Výzva všem majitelům a prodejcům feratových setů

Výzva všem majitelům a prodejcům feratových setů

Výzýváme všechny majitele nověji zakoupených feratových setů, aby se v zájmu své bezpečnosti přesvědčili, jestli právě jejich model není mezi těmi, které by neměly být až do odvolání vůbec používány. Výzva se týká obchodů, půjčoven a také všech, kteří si uvedené ferratové sety v posledních letech zakoupili (aktualizovaný článek).

Jedná se o výrobky, které byly prodávány v posledních dvou až třech letech a používají elastický popruh nové konstrukce. Mezi prvními poslala oznámení o stažení některých ferratových setů z trhu firma Edelrid. Jde o reakci na smrtelný úraz, takže to opravdu přestává být legrace. I když zatím není nic potvrzeno, je pravděpodobné, že problém vznikl někde u dodavatele elastických popruhů. Výzva se týká nejen obchodů a půjčoven, ale i všech zákazníků, kteří si uvedené feratové sety zakoupili. Zkontrolujte si prosím, jestli váš feratový set není mezi těmi, které mají být staženy.

Tento text je aktualizovanou verzí článku, který jsme vydali 24.8. Usoudili jsme, že o nových skutečnostech je třeba informovat všechny čtenáře. Na závěr článku je připojeno aktuální vyjádření k výrobkům Ocún a odkazy na AustriAlpin a Singing Rock. Ale i podobné výrobky dalších výrobců raději na příslušných webových stránkách zkontrolujte. Samozřejmě to jistě je nepříjemná záležitost, ale je třeba si vážit férového preventivního přístupu výrobců.

Poznámka redakce (24.9.). Protože v dalším vývoji celé kauzy se ukázalo, že některé elastické popruhy typu „harmonika“ nečekaně rychle ztrácejí na pevnosti, následovala v září celá řada dalších výzev. To znamená, že informace, uvedené v tomto článku, mohou být již zastaralé. Zde byly publikovány výzvy výrobců, jak se objevovaly na internetu. Důvodem byla snaha, aby se informace dostaly co nejrychleji k uživatelům. O vývoji situace jsme 24.9. zveřejnili nový článek Jak je to s feratovými sety. Díky také všem čtenářům, kteří v komentářích upozorňovali na vývoj kauzy. Další případné aktuální komentáře prosím uvádějte už u nového článku.

Edelrid – preventivní stažení výrobků z trhu
(text zveřejněn na Světě outdooru 24.8.)

Firma Edelrid se rozhodla preventivně stáhnout ferratové sety Cable Lite, Cable Comfort, Brenta Comfort, Cable Lite 2.0, Cable Comfort 2.0, Cable Kit 4.0 a Cable Kit Xtra-Light Schuster z trhu.

U ferratových setů Edelrid, vyrobených v letech 2010, 2011 a 2012 a prodávaných pod názvem artiklů (pozn. red. – vyobrazení viz níže):

bylo zjištěno, že elastické popruhy karabinového fixačního systému v ojedinělých případech ztrácejí intenzivním používáním schopnost odolávat běžnému zatížení. Ferratové sety pak přestávají být zcela či částečně bezpečné. To znamená, že v případě pádu nelze vyloučit riziko těžkých úrazů s eventuelními smrtelnými následky.

Ferratové sety, jichž se tato výzva k vrácení týká, je nutno ihned přestat používat!

Proto žádáme všechny majitele všech shora specifikovaných ferratových setů, aby je neprodleně vrátili výrobci za účelem bezplatné úpravy. Výrobky lze zaslat buď poštou přímo do centrály firmy Edelrid, anebo odevzdat v některé ze specializovaných prodejen. Podrobné informace ohledně způsobu zaslání jsou uvedeny níže. Specializované prodejce budeme o možnostech vracení informovat zvlášť.

Dále naléhavě žádáme také všechny půjčovny a ostatní firmy spravující zapůjčovanou výbavu, aby všechny ferratové sety, jichž se tato výzva týká, stáhly z oběhu, bezpečně uschovaly, a zabránily tak jejich dalšímu používání. I v tomto případě je nutno ferratové sety ihned vrátit výrobci. Podrobné informace ohledně způsobu zaslání jsou uvedeny níže.

Specializované prodejny žádáme, aby příslušné nové zboží poslaly co nejrychleji zpět, do centrály firmy Edelrid. Informace ohledně postupu při vracení zboží pro koncové spotřebitele poskytne náš distributor anebo zákaznické oddělení Edelrid.

Firma Edelrid ručí za kvalitu a bezpečnost celého svého sortimentu. Při vývoji, certifikaci, výrobě a distribuci našich produktů postupujeme v souladu se všemi legislativními předpisy a normami. K preventivnímu stažení shora uvedených produktů, nás jakožto výrobce, vede snaha vyloučit jakékoliv možné riziko na straně uživatele.

Firma Edelrid tímto reaguje na smrtelný úraz, který utrpěl mladý horolezec vybavený zapůjčeným ferratovým setem 5. srpna 2012. V rámci vyšetřování bylo zjištěno, že zvýšené opotřebení může vést k ochabnutí elastických popruhů. Skutečnou příčinu nehody se však ke dni zveřejnění této výzvy ke stažení z oběhu, 16. 8. 2012, zatím nepodařilo definitivně určit, a to ani pověřenými znalci, ani firmou Edelrid samotnou.

Výzva ke stažení z oběhu se týká všech výrobních sérií níže uvedených ferratových setů:

Výzva ke stažení se NEVZTAHUJE na ferratové sety Edelrid Cable Vario, Cable Ultralight, Cable Ultralight 2.0, Cable Kit, Cable Kit 2.0, Cable Kit 3.0, Brenta Lite, Brenta de Luxe.

Vlastníte-li některý ze stahovaných ferratových setů, máte několik možností, jak výrobek vrátit:

1. zaslat formou vratné zásilky zákaznickému servisu společnosti Edelrid:

Zákazníci z EU:
Edelrid GmbH & Co. KG, Achener Weg 66, 88316 Isny, Deutschland.
Zákazníci ze Švýcarska:
UB Sports GmbH, Einsiedlerstr. 533/535, 8810 Horgen, Schweiz.
Zákazníci z Velké Británie:
DB Outdoor Systems Ltd, Merced Building, Parkside Buisiness Park, Kendal, Cumbria, LA9 7 EN, United Kingdom.

2. odevzdat v některé ze specializovaných prodejen, která vyřízení zajistí za vás.

Vyplňte a přiložte prosím, připravený formulář vratné zásilky. Ke stažení na www.edelrid.de

Firma Edelrid podrobí všechny vrácené ferratové sety bezpečnostní technické prověrce, vymění elastické popruhy, a po této prověrce a opravě zašle co nejrychleji zpět.

Jsme si vědomi toho, že s touto akcí jsou pro vás spojeny nepříjemnosti a další negativní dopady, proto bychom se za to rádi předem omluvili.

Pro nás je absolutně nejdůležitější zajistit bezpečnost našich zákazníků. Proto jsme ve spolupráci s neutrálními znalci vypracovali bezpečné a rychlé řešení, které se nyní snažíme s maximálním úsilím realizovat.

Případné dotazy ohledně výzvy ke stažení vám ochotně zodpovíme na:
e-mail: re**********@ed*****.de
telefon: +49 (0) 7562 981 – 239 (pondělí – pátek 8 až 18 h)

Další informace a aktuality najdete také na:
www.edelrid.de, kde si můžete rovněž stáhnout zmíněný formulář vratné zásilky.

Děkujeme vám za pochopení,
váš tým EDELRID, 16.08.2012
EDELRID GmbH & Co. KG, Achener Weg 66, D-88316 Isny, Deutschland

Prohlášení společnosti RP Komponent o používání setů Via Ferrata značky OCÚN
(text zveřejněn na Světě outdooru 31.8.)

Na základě smrtelné nehody se setem Via Ferrata od konkurenční firmy jsme se okamžitě začali zabývat testováním vlivu opotřebení setů na bezpečnost uživatelů. Po analyzování prvních výsledků zkoušek konstatujeme:

Výrobky Ocún jsou v souladu s platnou normou a jsou bezpečné, pokud uživatel přesně dodržuje instrukce v návodu k použití. Velice důležité je, aby každý uživatel znal historii svého vybavení. Dosud není známá žádná nehoda nebo selhání výrobků Ocún při jejich používání. Přesto jsme zahájili další sérii zátěžových laboratorních testů, protože sety Via Ferrata značky Ocún mohou vlivem dlouhodobého intenzivního používání významně ztratit svoji pevnost. Nejpozději v úterý 4. září 2012 budeme znát výsledky testů a rozhodneme o dalším postupu.

Bezpečnost uživatelů je pro nás prvořadá, a proto jsme se rozhodli k těmto preventivním opatřením:
· Vyzýváme všechny uživatele, aby ferratové sety Ocún dočasně nepoužívali, dokud nebudou známé přesné výsledky testů opotřebení v autorizované zkušebně UIAA.
· Vyzýváme všechny půjčovny, aby okamžitě zastavily půjčování ferratových setů Ocún, dokud je nebudeme k půjčování autorizovat.
· Vyzýváme všechny obchodníky, aby dočasně zastavili prodej ferratových setů Ocún.

Jedná se o výrobky, které byly prodávány v roce 2011 a 2012 a používají elastický popruh nové konstrukce:

Jakmile budou známy výsledky laboratorních zátěžových testů, budeme Vás informovat o dalších krocích. Děkujeme Vám za dodržení našich preventivních opatření a za Vaše pochopení. Další informace budeme zveřejňovat na www.ocun.com

Dotazy na toto téma nám posílejte na vi*********@oc**.com popřípadě telefonicky na (+420) 326 211 714

S pozdravem,
Váš RP Komponent Team

Podobné výzvy ke stažení konkrétních výrobků vydali i další výrobci, jak také upozornili čtenáři v komentářích:
Feratové sety AustriAlpin
Feratové sety Singing Rock
Celotělové úvazky Salewa

Poznámka redakce (24.9.). Ještě jednou opakujeme, že o vývoji situace jsme 24.9. zveřejnili nový článek Jak je to s feratovými sety. Díky všem čtenářům, kteří v komentářích upozorňovali na vývoj kauzy. Další případné aktuální komentáře prosím uvádějte už u nového článku.

© Svět outdooru, aktualizováno 24.9., 31.8. a 28.8., zveřejněno 24. 8. 2012, u aktualizovaného textu zůstaly zachovány údaje o případných odkazech, komentáře a počet čtenářů původního článku, text i foto výrobci.

Zkušenosti čtenářů

tomaash

zeby vsetci mali rovnakeho dodavatela? 🙂

redakce

Díky PK za upozornění na další výzvy, odkazy jsme doplnili do článku.

HADO

Petzl rovněž:

http://www.petzl.com/en/outdoor/news/products-news-0/2011/10/20/has-your-scorpio-via-ferrata-lanyard-been-inspected-followin

http://www.petzl.com/en/security-alert-0/2011/05/19/request-immediate-self-inspection-all-absorbica-energy-absorbers

Takže ten, kdo se teď taky chystá na ferrátky, bude to mít s trošku vetší svírkou, protože náhradu podle všeho nepořídí, když ty kšandy všichni berou od jednoho pana Wonga.

Vít Strouhal

Výsledky právě provedených únavových zkoušek u Německé DAV potvrdily, že všechny nyní prodávané Ferratové sety od Climbing Technology podávají velmi dobré výkony i při dlouhodobém používání a jsou naprosto bezpečné!

Jiří Červinka

O vývoji situace jsme 24.9. zveřejnili nový článek Jak
je to s feratovými sety
. Díky všem čtenářům (především PK, ale i
dalším), kteří v komentářích upozorňovali na vývoj kauzy (pozor, některé
odkazy – např. Petzl – se nevztahují k této kauze a týkají se jiného
problému). Další případné aktuální komentáře prosím uvádějte už u nového
článku. Děkujeme. Redakce Světa outdooru

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: