Vícedélkové lezení krok za krokem

Vícedélkové lezení krok za krokem

Vícedélkové lezení v horách je pro mnoho lezců absolutně nejkrásnější formou tohoto sportu. Pravdou však je, že je k tomu potřeba nejen odpovídajících lezeckých schopností, které by měly převyšovat obtížnost lezené linie, ale také těch metodických, které jsou neméně důležité.

Zakládání postupového jištění, zřízení štandu, dojištění druholezce, vybírání jištění. To jsou jen některé z činností, které musíte při vícedélkovém lezení „po vlastním“ zvládat.

Samozřejmě existují i tzv. sportovní vícedélky, které už jsou osazeny jištěním, a proto odpadá problematika zakládání vlastního postupového jištění. Obě varianty najdeme nejen v horách, ale i na skalkách.

Následující metodické video se problematikou vlastního postupového jištění zabývá spíše okrajově. Účelem videa je především přehledně popsat všechny metodické kroky tak, jak za sebou následují. Jinak řečeno uvidíte, co všechno je mezi momentem, kdy prvolezec odlepí lezečku od země až do doby, než se druholezec stane prvolezcem.

Další článek, který se zabývá lezením vícedélek a je věnován bigwallům najdete tady. Ondra Beneš v něm velmi přehledně vysvětluje základní pojmy, metodiku a v závěru jsou ukázky některých jeho prvovýstupů.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: