Za romantikou Wilsonovy skály

Za romantikou Wilsonovy skály

Nádherná rulová skála se vypínala 100 m nad údolím Jihlavy, po napuštění vodní nádrže Dalešice se asi o 50 metrů přiblížila k vodní hladině – přesto zůstává romantickou dominantou a krajinná scenérie je možná vůbec tím nejkrásnějším v celé oblasti.Vycházka na půvabnou Wilsonovu skálu je zcela nenáročná.

Ves Hartvíkovice se prostírá v malebné poloze na okraji příkrých srázů, svažujících se k Dalešické přehradě. Obec je zajímavou krajinnou dominantou, nejpůsobivější pohled na ni se otvírá z nedalekého mostu mezi Stropešínem a Třesovem. Hartvíkovice se připomínají r. 1356 v majetku místních vladyků. Na ostrohu na jz. okraji obce stojí kostel sv. Jiljí, zmiňovaný ve 14. stol. Jeho gotický původ dokumentují obvodové zdi a kněžiště.

Kaple, dnešní sakristie, byla přistavěna ve 2. polovině 15. stol. Zřejmě ve 2. polovině 17. stol. byl kostel zaklenut a přistavěna věž. Zařízení je novobarokní z doby po r. 1849. (Ubytování, stravování: ATC Hartvíkovice; penzion U Wilsonovy skály; restaurace Na Horce; restaurace Outulný PO–ČT 10–22, PÁ, SO 10–23, NE 10–22 h.)Ze středu obce od autobusové zastávky se dáme po žluté turistické značce po silnici východním směrem.

U obchodu smíšeným zbožím zatočíme po vedlejší komunikaci vpravo a společně se žlutou turistickou značkou scházíme ke hřišti  a penzionu. Tady silničku opustíme a zatočíme pěšinou vpravo – ta se drží zprvu okraje lesního porostu a pak zatáčí vlevo. Po pár krocích dospějeme k první skalní vyhlídce, ze které vidíme nádherné panorama meandrující řeky i skal. Značka nás přivádí na Wilsonovu skálu  – vzhůru vystoupáme úzkou pěšinou a při výstupu po kamenech si budeme pomáhat i rukama. Nádherné skalisko ohraničuje kovové zábradlí, přehlédneme odtud romantická zákoutí Dalešické přehrady i pláž u blízkého autokempu.

Z informační tabule kousek od vrcholku skály se dozvíme informace o hrádku Kokštejnu (Kufštejnu, Kopštejnu, Kufštajnu). Původně menší dřevěný hrad sloužil patrně jako předsunutý opěrný bod, chránící majetek třebíčského benediktinského kláštera proti nepřátelům pronikajícím po řece. Je zajímavé, že právě v Pojihlaví a Pooslaví nevznikaly jednotlivé pevnosti, ale dvojice hradů – „dvojníkem“ Kufštejna byl v tomto případě hrádek Čalonice nedaleko Dalešic.

Kokštejn vznikl snad již ve 14. stol., patřil manům třebíčského kláštera, kteří sídlili v Hartvíkovicích. Zničen byl v 15. stol. v souvislosti s likvidováním loupežných rot v kraji, v r. 1556 je uváděn jako pustý. Stál v místech předhistorického hradiska – rozeznáme tři obloukové valy a příkopy. Archeologové tady objevili střepy jevišovické kultury, železné bodce, šipky, hřebíky. Místo je porostlé zakrslými duby, borovicemi, keři.Od Wilsonovy skály pokračujeme pohodlnou lesní cestou k asfaltové silnici na rozcestí  poblíž hartvíkovického autokempu. Po silnici se dáme vpravo (v sezóně občerstvení), odbočíme vlevo na polní cestu, mírně stoupáme přes Hůrku, vlevo vidíme kostel , a vracíme se do středu obce.

(Doporučujeme průvodce Pojihlavím a Pooslavím ze Zelené edice.)

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: