Rizika Světa outdooru – Ledovce 1

Rizika Světa outdooru – Ledovce 1

První článek ze série věnované nebezpečí v horách

Rizika světa outdooru

Outdoorové aktivity nám přinášejí nepřeberné množství úžasných zážitků, ale bohužel také mnohá nebezpečí, zejména pokud se chceme věnovat aktivitám náročnějším než je chození po Vysočině nebo sjíždění Lužnice. Každý rok čteme o turistech, horolezcích a vodácích, jejichž cesty za dobrodružstvím skončily špatně. Důvodů pro tyto tragédie je celá řada, a jedním z nich je neznalost a nezkušenost. Rozhodli jsme se proto připravit sérii článků věnovaných některým nebezpečím, která na outdoorové nadšence číhají. Články jsou určeny především pro turisty se zkušenostmi z našich podmínek, kteří se chtějí podívat dál a výš. Zatím máme rozpracována následující témata:

Ledovce
Skály
Ferraty
Sníh a led

Články budou vycházet v nepravidelných intervalech, tak, jak je stačíme připravovat. Pokud máte zájem o nějaká další témata, přispějte do diskuse pod článkem, pokusíme se vám vyhovět. Také pokud narazíte na nejasnost nebo dokonce na chybu, budeme rádi, když nás upozorníte.

Prvním tématem, kterému se budeme věnovat, budou ledovce a pohyb na nich.

Rizika na ledovcích

S ledovci se setkáváme ve vysokých horách a polárních oblastech. Často jsou pouze mírně skloněné nebo dokonce rovné, takže pohyb po nich je snadný a na první pohled se zdá, že turistovi nehrozí žádné riziko. V přehledech nehod v horách však figurují i nehody na ledovcích. Jak k nim dochází a jak jim předcházet?

Ledovce vznikají v místech s negativní tepelnou bilancí. Část napadlého sněhu se postupně mění ve firn a z něj pod tlakem dalších vrstev sněhu v led (vrstva sněhu, pod kterou se sníh mění v led se pohybuje v rozsahu cca 15-80m). Povrch ledovce je podle podmínek pokryt prachovým sněhem, firnem, ledem, při vyšší teplotě i tekoucí vodou. Ledovce mohou vznikat na různých místech, což ovlivňuje jejich vlastnosti a chování. Nás budou zajímat především ledovce horské, pro kontinentální však platí uvedené informace obdobně.

– obrázek – fotka ledovce

Rozlišujeme následující typy horských ledovců:
Svahové ledovce – obvykle menšího rozsahu, vznikají ve sníženinách ve svazích.
Karové ledovce – vznikají v karech Horské ledovcové čapky – tvoří se na plochých vrcholcích nebo náhorních plošinách. Na okrajích stékají do údolí a tvoří zde
Udolní ledovec splazového typu nebo
Úpatní ledovec
Radiální ledovec – v podstatě horská ledovcová čapka zanedbatelných rozměrů, kde hlavní část je tvořena splazy.
Údolní ledovce alpského typu – vyplňují dna údolí
(Toto je pouze jedna z existujících klasifikací ledovců)

Ledovce uložené na nakloněném podloží se vlivem gravitace a pohybují, přičemž kopírují tvar terénu. Rychlost pohybu ledovce není v celém jeho objemu stejná, okraje a báze jsou pomalejší než centrální část. Protože je hmota ledovce omezeně plastická, vznikají vlivem tvaru podloží, geografie terénu a rozdílů v rychlosti různých částí v mase ledovce trhliny. Trhliny rozlišujeme

– podle místa a polohy v ledovci, kde vznikají (příčné, podélné, odtrhové, radiální)
– podle tvaru (trhliny, které se směrem dolů zužují tvaru V, trhliny rozšiřující se tvaru A).

– obrázek – schéma trhliny tvaru A a V

Zvláštním typem jsou trhliny okrajové – vznikají v místě styku ledovce se skálou, kde teplejší skála způsobí odtávání ledovce. Nejedná se v pravém slova smyslu o trhlinu, ale obvykle se mezi trhliny zařazuje.

Trhlina může být hluboká několik metrů až stovek metrů, může a nemusí zasahovat na podloží. Horní část trhliny může být otevřená (typicky u trhliny tvaru V), ale často je skrytá pod vrstvou napadaného či navátého sněhu nebo ucpána sněhovými či ledovými bloky spadanými z z okolních svahů (časté u trhliny tvaru A). Tyto vrstvy sněhu a ledu se označují jako mosty a představují hlavní riziko ledovců. Trhliny, které turista vidí, může obejít, ale když vstoupí na sněhový most, jedná se o loterii – vydrží nebo nevydrží? Ročně se vyskytují desítky případů, kdy most nevydržel – a pokud turista nebyl jištěn, je pravděpodobné, že se z temné pukliny živý a zdravý nedostal.

– obrázek – fotka trhliny

Příště si povíme něco o pohybu po ledovcích, technice a potřebném vybavení.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: