Obytňákem jižním Švédskem: roadtrip po přírodních zajímavostech

Obytňákem jižním Švédskem: roadtrip po přírodních zajímavostech

Co vidět v jižním Švédsku při cestování obytnou dodávkou? Jih Švédska je krajem mytických gótských králů, bájného Beowulfa a výbojných Vikingů. Ale také oblast s velkou rozmanitostí: najdeme tu divoké útesy a bílé pláže, hluboké lesy, jezera a mokřady i prastaré megality a pevnosti.

Do země Gótů

Jižní cíp Švédského království náleží historickému území Götaland, tedy v překladu země Gótů, které až do pozdního středověku nebylo považováno za součást Švédska a kompletně k němu bylo připojeno až v polovině 17. století. Ačkoli oblast Götaland zaujímá jen zhruba pětinu území celého Švédska, je rozlohou dokonce o něco větší než celé Česko. Dnes je tato oblast domovem téměř poloviny z celkových deseti milionů obyvatel Švédska, hustě osídlené jsou především konglomerace kolem Malmö a Göteborgu, o něco severněji pak leží hlavní město Stockholm. Zatímco sever Švédska – tzv. Norrland, je převážně hornatý, Götaland tvoří mírně zvlněná zalesněná krajina a na samém jihu úrodné roviny.

Prohlídka Ystadu

Vstupní branou do Švédska se pro nás stalo malebné městečko Ystad, kam nás dopravil trajekt asi za dvě hodiny z německé Rujány. Krátká procházka kompaktního historického centra se zachovalou cihlovou architekturou ze 17. a 18. století stojí za to. Kromě kostela sv. Panny Marie ze 13. století lahodí oku zachovalý středověký klášter sv. Petra z červených cihel obklopený pestrobarevnou květinovou výzdobou.

Ystad zaznamenal ve středověku rozmach díky rybaření a obchodu se sledi, jejich počty však v Baltu od 16. století dramaticky poklesly. Kvůli globálnímu oteplování, silnému znečištění a rybolovu podobný osud potkal v posledních letech také tresky, jejichž lov byl v Baltu v roce 2019 zcela zakázán, pro další druhy platí přísné evropské kvóty. 

Bílé pláže Skåne 

Na jižní špici Švédského království leží provincie Skåne. Křížem krážem nejjižnější částí Švédska se táhnou úseky 1300 km dlouhé dálkové stezky Skåneleden, která prochází po plážích, podél útesů, skrz prastaré panenské lesy a kolem řady zachovalých hradů, zřícenin i tajuplných megalitických staveb. Nás však tentokrát pohání motor, a tak postupně sbíráme jako korálky jednotlivé zajímavosti na trase trailu. 

Za švédskou riviéru, kde si po dlouhém přejezdu autem můžeme odpočinout, lze označit 40 km dlouhý pás pláží na jihovýchodním pobřeží Skåne. Právě na tomto výběžku najdeme vyhlášenou pláž Sandhammaren připomínající svým jemným bílým pískem pláže Karibiku. Táhne se v délce několika kilometrů východně od prázdninové osady Löderups až k rybářské vesničce Skillinge. Pláž přechází do písčitých dun porostlých suchomilnými travinami a o něco dál poskytují příjemný stín voňavé borové háje. Zdejší maják usnadňuje navigaci ve zrádných vodách, které bývají označovány za největší pohřebiště lodí v Baltském moři.

Písčité pláže na jižním pobřeží Skåne, Švédsko
Písčité pláže na jižním pobřeží Skåne, Švédsko

O kousek západněji leží u městečka Kåseberga jedna z nejvýznamnějších megalitických památek Švédska – Ales stenar. Tento 67 metrů dlouhý ovál z obřích balvanů ve tvaru lodi pochází až z doby kamenné a sloužil zřejmě jako duchovní místo či jako lunární kalendář.

Další fotky jako z tropického ráje přivezete z pláže v národním parku Stenshuvud, položeném necelou hodinku jízdy severněji mezi městečky Vik a Kivik. Ve Stenshuvudu by byla vyloženě škoda zůstat jen na pláži, síť místních stezek vede skrz svěží zelené lesy i slunná vřesoviště na stejnojmenný vrcholek (97 m) s perfektním výhledem na pobřeží. 

Divoké scenerie Kullabergu

Po troše odpočinku je čas na další průzkum, a tak se přesouváme na západní pobřeží, kde nás čekají scenerie divokých útesů na poloostrově Kullaberg. Tento ostrý zub pevniny vybíhá do moře na sever od půvabného přístavu Mölle. Celý poloostrůvek chráněný přírodní rezervací obíhá po pobřeží 70 km dlouhá stezka Kullaleden, další stezky protínají sytě zelené lesy plné borovic, buků, bříz a dubů s neprostupnými porosty křovisek hlohu, zimolezu a jalovce. Každý si tu tedy najde pěší trasu podle své chuti (či akčního rádiusu svých dětí). Nejzápadnějšímu bodu vévodí maják Kullen, který po dlouhá staletí signalizuje lodím cestu z průlivu Kattegat do úžiny Öresund, oddělující Jutský a Skandinávský poloostrov. 

Maják na divokých útesech na poloostrově Kullaberg, Švédsko.
Maják na divokých útesech na poloostrově Kullaberg, Švédsko.

Ostrůvek tundry v NP Store Mosse

Z rovinatého Skåne míříme na sever do provincie Småland, kde se uprostřed rozlehlých hlubokých lesů ukrývá neskutečné množství malých i velkých temně modrých jezer. V národním parku Store Mosse najdeme ale také unikátní oblast mokřadů a slatinišť, typickou pro hornatější oblasti daleko severněji.

Vstupní branou do každého z třicítky národních parků Švédska je návštěvnické centrum, tzv. Naturum, vstup je zdarma. Švédsko patří k velmi benevolentním zemím, kde je táboření na divoko povoleno téměř všude vyjma soukromých pozemků. Ve Store Mosse je z důvodu ochrany přírody možné přespat na několika volně přístupných tábořištích.

Přes bažiny a močály národního parku tu vede síť okružních naučných stezek po uzoučkých dřevěných chodníčcích i po pěšinkách vlnících se voňavými borovými lesy, skrz lány borůvčí a mezi porosty bříz. Najednou si připadáme jako uprostřed drsné tundry za polárním kruhem. Z malých dřevěných rozhleden si můžeme nekonečnou podmáčenou planinu prohlédnout z výšky. Nadšení tu budou ornitologové, botanici i milovníci přírodní rozmanitosti.  

Národní park Store Mosse chrání vzácný ekosystém mokřadů, Švédsko
Národní park Store Mosse, Švédsko

Království tisíců jezer 

V Götalandu leží krom tisíců menších jezer i dvě největší jezera Švédska – Vänern a Vättern. Jejich gigantické rozměry se poněkud vymykají představivosti běžného Středoevropana, pro přirovnání dohromady mají rozlohu odpovídající skoro desetině rozlohy ČR. Na jejich břehu si člověk připadá jako na pobřeží vnitrozemského moře, na protější břeh často nejde dohlédnout a za větrného počasí se na hladině tvoří vlny. Najdeme tu nádherné pláže s bílým pískem, skaliska, tiché zátoky, půvabnou zástavbu typických červených prázdninových chatiček i několik větších měst.

My míříme na východní pobřeží jezera Vättern, kde jsme si k nocování vyhlédli parkoviště u tábořiště Stocklycke hamn v přírodní rezervaci Omberg jižně od Vadsteny. Podnikáme krátký pěší okruh (cca 7 km) krásnými lesy přes nejvyšší vrcholek Hjässan (264 m) s malou dřevěnou rozhlednou. Odbočka na jižním úpatí nás zavede k volně přístupným ruinám cisterciáckého kláštera Alvastra. Kocháme se zbytky kamenných kleneb, vnímáme všudypřítomnou energii klidu a dcerka honí v záhonech voňavé levandule pestrobarevné motýly. Okruh uzavíráme po úzké stezce vinoucí se lesem po vysokých ocelově šedých útesech nad rozbouřenou hladinou jezera. Celou rezervací vede řada dalších okružních stezek pro pěší i cyklisty. 

Volně přístupné ruiny cisterciáckého kláštera Alvastra, rezervace Omberg u jezera Vättern, Švédsko
Volně přístupné ruiny cisterciáckého kláštera Alvastra, rezervace Omberg u jezera Vättern, Švédsko

Kanál Göta: Modrá stuha Švédska

Dvě největší sladkovodní plochy Švédska propojuje s východním pobřežím pomocí systémů kanálů a zdymadel kanál Göta. Vodní dílo s přezdívkou modrá stuha Švédska je jedním z největších konstrukčních děl švédské historie a v roce 2022 oslavilo 190 let od svého otevření. Společně s řekou Göta älv a kanálem Trollhätte tvoří kanál Göta 390 km dlouhou plavební trasu propojující západní a východní pobřeží Švédska, respektive Göteborg a Stockholm.

Kanál Göta je oblíbenou dovolenkovou destinací jak pro plachtění, tak pro milovníky cyklistiky, protože ho kopírují dlouhé kilometry cyklostezek. Prohlédnout si div techniky, který ručně budovalo na 58 tisíc vojáků, se dá například na okraji města Motala. Ideální je vyčkat na převozní čas, kdy obsluha zdymadla zvedne most a pomocí několika plavebních komor dokáže spustit nebo vyzvednout několik metrů dlouhé plachetnice k hladině menšího jezera Boren.  

Öland: Ostrov pevností a větrných mlýnů

K jižnímu Švédsku náleží také dva největší z více než 220 tisíc švédských ostrovůGotland a Öland v Baltském moři. Zatímco na Gotland je potřeba využít trajekt, Öland spojuje s městem Kalmar na pevnině šest kilometrů dlouhý most. Druhý největší švédský ostrov má tvar úzké, 136 km dlouhé nudle a je mezi Švédy oblíbeným prázdninovým letoviskem. Typickým obrázkem Ölandu jsou lány obilí, pasoucí se stáda krav a ovcí a všudypřítomné dřevěné větrné mlýny.

Jižní čtvrtinu ostrova zaujímá vápencová náhorní planina Stora alvaret zapsaná na seznam kulturního dědictví UNESCO. Na celém ostrově najdeme památky z doby kamenné, bronzové i železné – například prastaré mohyly Kungagraven (komorové hrobky) nebo pozůstatky kruhových pevností Ismanstorp nebo Graborg. Rovinatá krajina Ölandu je ideální pro objevování na kole, ostrov křižuje síť stezek pro kola ale i pěší. 

Naší první zastávkou je zřícenina monumentálního středověkého hradu Borgholm, kde se však kromě exkurze do nordické historie myslí i na zabavení potomstva každého věku. Kousek odtud leží také letní sídlo švédské královské rodiny Solliden s vyhlášenými zahradami.

My ale míříme dál na severní cíp ostrova, který pokrývá přírodní rezervace Trolí les (Trollskogen). Během krátkého okruhu (4,5 km) prozkoumáme vrak lodi, vyhlížíme skřítky u neskutečně pokrouceného trolího stromu a kličkujeme mezi megalitickými hrobkami. Zatímco nad jižním výběžkem ostrova bdí nejvyšší švédský maják Lange Jan, na severu zahlédneme jeho bratříčka Lange Erika. 

Závěrečný odpočinek si dopřáváme na jedné z nejhezčích švédských pláží – Lyckesand na severovýchodním pobřeží Ölandu (pozor jižní část náleží ke kempingu Böda a je rušnější). S ostrovem se loučíme noclehem na magickém opuštěném místě uprostřed mokřadů východního pobřeží kousek od vesničky Bredsättra. Dávnou historii, kdy toto místo leželo na trase kupeckých stezek, připomínají ruiny kaple sv. Brigitty a kamenný kříž. Dnes tu stojí pár prázdninových domků a zdejší mělké vody lákají jako brouzdaliště hlavně rodiny s malými dětmi. 

Ruiny kaple sv. Brigitty a kamenný kříž na ostrově Öland ve Švédsku
Pobřeží ostrova Öland poblíž Bredsättry s prehistorickým kamenným křížem

Vanlife ve Švédsku

Cestování obytnou dodávkou či karavanem se v době covidu stalo hitem. Švédsko je pro tento styl cestování jako stvořené, téměř na všech parkovištích jsou minimálně suché záchody, na mnoha místech je kohoutek s vodou. Pro hledání vhodných míst pro parkování zdarma, Stellplatzů (stání pro obytná auta) či kempů se nám osvědčila aplikace Park4Night.

Cestování v domečku na kolech má řadu praktických výhod: řeší otázky dopravy, ubytování i vaření naráz. Snoubí romantiku táboření na divoko s pohodlím a možností vidět za krátký čas více míst. Toť teorie. A jaké bylo projet během 14 dní více než 3000 km obytnou dodávkou s dvouletým dítětem? No, znáte to, jak je pitomý, když se všichni členové domácnosti motají zároveň v kuchyni? Když se v předsíni všichni najednou snaží obout? Nebo když je ráno boj o koupelnu? A teď si představte, že máte všechny místnosti v jedné dodávce! Řešení je nasnadě – v dodávce se moc nezdržovat a hurá ven 😊

Vanlife ve Švédsku
Vanlife ve Švédsku

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: