Za konvalinkovou vůní z Litvínova k Janovské přehradě

Za konvalinkovou vůní z Litvínova k Janovské přehradě

Rozsáhlé hřbety Krušných hor a zejména vrcholová rašeliniště a vřesoviště jsou obrovskou zásobárnou vody, stékající do pánevní oblasti v nesčetných potocích a potůčcích. Na některých místech ji zadržují údolní přehrady, z nichž se rozvádí do vodovodní sítě podhorských měst a vsí. Jednou z těchto přehrad je i Janovská, k níž směřuje i naše trasa. Vydáme-li se na cestu ve druhé polovině května či začátkem června, bude nás provázet omamná vůně konvalinek, které rostou v okolním lesích v neobvykle vysokém množství.

Litvínov, žel. stanice – Litvínov, rozc. 0,5 km – Litvínov, Bukový háj, rest. 1 km – Před Kolibou 2 km – Pod Lounicemi 4 km – Nad hrází 5 km – Nad přehradou 6,5 km – Janovská přehrada 7 km – Křížatky 8 km – Hamr 11 km

Od žel. stanice v Litvínově**nás povede červená značka. Projdeme kolem turistické orientace na křižovatce v západní části obce a pak – krátce provázeni i značkou zelenou – dorazíme na rozcestí Litvínov, Bukový háj poblíž stejnojmenné restaurace. Zelená pokračuje přímo, my spolu s červenou značkou zahýbáme po silnici vlevo. Asi po 200 m odbočíme vpravo na pěšinu, která vystoupá do svahu a pak prochází lesem nad silnicí a zkracuje její zatáčky. Zvolna stoupáme, střídavě se přibližujeme a zase vzdalujeme silnici, nakonec ji na rozcestí Před kolibou přetneme a pokračujeme po vedlejší asfaltové komunikaci v přímém směru. Na konci lesa mineme restauraci Koliba (stravování: ST–PÁ 17–23, S0 14–23, NE 14–22 h), stočíme se vlevo a dojdeme na křižovatku v osadě Písečná, místní části litvínovské čtvrti Chudeřín.

U prvních domků odbočíme vpravo na cestu, která mírně stoupá krajem louky kolem roztroušených usedlostí. Dovede nás k potoku, který přejdeme po kamenech a pokračujeme vpravo vzhůru po silnici údolím k rozcestí Pod Lounicemi, kde odbočíme doleva na pěšinu, stoupající zalesněným svahem Lounického vrchu (535 m). Výrazné stoupání se postupně zmírňuje, značka vyústí na širší cestu a vede nás po ní vpravo okrajem louky nad rozptýlenou zástavbou osady Lounice, která se v písemných pramenech poprvé připomíná v r. 1398. Jméno má prý po lesních dělnících, kteří se tu usadili a pocházeli z Loun. Na konci louky je turistické orientační místo Nad hrází. Začíná tu žlutá značka, které sestupuje po cestě vlevo dolů k hrázi Janovské přehrady a pak dál údolím potoka Loupnice do Hamru. Naše červená jde dál v přímém směru do lesa, po 200 m na rozcestí opět rovně mírně vzhůru k široké cestě. Ta nás pak vede zhruba zprvu po rovině, pak dolů prudkým svahem nad přehradou, jejíž hladina místy probleskuje mezi stromy.

V závěru sestoupíme bukovým lesem do hlubokého údolí protékaného menším potokem k rozcestí Nad přehradou. Zprava se k nám přidá modrá značka, přicházející od Kostelní cesty. Spolu s ní pak sestoupíme ke konci vzdutí Janovské přehrady**. Přehrada, nazývaná také Mostecká či Hamerská, zadržuje vody potoka Loupnice. Byla postavena italskými dělníky v letech 1911–13 jako zásobárna pitné vody. Má tížnou, zděnou hráz z lomového kamene, 53 m vysokou a 220 m dlouhou. Je to nejvyšší zděná hráz v ČR, chráněná technická památka. Vodní plocha měří 10 ha, délka vzdutí je 600 m, maximální hloubka 44,5 m. Koupání a další rekreační aktivity jsou zakázány.

Stáčíme se vpravo kolem jezera, přejdeme přes Loupnici a krátce sledujeme silničku. Z ní však značená cesta po krátké chvíli odbočuje doprava a zalesněným svahem stoupá k silnici. Červená značka po ní zahýbá vpravo vzhůru, my půjdeme opačným směrem, tedy vlevo dolů po modré. Po 300 m dojdeme do osady Křížatky, v pramenech prvně doložené r. 1585. Stojí tu kaple z r. 1911 a vedle ní kříž, datovaný 1884. (Stravování: restaurace Křížatky denně od 10 h.) Na konci osady v pravotočivé zatáčce silnice odbočuje modrá značka vlevo na cestu mezi domky, zahne vpravo a pak vlevo a sestupuje po zalesněném hřbetu k silnici na okraji Hamru. Po chvíli na křižovatce uhýbá vlevo a novou zástavbou nás dovede k zastávce městské autobusové dopravy. Hamr, dnes místní část Litvínova, s nímž stavebně zcela splynul, vznikl v 16. stol. jako drobná ves při železném hamru. Poprvé se připomíná v r. 1583. Původní jádro vesnice bývalo zhruba v místech, kde se spojují ulice Mlýnská a Sklářská. Jižní část původní obce zanikla v důsledku důlní činnosti, těžba přerušila i starou silnici s tramvajovou tratí k nádraží v Janově. Na severním okraji nad nově vybudovanou Podkrušnohorskou ulicí vyrostlo nové moderní sídliště. V Hamru stával zájezdní hostinec se statkem „Nový výčep“, jehož vlastníkem byl po jistou dobu i známý hudební skladatel Ch. W. Gluck, který jej zdědil po svém otci, lesmistru na zámku Jezeří.

Další doporučené cíle:

Janov*– 2,5 km zjz. od centra Litvínova, původně ves s tvrzí zmiňovaná r. 1386. Jihovýchodně od obce areál dvora a barokního zámku z 1. poloviny 18. stol. Ve 20. stol. rozsáhlá sídlištní výstavba, navazující na aglomeraci Hamru. Před dvorem socha sv. Jana Nepomuckého z počátku 18. stol., v obci sousoší Ukřižování z 2. poloviny 18. stol. na monumentálním soklu, zdobeném reliéfy Pekla a sv. Josefa. Při silnici Litvínov – Horní Jiřetín u sousoší Nejsv. Trojice rostou dvě památné lípy, další dvě jsou v zahradě domu čp. 120 a jedna v zahradě domu čp. 102. Jižně od zámku se dochoval milník z r. 1841.

(Doporučujeme průvodce Krušné hory – východ ze Zelené edice.)

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: