Adršpašské jezírko

Adršpašské jezírko

Toto jedinečné jezírko vzniklo zatopením hlubokého kaňonu mezi skalami říčkou Metují a několika dalšími přítoky. Voda odtud spadá přes Velký a Malý Adršpašský vodopád po skalách dále do údolí.

Jezírko se táhne v délce téměř 400 m a hlouba vody v něm dosahuje 5 až 6 m. Ze všech stran je obehnáno vysokými skalisky a uprostřed se vytvořil nízký zarostlý ostrůvek. Panuje zde zvláštní, uzavřený svět, kde stromy, jimž se podařilo uchytit se na skalách, spouštějí své kořeny do jezerní hladiny, aby načerpaly vláhu.

Pokud si chcete pouze prohlédnout jezírko, můžete k němu sestoupit po kamenných schodech vytesaných ve skále již v roce 1843. Pokud máte zájem o projížďku na loďce, k nástupu vedou od pokladny poměrně dlouhé, úzké a prudce stoupající schůdky. Po výstupu na vrchol skály je nutné sejít na druhé straně zase dolů k molu u jezírka.

Projížďky na lodičkách

Velkou turistickou atrakcí jsou projížďky na lodičkách po jezírku. Fungují v sezóně od května do října. V plavbě se střídají dvě velké pramice, které pojmou až 30 lidí. Vždy je, bohužel, nutné čekat, až se pramice naplní dostatečným počtem lidí, takže někdy na odjezd čekáte i půl hodiny. Projížďka trvá asi 10 minut a převozník ji doprovází výkladem v jazycích všech přítomných pasažérů, zpravidla česky, polsky, někdy i německy a anglicky. Na plavební trase jsou instalovány různé vtipné figurky a výjevy, které převozník zahrnuje do svého výkladu, k obveselení dětí i některých dospělých. Vstupné na projížďky lodí se platí samostatně u pokladny pod jezírkem a pro dospělou osobu činí 50 Kč.

Přístup:

Jezírko se nachází na konci prohlídkového okruhu Adršpašským skalním městem u vstupu do Vlčí rokle. Pokladna pro vstup na lodičky je kousek za Velkým vodopádem po žluté značce. Při vstupu z Adršpašských skal je nutné projít placený Velký okruh Adršpašským skalním městem. Ten3,7 Km a vede po zelené TZ kolem atraktivních skalních útvarů a před jezírkem se stáčí zpět dolů k Adršpachu. Vstupenky  na tento okruh je možné zakoupit u pokladny kousek od železniční zastávky v Dolním Adršpachu, kde je také vstup do skal.

Případně lze přijít po žluté TZ Vlčí roklí od skal Teplických. Vstupenka z Teplických skal však neplatí pro okruh skal Adršpašských, dostanete se tedy jen k jezírku. Vstupenka z okruhu Adršpašských skal však naopak platí i pro vstup do skal Teplických. K jezírku vede i neznačená cesta podél Metuje Janovickou Vlčí roklí.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: