St. Leonard – největší podzemní jezero u Sionu

St. Leonard – největší podzemní jezero u Sionu

Jen necelých pět kilometrů o města Sion, v srdci švýcarského Valais, najdete městečko St-Leonard s jedinečným podzemním jezerem St-Leonard. Kromě poznávání místních vinic můžete na lodičkách objevovat i krásy ukryté v podzemí.

Jen pár kroků od centra města vede cesta do podzemí. Sestupte pod vinice a nechte se oslnit křišťálově průzračnou vodou, bizardními tvary sádrovce, tmavého mramoru, vápence, železa a jiných hornin tvořících vnitřek jeskyně. I když nedohlédnete na druhý břeh, vydejte se na lodičce objevovat krásy největšího podzemního jezera v Evropě.

Prohlédněte si další fotografie k článku…

S délkou 300 metrů, šířkou 20 metrů a hloubkou 10 metrů mu zaslouženě patří prvenství. I když byste zde hledali marně tradiční krápníkovou výzdobu, na kterou jsme zvyklí u nás, kouzelné atmosféry a mystiky si užijete do sytosti. Na dně jezera totiž leží vrak lodičky až nápadně podobné, na jaké se po jezeře plavíte vy. Údajně se jedná o pozůstatek ztroskotání skupinky jeskyňářů.

Možná vás zarazí, že kolem vraku se čile prohání veliké ryby. Kde se tam vzali? Tady bohužel nehrají roli mystika a kouzla. Správci podzemního jezera je tam prostě krmí. Tak se tam rybám líbí a slouží jako další atrakce pro turisty.

Z podzemí na kopečky

Jakmile vás omrzí život v podzemí, můžete se vydat na opačnou trasu a vyšlápnout si na „kopeček“ k vesnici Valére. Kde se ukrývá další poklad. Uvnitř místního kostela najdete nejstarší funkční varhany na světě. Vzduch se jejich píšťalami prohání už od 15. století a doposud se rozeznívají na každoročním letním festivalu.

O poznání výše vystoupáte na nejvyšší vrchol Sionu, pevnost Tourbillon. Po požáru v roce 1788 zbyly z hradu sice jen obvodové zdi, ale i tak stojí za to vydržet a dojít až na vrchol. Naskytne se vám krásný výhled na celé údolí poseté vinicemi i protější vrch Valére.

St-Leonard má více než sedm tisíc let trvající historii. Mnoho se toho z minulosti však nedochovalo. Zachovaly se jen základy staveb z Římské říše. Mnohem mladší je radnice s bohatou řezbářskou výzdobou uvnitř a prostým orlojem na věžičce. V městských uličkách je však skryto mnoho vinoték, kvůli kterým se sem rozhodně vyplatí zajet a ochutnat víno z místních vinic.

Švýcarsko přirozeněPříroda Švýcarska – vodopády, ledovce, bílé štíty, zelené louky, soutěsky.

Švýcarsko nabízí největší rozmanitost na relativně malé ploše. Poznejte 35 nejkrásnějších přírodních úkazů, které můžete najít přehledně na mapě. Pro další, převážně praktické informace (ubytování, možnost dopravy, speciální akce apod.) navštivte stránku pro milovníky Švýcarska: MojeSvycarsko.com.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: