Společné prohlášení českých výrobců k problémům s ferratovými sety

Společné prohlášení českých výrobců k problémům s ferratovými sety

Čeští výrobci horolezeckého vybavení Singing Rock, Ocún a Rock Empire vydali na základě testování společné prohlášení k situaci s ferratovými sety s pružnými popruhy.

Tragická nehoda, která se stala dne 5.8. 2012 na ferratovém setu od německého výrobce (Edelrid, pozn. red., více zde) dovedla české výrobce horolezeckého vybavení k následujícímu společnému prohlášení:

Kritizujeme nedostatek objektivních informací o tragické události, a to jak ze strany německého výrobce, tak i certifikačních orgánů. První oficiální zpráva o této tragické události byla vydána až v poledne 30.8. 2012 německým horolezeckým svazem DAV. Tato zpráva byla neúplná, pouze označovala výrobky shodné konstrukce a nijak se nezabývala rozborem příčin události. Teprve po měsíci, 6.9. 2012 jsme se na zasedání UIAA ve švýcarském Bernu dozvěděli, že nehoda se stala na setu, který byl na horské chatě k dispozici formou volné výpůjčky (set zde byl umístěn jako reklama obchodu v údolí). Návod k použití chyběl, uživatel nebyl zkušený, chata v rekonstrukci (výrobek byl v kontaktu se stavebním materiálem). Nikdo nedokáže odhadnout, v jakém stavu set byl a kolik zapůjčení a zachycení pádů roztržený výrobek absolvoval. Nezkušený, 94 kg vážící turista si vybral jednu z nejobtížnějších ferrat v okolí obtížnosti D/E, kde nejsou žebříky ani kramle, leze se jen po skále.

Považujeme za nedostatečné a zavádějící označit za viníka pouze konstrukci a materiál poškozeného výrobku. Tvrdíme, že kromě možného vlivu opotřebení materiálu se na nehodě podílelo ignorování opotřebení, které bylo za hranicí životnosti výrobku. Nesouhlasíme s formou nekontrolovaného anonymního půjčování, bez návodu k použití, bez instrukcí jak výrobek správně používat, a zejména bez evidence, kdo a co na ferratovém setu lezl, jestli byl zachycen pád a kdy byl výrobek poprvé uveden do provozu. Jak jsme si ověřili i v ČR, jen málokterá půjčovna dokáže předložit evidenci četnosti zapůjčení, totožnost klientů, natož znát historii výrobku. Zde cítíme nedostatek metodického vedení. Schází i povinné a pravidelné záznamy o kontrole výrobků, zejména švů a opotřebených popruhů. Problém se netýká jen půjčoven, ale i horolezeckých oddílů a ostatních subjektů, kde je ferratový set k dispozici na zapůjčení. Půjčování via ferratových setů je běžnou praxí, zatímco by si asi nikdo nešel do půjčovny vzít použité lano na týden lezení do Dolomit. A přitom se jedná o stejný terén a stejnou potřebu bezpečnosti.

Průběh a výsledky testování

Vzhledem k aktuálnosti tématu bezpečnosti ferratových setů s pružným popruhem jsme se jako výrobci dohodli společně pokračovat v posuzování vlivu opotřebení na bezpečnost setu. Naše zkoušky a výsledky jsou společné, prováděné v autorizované zkušební laboratoři UIAA SZÚ Jablonec nad Nisou dle metodiky TÜV. V principu jde o simulaci opotřebení cyklickým namáháním (dynamickým natahováním) elastického popruhu, který je následně podroben statické zkoušce. Pro posuzování je kritická hranice 6 kN, tedy mez, pod kterou musí tlumič pádu utlumit normovaný pád (1,2 kN – 6 kN je pracovní rozsah tlumiče dle EN 958). Protože jsme předpokládali, že k nějakému opotřebení určitě dochází, zajímalo nás dosažení kritické meze 6 kN a průběh pevnosti za ní. Vedle uvedených pružných popruhů jsme testu podrobili i starší dutinkový typ (elastické jádro je navlečeno na dutý neelastický popruh). Testy se provedly při aplikaci od 5 000 do 50 000 cyklů.

Zde je nutno podotknout, že samotná cyklická metoda je model, narychlo připravený k ověření vlivu opotřebení. Doposud chybí zřejmý důkaz, že takto dochází k poškozování materiálu v užitné praxi. Taktéž i výsledky je nutné brát jako orientační, bez určení intervalu spolehlivosti, protože pro dostatečný náměr bychom museli čekat týdny (simulace se provádí rychlostí 2 000 cyklů za hodinu).

Graf: Statická síla elastických popruhů po cyklické zátěži

Graf: Statická síla elastických popruhů po cyklické zátěži

Z prvních výsledků je zřejmé, že existuje rozdíl v průběhu opotřebení dutinového (old type) a elastického popruhu. Zatímco dutinka po cyklické zátěži pevnost prakticky nemění, kritické meze 6 kN elastické popruhy dosahují odhadem někde kolem 10 000 cyklů. Již od 5 000 cyklů se však na popruhu objevuje evidentní a viditelné opotřebení, které při 50 000 cyklech již dávno neodpovídá ani výjimečnému opotřebení.

Do popisu, co se v průběhu opotřebovávání s elastickým materiálem děje se nyní bez dalšího expertního přístupu pouštět nechceme. Z poznatků pevnostních zkoušek předpokládáme, že dochází k navolnění vláken třením. Vlákna se nejspíš netrhají, ale jsou jinak zatěžována, protože v průběhu trhu jsou patrné skoky charakteristické pro nehomogenní materiál, kdy jsou zapojovány postupně skupiny (přetrhaná vlákna nic nepřenášejí). Popruh se cyklickou zátěží evidentně zkracuje a u materiálu funguje vliv relaxace (jiné výsledky po odležení). Do hry vstupují další faktory, jako je pevnost, jemnost, či úprava vláken po extruzi. Lze předpokládat, že elastické popruhy se zatkanými gumovými vlákny se mohou chovat jinak, bude-li u nich použita jiná konstrukce anebo jiný materiál.

Legenda: A nový popruh 11,5kN, B od roku 2010 používaný set v půjčovně 8,5kN, C popruh po 50 000 cyklech 5kN (naměřené hodnoty nejsou průměrem)

Legenda: A nový popruh 11,5 kN, B od roku 2010 používaný set v půjčovně 8,5 kN, C popruh po 50000 cyklech 5 kN (naměřené hodnoty nejsou průměrem)

Zjištěné opotřebení materiálu na základě simulace jsme porovnali s opotřebením ostatních dlouhodobě používaných ferratových setů vrácených z půjčoven. Chtěli jsme porovnat, zda a jak metoda odpovídá skutečné praxi lezení na ferratách. Pevnost na setech, u kterých jsme znali dobu a četnost zapůjčení, byla vždy vyšší než kritických 6kN. Kritická mez 10 000 cyklů (6 kN) by podle našeho předpokladu zhruba odpovídala maximálně 150 použitím (tedy 150 ferratám). Tento odhad je analogií vztahu běžného opotřebení a cyklického testu. Podobnou analogií (odhadu počtu cyklů) vznikla a byla navržena metoda cyklického namáhání elastického popruhu v TÜV Mnichov. V praxi však míra opotřebení cyklickým namáháním záleží na mnoha různých okolnostech, zejména na zkušenosti lezce a na délce a obtížnosti ferraty.

Výše uvedená zjištění musí každý výrobce konfrontovat zejména se životností výrobku, kterou uvádí v návodu k použití. Uvědomujeme si, že pokles pevnosti elastického popruhu opotřebením při cyklickém namáhání je významnější než u jiných konstrukcí. Tato konstrukce elastického popruhu ve spojení s nerespektováním životnosti může být nebezpečná. Zde si každý výrobce musí sám rozhodnout, jak bude informovat a chránit své uživatele. Po této nehodě se jistě zvýší tlak na zpřísnění bezpečnostní normy. My výrobci budeme trvat na zavedení režimu kontrol a revizí u jakékoli formy půjčování, ale i na vyšší míře osvěty u individuálního používání. Tvrdíme, že u ferratových setů je nutnost znát historii předchozího používání. Zde vidíme hrubý nedostatek a možné pokračující riziko, protože při nerespektování užitných vlastností jakéhokoli výrobku hrozí nebezpečí tragické nehody vždy, bez ohledu na použitý materiál, bez ohledu na značku.

Naše společná spolupráce povede právě směrem nastavení pravidel pro komerční i nekomerční užívání.

Zástupci firem Singing Rock, Ocún a Rock Empire.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: