Přírodní rezervace Toulcovy maštale na Vysočině

Přírodní rezervace Toulcovy maštale na Vysočině

Malebná krajina, do níž se každý, kdo ji jednou navštíví znovu vrací a která navozuje v turistovi, jenž jí prochází pocit pohody, klidu a romantiky, zahrnuje Přírodní rezervace „Maštale“.

Toto území leží asi 10 kilometrů jihozápadně od Vysokého Mýta na rozmezí České tabule a zvlněných okrajů Českomoravské vrchoviny.

Snad nejzajímavější částí tohoto území jsou pískovcové skalní útvary – tzv.Budislavské skály. Pískovcová plošina mezi Budislaví, Jarošovem, Vranicemi a Prosečí, pokrytá lesy, je rozdělena čtyřmi údolími probíhajícími zhruba od jihu k severu: V Kvíčalnici, Voletínské údolí, Vranické údolí a Karálky. Tato údolí vyhloubila spolu se svými přítoky říčka Novohradka, která tak vytvořila soustavu skalnatých údolí, zaříznutých místy až do hloubky 60 m do pískovců i podložních krystalických hornin.

Svahy těchto údolí tvoří pískovcové skalní stěny, místy rozčleněné do samostatných útvarů – věží a pilířů, či výčnělků, rozsedlin a bloků. Některá místa, jako například Toulovcovy či Městské maštale nesou znaky vývoje skalních měst. Ta se však od ostatních skalních měst např. v Českém ráji či Adršpachu liší tím, že nevystupují nad okolní terén, avšak jsou zahloubena do pískovcové plošiny, pod její povrch.

Putování krajinou rytíře Toulovce

Výlet do této kouzelné krajiny je nejlépe začít u dřevěné Toulovcovy rozhledny na Jarošovském kopci, při silnici z Budislavi na Jarošov. Z ní máme celou malebnou okolní krajinu jako na dlani. Motorizovaní turisté mohou odstavit vozidlo na parkoviště u okraje chatové osady Vranice, k němuž lze dojet asfaltovou polní cestou, vedoucí sem z obce Nová Ves u Jarošova. Od turistického panelu se odtud vydáme cestou na Nové Hrady, jež vchází u okraje louky po pravé straně do lesa a pomalu sestupuje do Vranického údolí. Po chvilce chůze se připojuje zleva žlutě značená lesní cesta, která nás už bude provázet celým hezkým údolíčkem.

Přečtěte si i o dalších výletech po Česku. V sekci „České hory“ určitě najdete skvělý tip na víkendový výlet.

Procházíme kolem opravených starých zemědělských stavení, roubených chalup i bývalých vodních mlýnů, sloužících dnes k rekreaci, jež jsou vkusně zasazeny do krajiny. Až ve spodní části údolí se místy objeví už i novodobé „haciendy“, jež narušují romantický ráz údolí. Vranické údolí končí u osady Roudná, odkud dál nese název Roudenské, jehož začátek ústí u silnice pod Novými Hrady. Po půl kilometru chůze Roudenským údolím odbočuje žlutá značka z cesty kousek za koupalištěm, vsazeným na louce mezi stromy a stoupá s pěšinou vpravo mírně do svahu až k okraji lesa. Odtud pokračuje k návsi obce Nové  Hrady.

Ves pod hradem se původně jmenovala Boží Dům, pravděpodobně podle kostelíku z počátku křesťanství v Čechách (kolem r. 1200) a byla v majetku litomyšlského biskupství a později Podlažického kláštera. Proto byl původní hrad v době husitských válek pobořen. V létech 1490-92 byl na původním místě na návrší nad obcí Zdeňkem Kostkou z Postupic postaven pěkný nový hrad a podle něj se okolí začalo nazývat Novohradsko. V druhé polovině 18. století zakoupila panství rodina hrabat Harbuval de Chamaré, původem z Francie, která začala s organizací manufakturní plátenické výroby v Českých zemích.

Protože hrad na vysokém kopci nevyhovoval jejich požadavkům na bydlení, nechal hrabě Jean Antoin Harbuval de Chamaré v letech 1774 – 77 v podhradí vystavět rokokový zámek ve stylu francouzských letních sídel, který je dodnes dominantou obce. V této době vzniká také název vesnice „Nové Hrady“. Pro svoji architektonickou jedinečnost a umístění v uměle vybudovaném přírodním areálu býval celý zámecký komplex nazýván „Malý Schönbrunn“ nebo „České Versailles“.

Do skalního bludiště

Od zámku sejdeme k návsi a vydáme se po červené značce silnicí kolem ústí Roudenského údolí ve směru na Bor u Skutče, asi 2 km k rozcestníku u turistické chaty Polanka, v ústí údolí Prosečského potoka. Od něj pokračujeme dál po červené značce nejprve ještě kousek vlevo po silnici do kopce a po několika stech metrech již scházíme na lesní cestu, pomalu stoupající údolím Prosečského potoka. Cestou proti toku Prosečského potoka můžeme pozorovat soustavu kaskád a jezírek, zvaných Kupadla, v nichž se prohánějí mrštní pstruzi.

Značka po chvíli odbočuje od potoka vlevo ke skalnímu útvaru Kazatelna, na jehož vrcholek lze vystoupat. Díky tomu, že je však poněkud utopený v hustém borovém porostu se dá odbočka k němu snadno přehlédnout. Dál po červené značce dojdeme k rozcestníku na návsi obce Bor u Skutče, kde se dáme na zelenou značku. Ta nás vede rozlehlými borovými lesy kolem pískovcového skalního výčnělku Petrovna, s vytesanými schůdky na plošinu, z níž se naskýtá výhled do údolí.

Následuje sestup kolem skal do údolí Vranického potoka, z něhož vzápětí vystoupáváme nad pravý břeh do svahu pískovcového skalního hřbetu Chlum a podél skal vlevo přicházíme k rozcestníku u vchodu skalního útvaru Toulovcovy maštale. Toto skalní bludiště je tvořeno v pískovcích vyhloubenou centrálně rozvětvenou soustavou úzkých roklí (sklepů), které postupně od vchodu nesou název Kuchyně, Sklep, nízká chodba Myší díra; uprostřed rokliny se nachází skalní útvar Zvon – balvan ve tvaru zvonu, zapříčený mezi skalními stěnami. Podle pověsti tu měl tajný úkryt rytíř Vavřinec Toulovec z tvrze v Jarošově.

Prohlídka těchto skalních labyrintů jistě nadchne nejen děti. Zpět od Toulovcových maštalí k parkovišti u Vranice je to po červeně značené turistické cestě už jen půldruhého kilometru lesní cestou kolem studánky Džberka na severním úbočí hřbetu Chlumu dolů do údolí Vranického potoka.

Praktické informace

Doporučená mapa

Edice KČT č.47, VYSOKOMÝTSKO A SKUTEČSKO, 1:50 000

Možnost ubytování

Hotel RENOSPOND Zderaz,  tel.469 321 282,  777 848 384, e-mail: re*******@se****.cz

Penzion Holland Nové Hrady, tel.469 325 123, e-mail: in**@pe*************.cz

Camping Borová u Poličky, tel. 461 743 263,  603 731 404, e-mail: ca**@co******.cz

Toulovcova rozhledna na Jarošovském kopci

Tel. 732 310 065, Otevřeno: denně kromě pondělí 10-12 hod. a 13-16 hod.

Zámek Nové Hrady

Petr Kučera, tel.469 325 353, 469 325 355, e-mail: za***@no********.cz

Otevřeno: květen – víkendy,svátky  10-16 hod., červen – srpen  denně  10- 16 hod., září – víkendy 10- 16 hod

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: