Úraz a onemocnění na cestě… Vše o pojištění a první pomoci

Úraz a onemocnění na cestě… Vše o pojištění a první pomoci

Proč vás neošetří všude po Evropě s průkazem pojištění zdarma? Jak se pojistit na feraty a další outdoorové sporty? Co všechno má být v lékárničce pro případ nouze? Vše jasně a stručně najdete zde.

Vaše letní cesty může zkomplikovat úraz nebo krajní situace. Vaše vlastní záchrana vám může udělat pěknou díru do rozpočtu. Pokusíme se nastínit, co se dá zvládnout pomocí vlastní lékárničky, kdy to už bez sanitky nebo vrtulníku nepůjde a jak neskončit díky výletu pod mostem.

I zlomená noha může zabít aneb plánujte

V případě, že se vám úraz stane v odlehlých oblastech, může se zranění, které by ve městě vyřešila sanitka se záchranářem a v nemocnici pak lékař nasazením ortézy, stát bojem o holý život. Vzpomeňte na autobiografická díla Joea Simpsona (Touching the Void) nebo Arona Ralstona (127 Hours). Nejčastějšími riziky jsou: odlehlost oblasti, nemožnost zavolat záchranáře nebo dostat záchranáře včas na místo neštěstí, dlouhý transport do místa definitivního ošetření, další specifická rizika jako velká nadmořská výška, horké klima, malarická oblast apod.

Zde můžeme dát alespoň jednu radu: myslete dopředu – plánujte. Zjistěte si o oblasti a o rizikách a o jejich řešení co nejvíc informací. Připravte si jak a kam volat v případě potíží (ambasáda, kontaktní osoby v místě pobytu, nouzová čísla), kudy provést ústup v případě potíží, materiálně se vybavte, např. záložním telefonem, místní SIM kartou, mapou oblasti, záchrannými prostředky, lékárničkou, finanční hotovostí, platební kartou, slovníkem, seznamte se s místními specifiky záchrany a zdravotní pomoci.

Nehoda není náhoda. Buďte obezřetní, buďte vzdělaní a nepodceňte místní rizika. Pokud nejste schopni rizika sami vyhodnotit a túru naplánovat, využijte služeb horských vůdců nebo průvodců. Nebezpečí však číhá všude a i přes veškeré úsilí se úrazu nebo onemocnění někdy nevyhnete.

Více o přivolání první pomoci a využití mobilních aplikací na horách se dočtete v článku SOS – Jak na přivolání první pomoci v horách?

Anabáze úrazu/ vážného onemocnění a jak je to s pojištěním?

Celá událost má obvykle 3 fáze. Bohužel, často nemáte nárok na pomoc ve všech těchto fázích zdarma. Zpravidla záleží na vašem pojištění a státu, kde se úraz stal a zda k ošetření dojde v zařízení, které je napojeno na místní systém veřejného zdravotního pojištění.  V případě, že podceníte nutnost zdravotního připojištění, můžou náklady na pomoc při vašem úrazu či onemocnění zatížit váš nebo rodinný rozpočet mnohatisícovým či milionovým dluhem. Pro výlety do ciziny si proto raději vždy sjednejte kvalitní cestovní pojištění.

1. Vlastní záchrana

Je při záchraně života obvykle provedena neodkladně, i když se zrovna neprokážete kartičkou pojišťovny. Vlastní záchrana však často vyžaduje nasazení vrtulníku, velkého množství horských záchranářů, techniky, materiálu a často není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, tedy bude vám ze strany záchranných složek naúčtována. V některých státech je vyžadováno složení kauce předem pro případ záchrany (např. Nepál). Je třeba se před každou cestou informovat, třeba u vaší pojišťovny, na místní ambasádě nebo horské službě. V ČR je záchrana hrazena z veřejného pojištění, na Slovensku však ne a v Alpách také zpravidla ne, tedy budete platit.

Abyste riziko placení eliminovali, tak se můžete pojistit v rámci tzv. cestovního připojištění. Vzniklé náklady za vás potom bude hradit pojišťovna. Cestovní pojištění poskytují téměř všechny pojišťovny. Obvykle cestovní připojištění pokrývá všechny fáze záchrany, léčení a repatriace – viz níže.

Vždy si však pečlivě sjednejte a zkontrolujte, zda se vaše připojištění bude vztahovat na vaše aktivity, např. pokud plánujete lyžování nebo turistiku mimo značení trasy, pokud chcete jít na ferraty, pokud chcete provozovat sporty jako horolezectví, potápění, budete ve velkých nadmořských výškách apod.

Další možností jsou unikátní celoroční pojištění, jako nabízí např. Alpenverein v rámci členství v tomto alpském svazu. Součástí cestovního pojištění může být i pojištění odpovědnosti či pojištění právní ochrany, připojistit je možné trvalou invaliditu. I tato pojištění mají svoje limity a omezení, je třeba si pečlivě přečíst podmínky.

2. Léčba v nemocnici

Při nezbytném ošetření, tedy ošetření, které jste museli vyhledat z důvodu zhoršení vašeho zdravotního stavu během pobytu v zahraničínebo např. úrazu, by český pojištěnec v jiné zemi EU po předložení průkazu pojištěnce od své zdravotní pojišťovny (tzv. EHIC) neměl zaplatit víc, než je částka spoluúčasti, jakou platí místní pojištěnci. Pozor – v různých zemích je rozsah spoluúčasti pacienta na jednotlivých úkonech léčebné péče různý a někdy je spoluúčast překvapivě velká. Podmínkou ošetření jen se spoluúčastí ale je, že k ošetření došlo ve smluvním zdravotnickém zařízení, které je napojeno na místní pojišťovenský systém.

Náklady na samotnou zdravotní péči vyúčtuje lékař, který vás ošetří, místní zdravotní pojišťovně, a ta tyto náklady následně přeúčtuje vaší české zdravotní pojišťovně, většinou bezhotovostně. Může se ale stát, že v některých státech EU i po předložení průkazu po vás budou chtít v hotovosti celou částku za poskytnutou péči. Raději s touto variantou předem počítejte, aby vás případná nutnost zaplatit na místě nezaskočila. Po návratu domů pak můžete svoji zdravotní pojišťovnu požádat o refundaci těchto nákladů.

Např. pro sjezdovky v Rakousku je typické, že okolní nemocnice do systému veřejného zdravotního pojištění nepatří a platíte celé ošetření. V případě, že se zraníte nebo onemocníte mimo EU, bude po vás náhrada za léčebné výlohy vyžadována v plné výši.

Cestovní připojištění vám vyřeší povinnost hradit spoluúčast u zdravotnických zařízení napojených na veřejné zdravotní nebo povinnost hradit celé náklady na ošetření ve zdravotnických zařízeních mimo systém veřejného zdravotního pojištění. Dodejme, že toto se týká nejen ambulantního ošetření, ale také hospitalizace a léků.

Cokoliv podepisujete, si pečlivě přečtěte a na vše vyžadujte doklad o zaplacení. Bez toho vám vaše pojišťovna náklady nebude moct uhradit, ani když na to budete mít nárok.

3. Repatriace – transport do ČR

Není součástí veřejného zdravotního pojištění. Obvykle je součástí cestovního připojištění a je ohraničen finančním stropem. Transport i ze sousedního státu může váš rozpočet zatížit několika desítkami tisíc dluhu, pokud nejste připojištěni.

Pojištění odpovědnosti, aneb něco navíc

Svítí slunko, na sjezdovce manšestr, užíváte si nádherného dne. Až do srážky s dalším lyžařem. Naštěstí se vám nic nestalo, to však nelze říct o druhém lyžaři. „Srazí-li náš turista třeba muže v produktivním věku, na jehož příjmu je závislých několik dětí a partnerka, a způsobí mu dlouhodobé léčení ­závaž­ného úrazu s trvalými následky, jsou finanční požadavky nejvyšší. V cizině je běžné nárokovat i nemajetkovou újmu a negativní vliv na společenské uplatnění,“ popsala pro Novinky.cz běžnou zahraniční praxi Eva Svobodová, tisková mluvčí UNIQA pojišťovny. Nepodceňte ani toto pojištění vaší odpovědnosti za to, že zaviníte zranění jiného. Toto pojištění dnes většina pojišťoven nabízí jako součástí balíčku cestovního připojištění.

Pojištění právní ochrany, aneb nebýt bezbranný

Může se vám stát, že v cizině budete účastníkem nějakého incidentu, např. srážky na sjezdovce. Bude se zjišťovat kdo srážku zavinil a od tohoto zjištění bude vyvozena vaše odpovědnost k náhradě škody i vaše trestní odpovědnost. Rozumíte cizímu právu? Umíte dobře cizí jazyk? Součástí balíčku cestovního pojištění bývá i pojištění právní ochrany a pojišťovna vám poskytne nebo uhradí právní služby.

Jak ušetřit a je nutné se vším běžet k lékaři?

Tady nemůžeme dát jednoznačný návod. Vždy bude záležet na vážnosti onemocnění/úrazu, na vašem zdravotním stavu před vznikem onemocnění nebo úrazu, ale také na dostupnosti a kvalitě péče v místě události. Dokážu si představit situaci, že radši zatnete zuby a se zdravotním problémem, na který pacienti v ČR běžně volají záchranku, vyčkáte příletu do České republiky.

Jsou však příznaky, které se nevyplatí podceňovat a kde čas definitivního ošetření hraje velkou roli: typická bolesti na hrudi charakteru svírání, pálení nebo tlaku způsobená ucpáním věnčité tepny, ochrnutí, úrazy při dopravních nehodách, pády z výšek atd., prudké bolesti hlavy často spojené se zvracením či světloplachostí (pokud se nejedná o vaše typické migrenózní potíže), vysoká horečka nebo poruchy vědomí.

Pokud budete v místě dostupné a kvalitní zdravotní péče, určitě se nechte vyšetřit, můžete zabránit nezvratným změnám, které mohou změnit trvale vaši kvalitu života. A opět – pokud jste dobře připojištěni není důvod při závažnějších potížích váhat s návštěvou lékaře již v cizině.

Co si můžete ošetřit sami

Lékařská komise Českého horolezeckého svazu připravila řadu doporučení pro případy onemocnění nebo úrazu a jak postupovat při první pomoci. Pokud budete plánovat výlet či expedici, můžete zde také najít návody jak se vybavit pro nouzové situace, jak si vybavit osobní lékárničku zdravotnickým materiálem či jaké léky využít pro jednodenní či vícedenní cesty nebo expedice do odlehlých oblastí.

Obecně platí, že na expedici mimo civilizaci bude nutné myslet i na antibiotika, do extrémních výšek byste neměli zapomenout na dexamethazon, acetazolamid nebo nifedipin. Všechny tyto léky jsou však na předpis! A o způsobu užití byste měli být proškoleni. Vaše chronické onemocnění by mělo být dobře kompenzované, nezapomeňte na svoje pravidelné léky v dostatečné zásobě. Pozor, ne každý lék snese extrémní prostředí. Např. inzulin nesmí zmrznout. Nezapomeňte na zubní vyšetření a ošetření před cestou.

Víte, jak si do zahraničí nechat předepsat léky na předpis? Návod podrobněji v článku Příprava je polovina úspěchu.

Další kapitolou jsou očkování, povinná či doporučená pro danou oblast, neváhejte včas kontaktovat očkovací centrum.

Na stránkách mezinárodní horolezecké federace UIAA najdete 24 doporučení, která jsou díky MUDr. Ivanu Rotmanovi ze Společnosti horské medicíny a LK ČHS všechna přeložena do českého jazyka.

Nenechte se napálit

Pokud cestujete, určitě jste se setkali se zaručenými radami místních nebo se zaručenými recepty na různé problémy – na omrzliny, na nemoci z výšky i další. Mezi nepříliš účinné patří: Soroichi pills proti výškové nemoci (víceméně léky proti bolesti hlavy, nevhodné pro děti, obsahují acylpyrin, oblast Peru), mast proti omrzlinám Spasatjel, Rusko, velmi oblíbený je čaj z koky v Peru a další. U řady těchto léků nebo bylin nebyla prokázána účinnost na základě medicíny založené na důkazech. Než si něco podobného vezmete na zdravotní problém, přečtěte si složení. Pokud se vám složení nebude zdát, resp. složení nebo způsob použití nebude odpovídat výše uvedeným doporučením, takový lék raději neužívejte.

Když potřebuji poradit

Dnes už na expedice obvykle expediční lékař nevyjíždí. Obvykle sedí „doma na telefonu“ a o radu je mu možné zavolat. Jedná se o tzv. telemedicínu. Např. ve Francii existuje konzultační služba www.ifremmont.com, kde vám v případě problémů poradí – co dělat, co užívat anebo jestli je nutné expedici ze zdravotních důvodů ukončit. Podobnou službu mají např. i potápěči, kteří mohou konzultovat potíže vzniklé v souvislosti s potápěním, ale třeba i rozhodnutí, zda a za jak dlouho je po ponoru možné nastoupit do letadla. V České republice podobná služba neexistuje, pomoc je nabízena zatím spíše ve formě kvalifikované kamarádské rady a založená spíše na osobních kontaktech.

Štěstí přeje připraveným!

Pohyb v přírodě s sebou nese spoustu nezapomenutelných zážitků. Ať jsou ty vaše jen takové, na které nebudete chtít nikdy zapomenout.

Ptali jsme se

MUDr. Jana Kubalová

Lékařka se specializací na anestesiologii, resuscitaci a urgentní medicínu působí jako předsedkyně lékařské komise ČHS, viceprezidentka SHM, členka MedCom UIAA a náměstkyně ředitele pro vzdělávání a krizovou připravenost u Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Jana Kubalová je lektorkou mezinárodně certifikovaných kurzů ALS (Advanced Life Support), ATLS (Advanced Trauma Life Support) a BLS (Basic Life Support) a uznávanou mentorkou horské medicíny.

JUDr. Jiří Žák

Advokát Jiří Žák jeaspirantem Českého spolku horských průvodců, cestovatel a vysokohorský turista.

Zkušenosti čtenářů

Oskar

V lékárničce Vámi uvedené mi chybí Wobenzym. Beru si ho vždy automaticky a už mi několikrát zachránil krk, tedy vlastně nohu 🙂

Leona

Wobenzym v lékárničce nikdy nechybí 🙂

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: