Rizika Světa outdooru – Ledovce 2

Rizika Světa outdooru – Ledovce 2

Pokračování povídání o ledovcích. Tentokrát o pohybu po ledovci.

V předchozím díle jsme si uvedli některé základní informace o ledovcích a řekli jsme si, že hlavním nebezpečím při pohybu po ledovci je možnost pádu do trhliny. Při pohybu po ledovci můžeme použít tři způsoby postupu

1. Bez jištění
2. Jištění za postupu
3. Jištění ze štandu

Bez jištění
Bez jištění postupujeme jedině po ledovci, který určitě nemá trhliny (pokud to jsme schopni s určitostí zjistit) nebo v případě, že se chystáme spáchat sebevraždu.

Jištění za postupu
Je používáno nejčastěji. Vyžaduje minimálně dvoučlenné družstvo, kdy členové družstva jsou navázání na lano a současně postupují po ledovci. V případě, je se některý člen družstva propadne do trhliny, ostatní jej mají zachytit a vytáhnout. Aby toto jištění bylo účinné a neskončilo stržením ostatních do trhliny, je třeba dodržovat určitá pravidla. Navázání lezců záleží na jejich počtu. Dva lezci se navážou ve středové části lana ve vzdálenosti cca 15m od sebe (po navázání brzdících uzlů se skutečná vzdálenost sníží na cca 12m), přičemž každému zbude 19m (v případě 50m lana) nebo 24m (u lana 60m) lana volného – tuto část lana si stočí do batohu a použije při případném vytahování spolulezce z trhliny. Členové družstva se připojují karabinami se šroubovací pojistkou k vůdcovským uzlům uvázaným na laně. Na laně jsou, ve jak je naznačeno na obrázku, uvázány vůdcovské uzly. Ty pomáhají zachytit případný pád – poté co turista spadne do trhliny, 3m dlouhá část lana bez uzlů se zařízne do okraje trhliny. Prokluzující lano vytvoří úzký zářez, ve kterém se uzel s velkou pravděpodobností zachytí, a pokud ne první, pak druhý atd.

Při větším počtu turistů se navazuje po celé délce lana ve vzdálenosti 15m. Maximum jsou čtyři lezci na 50m laně, 5 lezců na 60m. V případě většího počtu lezců lze použít delší lano, ale lepší je rozdělit se do menších skupin.

Lano mezi lezci musí být udržováno mírně napnuté, což umožňuje pád do trhliny poměrně snadno zastavit. Pokud je lano prověšené, je náraz, který musí zachytávající ustát, daleko silnější a významně roste riziko, že bude také vtažen do trhliny. Navíc dochází k menšímu zaříznutí lana do okraje trhliny, což snižuje účinnost brzdících uzlíků.  První lezec zachytávající pád je obvykle stržen na zem. To je výhodné, protože se tím dostane do stabilnější polohy, tah směrem k trhlině je bržděn třením jeho těla o sníh a navíc může brzdit cepínem. Pokud se jedná o vícečlenné družstvo, je slušná šance, že další členové náraz udrží již vestoje. Z výše uvedeného plyne, že minimální počet turistů pro pohyb po ledovci jsou dva, lépe je však více. Proč? V případě, že do trhliny spadne jeden z dvoučlenného družstva, je poměrně velké riziko, že druhý jeho pád nezastaví a bude také vtažen do trhliny. To se stává zejména v případech, kdy do trhliny spadne těžký muž s těžkým batohem a jistí ho drobná žena nebo dítě. Pokud je to možné, je třeba dát přednost družstvům tří- až pětičlenným.

Úvazky
Uváděná doporučení pro typ použitého úvazku (jen sedací vs. kombinovaný) se liší, a to z následujícího důvodu. Pro toho, kdo spadne do trhliny je jednoznačně výhodnější úvazek kombinovaný, neboť stabilizuje polohu postiženého hlavou nahoru a zabraňuje přelomení v oblasti bederní páteře. To má význam zejména s ohledem na skutečnost, že turista má obvykle na zádech batoh. Samotný sedák je výhodný pro toho, kdo pád zachytává – síla pádu působí níže než u kombinovaného úvazku a je větší šance náraz zachytit bez pádu na zem. Vzhledem k tomu, pád jistícího na zem není ani zdaleka tak nebezpečný jako zlomení páteře nebo riziko visu hlavou dolů, doporučuje se používat úvazek kombinovaný.

Jištění ze štandu
Ačkoliv je jištění za postupu, pokud je prováděno správně, poměrně bezpečné, zbývá určité riziko, že padající stáhne své spolulezce za sebou, zejména pokud je spolulezec jen jeden. Pokud víme, že povrch ledovce obsahuje velké množství skrytých trhlin a pád je tedy velmi pravděpodobný, je bezpečnější použít místo postupového jištění jistící stanoviště – štand – a z něj jistit další postup. Tato metoda je bohužel velmi pomalá.

Vybavení
Společné
Jednoduché lano nebo jeden pramen (raději silnějšího – 9 mm) polovičního
Každý
Kombinovaný úvazek
Karabina s pojistkou zámku
Cepín
Mačky (nemusí být nutné – záleží na povrchu ledovce)
Čelovka (v trhlině je tma, vyprošťování se může protáhnout do noci)
2 repšňůry (pro případ pádu do trhliny – využije se při vyproštění)
Přílbu + ostatní věci obvyklé při vysokohorské túře

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: