Sázíme budoucnost: Zapoj se do výsadby 10 milionů stromů po celé ČR

Sázíme budoucnost: Zapoj se do výsadby 10 milionů stromů po celé ČR

Stromy jsou neodmyslitelnou součástí české krajiny a každé horké léto nám velmi důrazně připomíná, jak nepostradatelné pro nás jsou. Dobrovolnické akce na výsadbu stromů může podpořit každý!

Nejen brát, ale i dávat

Dobrodružství a relax v přírodě patří k věcem, které nás, outdoorové nadšence, spojují. Jsme pyšní na naši českou krajinu a rádi se pokocháme hezkým výhledem. Nikde si nevyčistíme hlavu tak jako v přírodě. Na kole nebo během treku si rádi odpočineme ve stínu pod košatým stromem a dostatek zeleně oceníme i v obcích, kde žijeme. Nic ale není zadarmo a pokud si toto bohatství chceme udržet i do budoucna, je potřeba přírodě také něco vracet. A právě to je mise iniciativy Sázíme budoucnost – hlavou, srdcem, rukama.

Nedávat si malé cíle

Vize iniciativy Sázíme budoucnost je velkolepá: během pěti let vysadit 10 milionů stromů mimo lesy – za každou Češku a Čecha jeden. Nejde ale jen o samotné sázení. Stejně důležité je zajistit stromům kvalitní péči, odpovídající zálivku a vybrat vhodnou druhovou skladbu tak, aby stromy vydržely s ohledem na sucho a měnící se klima. 

Stromy na oplátku ochlazují města a obce, a vytváří tak příjemnější místo pro život. Vrací do krajiny tolik potřebnou vodu a stín. Napomáhají biodiverzitě – stávají se skvělým útočištěm pro drobné ptáky, živočichy a hmyz. Věděli jste, že strom v létě dokáže ochladit své okolí až o několik stupňů?

Všichni jako jeden tým

Takový cíl se ale neobejde bez vzájemné spolupráce. Iniciativa se snaží propojovat všechny, kdo se mohou do sázení stromů jakkoli zapojit. Na výsadbách se podílí desítky firem, institucí, škol, představitelů měst a obcí, především ale více než šedesát tisíc dobrovolníků, díky kterým počet stromů vysázených v České republice mimo lesy přesáhl dva miliony. To vše za plné podpory Ministerstva životního prostředí. K tomu patří i efektivní a transparentní rozdělování finančních prostředků a zasazování se o změny v současných zákonech.

Minulost a budoucnost ruku v ruce

Iniciativa Sázíme budoucnost vzešla z Nadace partnerství, která už 30 let podporuje projekty na oživení a ozdravení krajiny s cílem zmírnit dopady klimatických změn. V roce 2018 proběhla úspěšná kampaň Stromy svobody, kterou tato nadace přispěla k oslavám 100 let od vzniku samostatného Československa.

Tradice sázení Stromů svobody sahá do roku 1918. Lidé se k ní ale vraceli i později, hlavně v dobách, kdy si potřebovali připomenout význam svobody a demokracie, např. v letech 1945 a 1968. V roce 2018 byly tyto stromy znovu zmapovány a jejich příběhy oživeny. Některým stromovým veteránům se dostalo odborného ošetření a vysázeno bylo 7 755 nových stromů včetně Aleje svobody pod Řípem. Pozitivní energii spojenou s minulostí bylo ale potřeba transformovat do projektu, který se bude dívat do budoucnosti a čelit výzvám současnosti. A tak se zrodila iniciativa Sázíme budoucnost.

V roce 2018 proběhla úspěšná kampaň Stromy svobody, kterou tato nadace přispěla k oslavám 100 let od vzniku samostatného Československa
V roce 2018 proběhla úspěšná kampaň Stromy svobody, kterou tato nadace přispěla k oslavám 100 let od vzniku samostatného Československa.

Aktuální termíny výsadby:

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: