Aichelburg

Aichelburg

Zřícenina hrádku se nachází na zalesněném srázu nad pravým břehem Úpy v Temném dole u Horního Maršova.

Oblíbený šlechtic se do paměti lidí zapsal jako člověk, který se zasloužil nejen o rozvoj průmyslu na svém panství, ale i o zlepšení životní úrovně svých poddaných. Romantická zřícenina s Berholdovou bustou v hradní síni – dílo F. Hauptfleische, byla slavnostně otevřena 9. září 1863. Hrádek býval hojně navštěvován a konaly se tu i taneční zábavy. O dvacet let později koupili panství Czernin-Morzinové, pak zájem o romantickou stavbu upadal a objekt začal chátrat. Busta byla přenesena do hrobky Aichelburgů v Maršově, postupně zanikly přístupové cesty k hrádku, hradní síň se zřítila a v roce 1901 je Aichelburg uváděn již jako ruina. Po roce 1945 byl původní název nahrazen jménem Hrádek. V roce 1992 byl pozemek se zříceninou prozkoumán, roku 1995 vzniklo Občanské sdružení Hradní společnost Aichelburg, které si vytklo za cíl zachránit, obnovit a provozovat tuto původně romantickou stavbu. Postupně byla opravena a zastřešena i desetimetrová čtyřboká věž, která dnes poskytuje výhled do údolí Temného Dolu. Busta Bertholda Aichelburga se na původní místo vrátila v roce 1999. V současné době je hrádek obnoven a zpřístupněn veřejnosti a klíče od něho si lze vypůjčit v informačním centru v Temném Dole.

Přístup:

Nejkratší přístup je po obnoveném kamenném chodníku o délce cca 500 m, který se svými více než 400 kamennými nepravidelnými stupni stoupá od silnice z Temného Dolu. Snazší je cesta po vycházkové trase Aichelburg z Velké Úpy do Horního Maršova. Pro cyklisty není vhodné.

Tip na cestu:

Temný Důl (v Íčku si půjčíte klíč, lze na celý den) po můstku přejít Úpu s modrou značkou, od turistického rozcestí Reissovy domky (někde se uvádí i Na Pražačce) po zelené po tzv. Heřmanově cestě – nádherné výhledy i na Sněžku!, vyjdete na cyklo K23, Velké Tippeltovy Boudy, u výhledového místa se napojíte na Vycházkovou trasu Aichelburg a s ní přes žebříky k hrádku a dál do Temného Dolu. Trasa je dlouhá asi 9 km.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: