Vodopády Stříbrného potoka

Vodopády Stříbrného potoka

Jinak zvané také Nýznerovské vodopády, přírodní památka. Soustava kaskád a vodopádů na soutoku Stříbrného a Bučínského potoka. Jev vznikl na okraji odolnější horniny erozí a evorzí. Soutěska je dlouhá asi 110 metrů, šířka v nejužším místě se pohybuje kolem 2-5 m. Úsek toku s kaskádami překonává výškový rozdíl 14 m. Zajímavá fauna – nález plže modranky karpatské a pstruh obecný byl ve Stříbrném potoce pozorován i nad vodopádem! V blízkosti se nachází srub. (Markéta Macholdová, Krasnecechy.cz)

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: