Airbagy Petera Aschauera (PR)

Airbagy Petera Aschauera (PR)

Bezpečnostním vybavením při pohybu ve volném zasněženém horském terénu je lavinový vyhledávač, sněhová lopata a sonda. Pokud chcete pro svoji bezpečnost udělat něco navíc, můžete sáhnout po batohu s airbagem. Více o něm v rozhovoru s tvůrcem systému ABS Peterem Aschauerem.

Základním bezpečnostním vybavením je při pohybu ve volném, zasněženém horském terénu lavinový vyhledávač, sněhová lopata a sonda. Na tom se nic nemění. Pokud chcete pro svoji bezpečnost udělat něco navíc, můžete sáhnout po některé nadstandardní pomůcce. Dnes existují tři – batoh ABS, Avalung a Avalanche Ball. Prvně jmenovaný ovšem vykazuje jednoznačně nejlepší účinnost. Jeho stvořitelem je Peter Aschauer, který se jeho vývojem zabývá už přes dvacet let.

Rozhovor s mužem, který uvedl airbagy na zasněžené svahy

Pane Aschauere, jak vás napadlo, že objemný batoh může udržet lyžaře na povrchu laviny?
Historie ABS-lavinového airbagu začíná kuriózně. Díky svým zkušenostem se „sněhovými prkýnky“ položil v 70. letech jistý lesmistr základ patentu lavinového airbagu. Jednou v zimě transportoval na zádech zastřelené zvíře. V příkrém terénu si při namáhavých sestupech šetřil síly sesouváním po sněhu. Několikrát sklouzl, strhl přitom menší lavinu, ale nebyl nikdy zcela zasypán. Napadlo ho, že se tak děje díky přidanému objemu jeho těla v podobě zvířete… Po dalších pokusech s přivázanými balóny a velkými kanystry se zrodila myšlenka lavinových airbagů. Nejdříve jsem se tím zabýval ve spolupráci se střediskem výzkumu Aliance a později rozvinul s Franhoferovým institutem systém až k patentové přihlášce. Patent jsem získal v roce 1980. Po experimentech na bázi automobilového airbagu a vývoje nosného systému, jsem mohl v roce 1985, spolu s bavorskou horskou službou, představit první plně funkční ABS lavinový airbag. Stalo se tak na zimním veletrhu ISPO v Mnichově.

Jak vlastně ABS batoh funguje v praxi?
ABS airbag je systém, který zabraňuje úplnému zasypání lavinou. Jedním zatažením rukojeti spouštěče na batohu se během několika sekund nafouknou dva airbagy o objemu 170 litrů a vlastní objem těla se tím zvětší přibližně 1,5krát. O zbytek se postará jednoduchý fyzikální zákon – pokud se pohybuje více částic najednou, plavou ty největší na povrchu. Totéž se děje při pádu laviny. Přidaných 170 litrů objemu z ABS batohu zajistí nutný vztlak pro to, aby člověk v lavině zůstal na jejím povrchu. A tím s velkou pravděpodobností i naživu. Batoh musí být samozřejmě pevně spojen s tělem lyžaře, což zajišťují mj. i kovové přezky místo plastových na popruzích.

Proč jsou airbagy právě po stranách?
Tento princip zajišťuje, že přirozené těžiště těla zůstává uchováno a celé tělo je stabilizováno. Oběť laviny tak pluje na povrchu masy sněhu. Čím se tělo nachází blíže povrchu laviny, tím méně je vystavováno dynamickým silám, které v lavině působí. To výrazně snižuje riziko zranění.

Proč jsou airbagy dva?
Originální ABS se skládá vždy ze dvou airbagů. Ty se sice nafouknou současně, disponují ale oddělenými uzavíracími ventily. Pokud dojde k poškození jednoho 85litrového airbagu, druhý přesto udrží dostatečně dlouho svůj objem.

Dalším důvodem je neomezená pohyblivost hlavy i při nafouknutých vacích. Z dvouset zdokumentovaných nehod, kdy byl aktivován batoh ABS, nedošlo ani jednou ke zranění hlavy. To je argument pro ty, kteří vytýkají ABS, že nechrání hlavu. Když ABS používají lavinoví záchranáři, například jako preventivní ochranu před další lavinou, nejsou omezováni nafouknutým límcem přes hlavu.

Jak jste postupoval při realizaci batohu ABS?
Profesionální pokusy se střediskem výzkumu Aliance potvrdily domněnku, že je možné zvýšením objemu spolehlivě zabránit propadnutí sněhovou masou.

První kroky už jsem zmiňoval. Na počátku 90. let se prokázalo, že kompaktní systém s mono-airbagem je absolutně spolehlivý. Přesto se jeho přemístění do víka batohu neukázalo jako ideální a bylo započato s úplným přebudováním systému. Ten byl ukázán světu v roce 1996 a šlo o duální airbag. Byl změněn celý systém plnění a integrován do batohu, nezávisle na airbagu. Oba vaky byly umístěny v postranních kapsách batohu, takže hlavní komora zůstala k dispozici. K aktivaci airbagů již nedocházelo mechanicky, ale tlakem vzduchu. Kromě toho přinesla tato změna také podstatné snížení hmotnosti o 1 kg. Celý systém tak vážil 2,5 kg.

Dalším krokem byla v roce 2001 změna integrace systému airbagů do batohů. Do té doby byly airbagy zašity napevno do batohů. V úzké spolupráci s TÜV byla vyvinuta adaptační možnost, která umožňovala oddělit celý systém airbagu od batohu. Tím bylo možné vyměnit opotřebovaný batoh, ale systém ABS používat dál.

V roce 2003 přišel na scénu speciální batoh pro freeridovou komunitu. Došlo k výrazné redukci hmotnosti a díky nové konstrukci bederních pásů, s využitím neoprenu, také k velmi úzkému spojení s tělem. Tento freeridový model se v praxi také mnohokrát osvědčil jako chránič zad.

Co se ukázalo být největším problémem na cestě k současnému produktu?
Nejtěžší bylo zvládnout technické zpracování tak, aby byl lyžař airbagy co nejméně obtěžován. Na trhu bylo třeba přesvědčit především profesionální scénu, že zabránit zasypání v lavině je rozhodujícím krokem vpřed. Že se dosud příliš neuvažuje o vlastním zasypání a spoléhá se na pomoc ostatních, i když se stále se zkvalitňujícími vyhledávači.

Spolupracoval jste s nějakým známým výrobcem klasických batohů?
Ano, s VauDe a pak s Deuterem, který převzali v roce 1998 další vývoj ABS batohů a pomohl tím k jejich dalšímu výraznému průlomu. Batohy Deuter byly mimořádně praktické, s vysokým komfortem nošení. Rozšířila se nabídka, nabízely se batohy v celé škále použití. Momentálně jsou ABS batohy vyráběny rakouskou firmou Northland.

Bylo obtížné uvést ABS batoh na trh?
Nebylo to jednoduché, neboť uvedení na trh probíhalo především přes profesionály v oboru, které se podařilo přesvědčit až díky prvním přeživším obětem lavin, které měly lavinové airbagy. Dnes sotva některý profesionál pohybující se v horách pochybuje o funkčnosti lavinových airbagů ABS. Ať jde o horské vůdce, profesionální freeridery nebo záchranáře.

Čím jste získal důvěru odborné veřejnosti a posléze řadových skialpinistů a freeriderů?
Stálým dalším vývojem systému ABS, spoluprací s odborníky, poznatky a zkušenostmi z vyprávění obětí lavin – zkrátka jasnou orientací na praxi. Samozřejmě také skutečností, že žádné jiné zařízení používané v lavinách v případech nouze nepřináší srovnatelné úspěchy. Švýcarský Institut pro výzkum sněhu a lavin (SLF) v Davosu dokumentuje od roku 1990 lavinové nehody, při nichž byl použit lavinový batoh ABS. 98% obětí lavin, které byly vybavené ABS systémem, přežilo, z toho 90% zcela bez zranění.

Jak moc se liší současné batohy od Vašich prvních modelů?
ABS systém prodělal celou řadu vývojových kroků, neboť stále pracujeme na co možná nejlepší formě airbagů. Vylepšování probíhalo postupně, po malých krůčcích. Asi nejvýraznější změnou bylo zavedení systému Vario.

V posledních letech pravidelně přicházíte s inovacemi, zkuste přiblížit ty nejvýznamější?
Právě zmiňovaný Vario Systém jsme uvedli na trh v zimě 2006/07. Zvláštností tohoto systému je, že je možné na tzv. základní jednotku Base Unit, v níž je integrován systém ABS, připojit velmi jednoduchým způsobem různě velké batohy – 15 l, 30 l a 50 l. Od loňského roku existuje také obzvlášť lehký Vario Ultralight s objemem 18 l, který je určen hlavně pro freeride.

Na ISPU v roce 2009 jsem představil hned tři zásadní inovace. První z nich je Wireless Activation – dálková aktivace airbagu, může být označena jako kvantový skok. Dlouholeté zkušenosti z praxe ukazují, že se v případě nebezpečí nebo v extrémních situacích ne vždy každému podaří aktivovat svůj vlastní airbag. Přesně podle principu „čtyři oči vidí více než dvě“ nabízí nově vyvinutá dálková aktivace airbagu možnost, aby byl vlastní airbag spuštěn jiným členem skupiny. Tato nová funkce výrazně zvýší bezpečnost ve skupině.

Permanentní je naše snaha o snižování hmotnosti batohu. Přece jenom celý systém něco váží. Proto jsme díky tenčímu materiálu zredukovali váhu vlastních airbagů a ty kromě toho zaberou ve sbaleném stavu také méně prostoru. Poslední významnou inovací jsou karbonové patrony, které jsou o polovinu lehčí než ocelové.

Jak se daří ABS batoh prodávat? Stoupá každoročně počet Vašich zákazníků?
To, že se ABS systém stále více prosazuje, ukazují prodejní čísla. V posledních několika letech sledujeme každoroční nárůst o přibližně 20 procent.

Který národ si výrazně váží svého života a nejvíc kupuje ABS?
Lavinový batoh ABS se nejlépe prodává v alpských zemích – Rakousku, Švýcarsku a Francii, ale také v Severní Americe je velmi žádaný. Tam je však více obětí lavin při jízdě na snowmobilu nebo sněžném skútru než při lyžování.

Jak velký nárůst zájmu o batohy ABS znamenalo objevení variabilního systému Vario?
Nárůst je výrazný, v současnosti se prodává přibližně 80 procent airbagů s VARIO systémem.

Chystáte nějaké další novinky?
Permanentně plánujeme a vyvíjíme. Soustředíme se přitom na další snížení hmotnosti a ještě lepší funkčnost v lavinových situacích.

Děkuji za rozhovor!

Připravil Michal Bulička, instruktor skialpinismu s rakouskou státní zkouškou

Co je to lavinový batoh ABS airbag?

ABS je zatím nejdokonalejší pomůckou pro přežití v lavině, která byla dosud vynalezena. Toto tvrzení podporují statistiky. Zatím bylo zdokumentováno 212 lavinových nehod, při kterých lyžaři aktivovali batoh ABS. Pouze tři z nich byli zcela zasypáni pod povrchem sněhu!

ABS airbag je systém, který zabraňuje úplnému zasypání lavinou. Zdánlivě jde o normální batoh, do kterého je však integrován systém ABS. Ten sestává z plynové patrony, rozvodových hadiček, dvou airbagů a spouštěcího mechanismu. Jedním zatažením rukojeti spouštěče, umístěného na popruhu batohu se díky vypuštění stlačeného plynu nafouknou během několika sekund dva airbagy o celkovém objemu 170 litrů. Objem těla, které strhla lavina, se tím zvětší přibližně 1,5 krát. O funkčnost systému ABS se postará fyzikální zákon – pokud se pohybuje více částic najednou, plavou ty největší na povrchu. Při uvolnění laviny se člověk s nafouknutými airbagy stává v proudu sněhu onou velkou částicí, což mu zajistí nutný vztlak pro to, aby zůstal na jejím povrchu. To znamená přísun kyslíku a tím s velkou pravděpodobností i přežití. Batoh ABS je samozřejmě pevně spojen s tělem lyžaře, což zajišťují mj. i kovové přezky místo plastových na všech popruzích.

Batoh ABS se dodává v několika velikostech. Nejpraktičtější je systém Vario. Tvoří jej základní jednotka, tzv. „Base Unit“, kterou tvoří zádový systém s popruhy, oba airbagy a plynová patrona s aktivací. Na tento modul lze jednoduše připnout pomocí zipu batoh různého objemu. Volit lze mezi čtyřmi velikostmi – 15 l, 18 l, 30 l a 50 l. Pokud jezdím v rámci střediska freeride, připnu 15 l, když jdu na týdenní Haute Route, zvolím 50 l a přitom mi stačí jediný Base Unit.

Tento text je PR článkem inzerenta, text neprošel redakční ani jazykovou úpravou a obsah nemusí vyjadřovat názor redakce.

Placené odkazy k tomuto článku:
Zde může být váš odkaz! Napište nám.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: