Stoletá katastrofa ve Vysokých Tatrách

Stoletá katastrofa ve Vysokých Tatrách

V pátek 19.11.2004 se přes území Slovenska přehnala ničivá vichřice (rychlost větru až 170 km/h) která ve Vysokých Tatrách způsobila slovy ministra životního prostředí SR László Miklóse největší ekologickou katastrofu za posledních 100 let a přeměnila značnou část území v měsíční krajinu. Přibližně 60 kilometrů dlouhá a deset kilometrů široká plocha tatranských lesů od Podbanského po Ždiar připomíná z výšky rovinu u maďarských hranic (fotografie). Škody se neoficiálně odhadují na 2 miliardy slovenských korun. Vláda SR pravděpodobně požádá o pomoc EU. Nejvíce zasažené území je v okolí Popradu. Více podrobností – SME, ČN, Zoznam.sk.

Zkušenosti čtenářů

kiče

Práve som sa dočítal v novinách, že Bratia Česi vyzbierali 2.8 mil. korún na obnovu Tatier. Ďakujem. Je to hodné veľkého obdivu. Umocňuje to fakt, že to nie sú prostriedky od nejakej nadácie, či vlády, ale priamo od ľúdí. Aj ja som len obyčajný človek, preto Vám viem len na tomto portáli odmeniť len slovom ďakujem a zdá sa mi to byť málo.

pavelk

Vichřice zničila převážně hospodářský les, stejnověkou smrkovou monokulturu, nevidím v tom žádnou tragédii. Přírodě se nic nestalo, okolní podnikatelé se už těší, že na odlesněných plochách postaví další sjezdovky a golfová hřiště a jediný, kdo utrpěl vážnější škodu je dřevařský průmysl. Osud slovenských lesních závodů mi ale na srdci tak moc neleží a myslím, že si docela dobře poradí i bez mé pomoci.
Myslím si naopak, že nastala dobrá příležitost k tomu, aby se pod Tatry vrátil přirozený les, takže tam, kde to není na překážku a nikoho to neohrožuje bych nechal vše ležet a nechal bych přírodu, ať si to zalesní sama a lépe.
Vichřice byla pro tatranskou přírodu spíš k užitku než ke škodě.

Robert-Antonio

Inu, máš pravdu v tom, že původní les se v Tatrách obnoví sám. Problém je v tom, že přirozenou cestou k tomu dojde odhadem za 200-300 let. Proto rád podpořím organizace, které obnovu přirozeného lesa urychlí alespoň do řádu desítek let. Doporučuji se podívat na http://www.nadacepartnerstvi.cz/cestina/tatry .

zbartos

Netahajte sem prosím řeči o samovolné obnově lesa, když jde o otázku zda tato lesní kalamita (neuvažuji teď škody na nemovitostech a možné následné škody z úbytku rekreantů) bude či nebude mít negativní vliv na slovenskou ekonomiku.

Na celém Slovensku je zázkaz těžby jehličnatého dříví – stovky lidí lidí přijdou o práci (není možné aby všichni tito lidé pracovali najednou na jedné ploše pod Tatrami), polomové dříví se musí minimálně upravit tak, aby nedošlo k nebezpečnému rozmnožení kůrovce (odkornění či chemické postřiky). Pokud bude kalamitní dříví ponecháno na zemi, Slovensko přijde řádově o 2-4 miliardy Sk za tržby za dříví. Pokud se nemá skutečně čekat stovky let na přírodní proces obnovy lesa (do takových rozměrů stromů, jaké zde byly před 19.11.04), bude nutné přírodě pomoci (oplocení/individuální chrana listnatých dřevin proti okusu jelení zvěří, pomístné zalesnění těmi dřevinami, které v původních porostech chyběly atd.).

Samozřejmě nejde přímo o životy lidí, ale zprostředkovaně se tato kalamita určitě na ekonomice Slovenska projeví (buď bude proveden přesun peněz lesníkům z jiného resortu, nebo se to bude řešit státní půjčkou).

Takže pomoc berte jako výraz podpory našim bývalým spoluobčanům, nikoliv jako podporu lesáků či ochranářů či hoteliérů…….

Pokud chcete finančně podpořit lesáky hospodařící na území TANAPu http://www.lesytanap.sk/ pošlete peníze na číslo účtu ŠL TANAPu na obnovu tatranských lesov – 7000 18 75 75/81 80
Ďalšie možnosti :
zavolať na číslo Eurotelu – 18 333, kde svojim hovorom automaticky venujete 25 Sk na účet ŠL TANAPu určený na obnovu zničeného lesa… Eurotel – 18 333
alebo na pevnú linku, kde svojim hovorom automaticky venujete 20 Sk bez DPH na účet ŠL TANAPu určený na obnovu zničeného lesa Slovak Telekom – 0890 411 411

Nebo si můžete domluvit na příští jaro brigádu na úklid klestu, odkorňování, příp. zalesňování…….

Hore a lesu zdar Zdeněk Bartoš – http://zbartos.tripod.com

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: