Za Maryčkou Magdonovou okolo Starých Hamrů

Za Maryčkou Magdonovou okolo Starých Hamrů

Kousek od kostela ve Starých Hamrech, mezi silnicí a vodami údolní nádrže Šance, najdeme pomník Maryčky Magdonové, dílo Augustina Handzela z r. 1933, připomínající Slezské písně Petra Bezruče. Nejčastější výlety ze Starých Hamrů pak vedou vzhůru na Gruň.

Staré Hamry, škola – Janikula 2 km – Gruň 3,5 km – Staré Hamry, škola 8 km

Název rozlehlé obce napovídá, že tady bývaly hamry, doložené v r. 1639. Část obce s centrem původní vsi Staré Hamry* byla zatopena vodami přehrady Šance. Nápadnou památkou je pseudogotický kostel ze sv. Jindřicha z r. 1865 se hřbitovem, areál doplňuje výše zmíněný památník*. Staré Hamry „zviditelnilo“ dílo Petra Bezruče (1867–1958). Narodil se v Opavě, v šesti letech se odstěhoval do Brna a v moravské metropoli prožil jako poštovní úředník (pod vlastním jménem Vladimír Vašek) velkou část života. Po první světové válce si s přítelem Otakarem Bystřinou koupil u řeky Ostravice usedlost Kuhejdovice, kterou přebudoval na srub. Ostravici považoval za jednu ze tří řek, která ovlivnila jeho život (v básni Tři řeky z r. 1927 píše o Opavici, Ostravici a Moravici).

Od aut. zast. Staré Hamry, škola, se vydáme po žluté turistické značce vzhůru do hor. Míjíme hotel Čertův Hrádek, kamenitou cestou projdeme lesem a dál nabíráme výšku mezi loukami a pastvinami. Zamíříme k samotám, u druhé chalupy „zdoláváme“ společně se značkou i dvě branky – nezapomeneme za sebou zase zavřít. Při tom zdržení alespoň oceníme hezký výhled* na údolí Ostravice a zalesněné kopce na druhém břehu. Přetneme lesní silničku, chvilku vydýchneme na rozcestí Janikula. Vlevo přes horské louky se otvírá hezký výhled, pěkná podívaná na typickou beskydskou scenérii zalesněných kopců a pastvin.

vrchu Janikula už se cesta trochu srovná. Přecházíme horské sedýlko, míjíme osamocené stavení a pohodlně lesem dospějeme k silnici a parkovišti na Gruni. Pár kroků odtud to máme k hotelu k turistické orientaci. Žlutá značka pokračuje po vyhlídkovém hřebeni ke Kozleně. My se vydáme po zelené značce. Půjdeme zpět přes zmíněné parkoviště po asfaltové komunikaci (vpravo chráněná lokalita Podgruň s cennou vegetací) dolů do údolí. Přicházíme na rozcestí Jamník a stále klesáme až do Starých Hamrů – vpravo ke kostelu vede úzká silnička, tudy se také dostaneme k památníku Maryčky Magdonové. Autorem plastiky z r. 1933 je A. Handzel.

(Doporučujeme průvodce po Beskydech ze Zelené edice.)

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: