Přes Hvězdu k Laudonovým valům

Přes Hvězdu k Laudonovým valům

Silnice z Police nad Metují do Broumova byla odedávna jedinou pohodlnou cestou, procházející Broumovskými stěnami, měla svůj strategický význam a v dobách válečných se tady také odehrávaly líté bitvy. My se vypravíme romantickou cestou, místy obtížněji schůdnou, k hezkým skalám severozápadní části Stěn až k Hvězdě, při zpáteční cestě si prohlédneme Laudonovy valy, opevnění zbudované zde slavným generálem Laudonem r. 1758.

Hony – Kačenka 1,5 km – Hvězda 4,5 km – Laudonovy valy 7 km – Honský Špičák 7,5 – Honské sedlo 8,5 km – Hony 9,5 km

Výchozím místem putování je autobusová zastávka na dolním konci vsi Hony, kde je i parkoviště. Vydáme se pár kroků po silnici vzhůru a pak odbočíme po žluté značce do mírného stoupání pod bývalou honskou hájovnu. Přetneme zelenou značku a stoupáme lesem trochu strměji až k odbočce ke skalnímu útvaru Kačenka**. Jeden z nejobdivovanějších skalních útvarů je nazýván také Bumbrlíček, pro turistiku v širším měřítku byl objeven v r. 1959, kdy byla žlutě značená stezka vybudována (ve stejné době jako silnice od Hlavňova na Hvězdu) a tím se pro veřejnost otevřela tato část Broumovských stěn. Z kamenů se otvírá pohled do údolí Stěnavy a na Javoří hory. Pokračujeme po hřebeni Broumovských stěn, přes Strážnou horu, přetínáme několik roklí, pěšina se klikatí, strmě stoupá a klesá. Míjíme skalní útvary Loď a Bunkr, až se mezi skalisky objeví chata Hvězda***.

Od kaple na Hvězdě se dáme po modré turistické značce skalním průchodem pod hřeben Broumovských stěn společně s červenou značkou. Od té se ale brzy oddělíme a stoupáme zpátky na hřeben. Tento úsek po úzké pěšině není moc vábný ani dobře schůdný, potěší jen nové pohledy na skalní srázy a stěny po levé ruce. Procházíme kolem Kačenky a pod Strážním vrchem, až na sebe nápadnými terénními tvary upozorní Laudonovy valy*. Opevnění bylo vybudováno generálem Laudonem r. 1758, slavný generál bránil „pasy“ (tak se říkalo důležitým cestám přes Stěny) u Bohdašína, Hutberský (Hutberg = Hony) a další stezky. Za války sedmileté tady tekla nejen krev vojenská, ale umírali i nevinní vesničané. Prusové totiž sebrali obyvatele německých vesnic, muže i ženy, a hnali je před sebou, aby v nejprudší střelbě trhali císařské záseky. Ani tato hanebnost Prusům nepomohla, Laudon pozice uhájil. Za rok poté v červnu 1759 císařští pod velením podmaršálka Becka obnovili náspy a záseky za pomoci poddaného lidu z Náchodska. Znovu sem dorazilo pruské vojsko a násilím nutilo vesničany, aby polní hradby rozmetali. Císařské vojsko protivníka opět zahnalo. Naposledy tady bylo umístěno šestnáct děl v únoru 1779, ale k bojům nedošlo.

Po cestě mezi Policí a Broumovem rachotily husitské vozy, prošly tudy voje Jiřího z Poděbrad, putovali tudy Švédové, husaři a panduři si zde nejednou vyčíhali pruský povoz. V lesích se podle pověsti dodnes zjevuje přízrak strašidelného bubeníka i s bubínkem. Je to duch švédského vojáka. Hlas jeho bubnu prý předpověděl i světovou válku…

Od Laudonových valů jdeme pohodlně téměř po vrstevnici k Honskému Špičáku (652 m), protáhlému vrchu, ze kterého se otvírají spíš dílčí průhledy mezi stromy než rozhledy. Značka se obrací vlevo a stále lesem klesá do Honského sedla (589 m), nazvaného též sedlo Pasy. Modrá značka pokračuje k železniční zastávce Březová u Broumova (4 km), my se dáme vlevo po silnici. Míjíme zelenou značku, která vede od Hvězdy do obce Hony, založené opatem Janem Chotovským roku 1560 (původní název Lhotka, pak Hutberg, od 19. stol. Hony), až dojdeme k autobusové zastávce, do výchozího místa výletu.

Další doporučené cíle:

Pěkov – 1,5 km jz. od Honů, obec, založená opatem Martinem ve 13. stol., s dochovanými roubenými chalupami, kaple z 19. stol.

(Doporučujeme průvodce Teplicko-Adršpašské skály a Broumovsko ze Zelené edice)

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: