Za Soču se platí!

Za Soču se platí!

Chystáte-li se náhodou využít možná posledních teplých dnů letošní vodácké sezóny k cestě na oblíbené slovinské řeky Soča a Koritnica, buďte připraveni za jejich splutí vytáhnout z peněženky zhruba 60 Kč.

Jak informuje Manuel Arnu v posledním čísle Kanumagazinu, vybírá slovinská obec Bovec, v jejíž blízkosti leží vodácky nejpopulárnější úseky řek Soča a Koritnica, poplatky za parkování na nově zřízených parkovištích pro vodáky. Ceny jsou vcelku mírné: 3 DEM za den nebo 12 DEM za týdenní lístek. Vzhledem k tomu, že nasedání a vysedání na jiných než vyznačených místech je přísně zakázáno a postihováno, jde vlastně o poplatek za splutí. Časové omezení splouvání v době hlavní sezóny (tj. červenec/srpen) zůstalo sice v platnosti, splouvat je tedy možno pouze od 9 do 18 hodin, navíc ale byl zrušen zákaz jízdy nad druhou soutěskou Soči, a tu lze tedy opět sjíždět až z Trenty.

V evropských zemích nejsou dosud vodáci příliš zvyklí platit za splouvání přírodních řek ani nejsou nuceni podřizovat se složitému systému permitů a pořadníků na oblíbené úseky, jako je to dnes již běžnou praxí ve Spojených státech, a proto bude toto nové opatření pravděpodobně přijímáno s velkou nevolí. Zvláště nepříjemné budou asi tyto poplatky pro některé české vodáky, jejichž finanční situace je po dramatickém růstu cen ropy na světových trzích za současného oslabení kurzu koruny vůči dolaru tak kritická, že kromě spaní na parkovištích a v příkopech u silnic musí do zahraničí cestovat i s nákladem tuzemského rumu, piva jídla a benzínu.

Dobrou zprávou však je, že spolu se zavedením poplatků byla nasedací a vysedací místa na řekách Soča i Koritnica upravena a vybavena informačními tabulemi, přístupové cesty byly zpevněny a parkoviště jsou hlídána. Krásný a ne právě bohatý kraj údolí Soči, postižený navíc před několika lety zemětřesením, tak konečně získá malý příspěvek i od, jinak často skoupých, milovníků divoké vody. Místní obyvatelé jistě uvítali i vytvoření několika nových pracovních míst. Zkusme se tedy vžít do jejich postavení a nekomplikovat jim práci snahou o obcházení místních předpisů, oni nám také nechtějí zbytečně kazit zážitky z dovolené vybíráním pokut. Možná, že by se jejich přístupem mohli nechat inspirovat i někteří zarputilí ochránci přírody v naší zemi, například v okolí dvou nejmenovaných, ale zjara velmi oblíbených, řek Šumavy.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: