Vyšlápněte si s aplikací Expedice 8000 na českou osmitisícovku a vyhrajte super ceny

Vyšlápněte si s aplikací Expedice 8000 na českou osmitisícovku a vyhrajte super ceny

Nová výherní aplikace Expedice 8000 vás odmění podle součtu zdolané nadmořské výšky tuzemských vrcholů.

Česká značka outdoorového oblečení Hannah představila nový princip soutěže, která má za cíl ukázat krásy české turistiky stále větší skupině lidí. Prostřednictvím aplikace můžete soutěžit o produkty Hannah a víkendové pobyty u partnerů. Zúčastnit se a získat odměny může opravdu každý, proto je všech 54 vybraných kopců či vyhlídek umístěno v dostupných lokalitách a ve všech krajích.

Novou výherní aplikaci EXPEDICE 8000 můžete využívat zdarma, a to od 15.6. 2017 do konce roku 2017.

Objevujte krásy naší republiky

EXPEDICE 8000 vybízí k zapojení nejen outdoorové nadšence, ale i rodiny s dětmi. Pokud vystoupáte například na Sněžku, nasbíráte 1603 metrů nadmořské výšky. Po zdolání 2000 metrů se dostane do tzv. base campu, prvního záchytného bodu, kde je pro prvních 500 účastníků připravena první výhra. Záchytné body jsou ve hře čtyři, vždy po 2000 metrech. Na čtvrtý záchytný bod se dostanete při překonání vrcholů, které mají v součtu 8000 metrů nadmořské výšky. Prvních 5 šťastlivců, kterým se toto podaří, získává víkendový pobyt na Luční nebo Labské boudě v Krkonoších.

Jak aplikace funguje?

Stačí si vybrat jedno z míst ze seznamu v aplikaci, místo navštívit a při jeho dosažení spustit aplikaci EXPEDICE 8000. V cíli si pro potvrzení musíte pořídit a uložit selfie či foto vrcholu, čímž získáváte potřebné metry nadmořské výšky pro postupné dosažení na výhru. Seznam 54 vybraných míst zahrnuje kromě Sněžky například i Plechý, Děvín, Praděd, Milešovku nebo Špičák a Hostýn a další kopce a rozhledny rovnoměrně rozprostřené po celé České republice.

Ke stažení

iOS – http://ios.expedice-hannah.cz
Android – http://android.expedice-hannah.cz

Výhry podle záchytných bodů

 • Base camp 2000 – Prvních 500 vyhrává sack bag Hannah
 • Base camp 4000 – Prvních 50 vyhrává Hannah spací pytel Biker 100
 • Base camp 6000 – Prvních 15 vyhrává Hannah stan Serak 2
 • Base camp 8000 – Prvních 5 vyhrává pobyt pro 2 osoby na Luční nebo Labské boudě

Místa v České republice

Jihočeský kraj (Plechý, Vysoký Kamýk, Kleť, Boubín, Stezka korunami stromů)
Jihomoravský kraj (Děvín, Akátová věž, Babylon)
Karlovarský kraj (Klínovec, Krásno, Vladař, Železná hůrka, Vlčí kámen)
Královehradecký kraj (Sněžka, Černá Hora, Anenský vrch, Kuks, Šibeník)
Liberecký kraj (Ještěd, Smrk, Štěpánka-Hvězda, Kozákov, Bezděz, Vlhošť)
Moravskoslezský kraj (Praděd, Lysá Hora, Velký Roudný)
Olomoucký kraj (Svatý Kopeček)
Pardubický kraj (Suchý vrch, Kralický Sněžník, Lichnice, Terezka rozhledna,)
Plzeňský kraj (Čerchov, Špičák, Přimda, Poledník)
Středočeský kraj (Velký Baník, Praha, Máj, Kaňk, Studený vrch)
Ústecký kraj (Říp, Děčínský Sněžník, Rozhledna Hláska, Milešovka)
Vysočina (Javořice, Devět skal, Křemešník, Pekelný kopec)
Zlínský kraj (Hostýn, Velká Javořina, Radhošť, Královec, Kelčský Javorník)

Pravidla soutěže

 • Organizátorem soutěže EXPEDICE 8000 je společnost Outdoor Concept a.s.,
  IČ: 29093724, se sídlem Plzeň, Americká 2796/54, PSČ 301 00, zaps. v OR u KS v Plzni, oddílu B, vložce 1537 (dále jen „Organizátor“).
 • Účast v soutěži je podmíněna instalací mobilní aplikace EXPEDICE 8000 (dále jen „Aplikace“), poskytnutím fotografie a licence k jejímu užití prostřednictvím Aplikace.
 • Soutěž začíná 15.6.2017, její konec nastane vyčerpáním výher, který bude oznámen Organizátorem na webu www.hannah.cz, když soutěž skončí nejdříve ke dni následujícímu po tomto oznámení, nejpozději však soutěž skončí k 31.12.2017.
 • Účastník si nainstaluje Aplikaci do svého mobilního zařízení a registruje se pomocí emailové adresy – blokace na jednu adresu v jednom mobilním zařízení (je možné přihlásit se pouze pod jedním mailem – není možnost odhlášení účastníka). Registrací účastník vyjadřuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení od Organizátora, sdělení týkajících se soutěže a dále účastník poskytuje souhlas s použitím osobních údajů a souhlas s pravidly soutěže. Po odeslání vyplněného formuláře obdrží účastník potvrzovací email s odkazem na tato pravidla.
 • V cíli cesty, tj. na jednom z vrcholů vybraných Organizátorem v Aplikaci, účastník prostřednictvím GPS lokátoru svého mobilního zařízení v Aplikaci ověří svoji polohu. Dále účastník kliknutím na konkrétní vrchol potvrdí svoji polohu, načte se fotoaparát telefonu a účastník pořídí fotografii (selfie, skupinové foto,… – neomezeno na výšku nebo na šířku) a potvrdí použití fotky Organizátorem, případně zvolí vyfotit znovu a opakuje tento postup. Zvolená fotka je automaticky odeslána uživateli do emailu, kde uživatel obdrží i instrukce, jak fotku sdílet skrze sociální sítě. Aplikace k fotce přiřadí razítko konkrétního vrcholu a zobrazí se ikony pro sdílení na sociálních sítích + informace Gratulujeme! Právě jsi vystoupal …metrů nadmořské výšky. Celkem jsi s aplikací již vystoupal …metrů nadmořské výšky.  Pokračuj dál a získej odměny za nasbírané metry nadmořské výšky. Jednotlivé „base campy“, kde uživatel obdrží výhru za zdolané výškové metry, jsou odstupňované na 2000, 4000, 6000 a 8000 m n.m. Při dosažení jednotlivých base campů zároveň uživatel vidí, kolik ostatních uživatelů již base camp dosáhlo a kolik zbývá cen.
 • Princip dosahování jednotlivých base campů je založen na sčítání skutečné geografické nadmořské výšky jednotlivých vrcholů v aplikaci. Hodnoty geografické nadmořské výšky jednotlivých vrcholů jsou uvedeny v aplikaci.
 • Pokud má účastník nárok na výhru (odměnu za 2000/4000/6000/8000 nasbíraných metrů nadmořské výšky), Aplikace jej na tuto skutečnost upozorní a účastník – výherce zadá kontaktní údaje (adresu) pro zaslání výhry – tato musí být na území České republiky. V případě zahraničních účastníků a jejich adres bude výhra zaslána na dobírku, kdy příjemce hradí poplatek za doručení.
 • Účastník – výherce vyplněné kontaktní údaje potvrdí. Po odeslání vyplněného formuláře obdrží účastník – výherce potvrzovací email. I po odeslání formuláře a získání výhry může účastník sbírat další vrcholy a dosáhnout tak na další výhry.
 • Organizátor má právo zveřejnit fotografii účastníka na Facebooku https://www.facebook.com/hannah.cz webu www.hannah.cz nebo Instagramu https://www.instagram.com/hannahoutdoor/.
 • Účastníci – výherci získají následující výhry, když na výhru má vždy nárok pouze níže uvedený počet účastníků, kteří první získají dané výškové metry:
 • Prvních 500, kteří nasbírají 2000 m n.m.  – sack bag Hannah
 • Prvních 50, kteří nasbírají 4000 m n.m.   – Hannah spací pytel Biker 100
 • Prvních 15, kteří nasbírají 6000 m n.m.  – Hannah stan Serak 2
 • Prvních 5, kteří nasbírají 8000 m n.m. – víkendový pobyt pro 2 osoby na Luční nebo Labské Boudě dle dohody s Organizátorem.
 • Výhru není možné vyplatit v hotovosti.
 • Zasláním soutěžní fotografie (jejím potvrzením v Aplikaci) poskytuje účastník Organizátorovi soutěže bezplatnou, nevýhradní, rozsahem co do množství, místa, území a času neomezenou licenci ke všem způsobům užití fotografie, včetně užití pro reklamní účely Organizátora a společností Rock Point a.s. a Hannah Czech a.s.
 • Organizátor je oprávněn jakoukoli část fotografie upravit a/nebo měnit a/nebo spojit s jiným autorským dílem, stejně tak je Organizátor oprávněn licenci postoupit či poskytnout podlicenci. Organizátor není povinen svolení a oprávnění udělená mu účastníkem podle tohoto článku využít.
 • Ze soutěže jsou automaticky vyloučení zaměstnanci Organizátora soutěže, a zaměstnanci společností Rock Point a.s. a Hannah Czech a.s.
 • Soutěže se může každý účastník zúčastnit maximálně 1x (myšleno s jednou registrací) po celou dobu jejího trvání.
 • Instalací Aplikace a registrací souhlasí účastník s pravidly soutěže.
 • Soutěž dle této výzvy není veřejnou zakázkou (soutěží o návrh) podle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a nejedná se ani o veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. § 1772, ani o veřejnou nabídku ve smyslu ust. § 1780 ani o veřejný příslib ve smyslu ust. § 2884 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Organizátor a účastník výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1793 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
 • Tato soutěž, jakožto i jakákoli smlouva uzavřená na základě nebo v souvislosti s touto soutěží se bude řídit právem České republiky.
 • Zpracování osobních údajů:
 • Účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, emailová adresa, telefonní číslo, adresa) po dobu trvání soutěže, nejméně však do 31.12.2017. Organizátor zpracovává osobní údaje za účelem dodržování povinností v soutěži.
 • Účastník prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které poskytl, jsou pravdivé a přesné. Účastník je povinen sdělit Organizátorovi každou změnu poskytnutých osobních údajů bez zbytečného odkladu.
 • Účastník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů. Účastník, který se domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména z důvodu nepřesnosti osobních údajů vůči účelu zpracování, je rovněž oprávněn podle ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů požádat Organizátora o vysvětlení. Účastník je oprávněn požadovat, aby Organizátor odstranil takto vzniklý stav, zejména, aby blokoval, provedl opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: