Okouzlující procházka kolem jezer Laghi di Fusine

Okouzlující procházka kolem jezer Laghi di Fusine

Návštěva jezer Laghi di Fusine je okouzlující procházkou, kterou lze zkombinovat s příjemným piknikem na břehu některého z obou jezer.

Popis trasy

Z vesničky Villa Alta vyrazíme po silničce a asi po 1 km odbočíme vpravo na značenou stezku zvanou Rio del Lago. Cesta vede mírným stoupáním podél potoka až k výtoku z dolního jezera (924 m). U hráze můžeme spatřit velká hejna ryb, která jsou jedním z důvodů, proč byla oblast jezer vyhlášena za přírodní rezervaci. Okolo dolního jezera vede značená okružní stezka. Kousek za začátkem odbočky na tuto stezku je půjčovna loděk, umožňující návštěvníkům romantickou projížďku až k nejvzdálenějším cípům jezera.

Dolní jezero můžeme obejít celé, ale zajímavější je prodloužit si procházku ještě prohlídkou horního jezera, které leží o několik nadmořských metrů výše a není tak navštěvované. V tomto případě odbočíme u jižního cípu dolního jezera po značené cestě vpravo a po stezce vedoucí lesem dorazíme zanedlouho k hornímu jezeru (929 m). Jezero lze rovněž obejít po stezce horší kvality.

Zdatnější turisté si mohou celou túru prodloužit procházkou k horám a do výšky asi 1400 m. Ke zpáteční cestě lze totiž využít delší, ale zajímavější značenou stezku č. 514, která odbočuje z hlavní silničky vpravo, kousek za horním jezerem. Stezka nejprve mírně, později strměji stoupá k sedlu Sella Colrotondo, za nímž pokračuje východním směrem a prochází po vrstevnici asi 500 – 600 výškových metrů pod ­vrcholy. Nakonec ústí na jednu z malých štěrkových silniček, kde odbočíme vpravo po značené cestě Alta Via Alpi Tarvisiane. Necelé 2 km za osadou Aclete se dáme vlevo po neznačené cestě, která nás dovede zpět do výchozího bodu v obci Villa Alta.

Informace o trase

Příjezdové místo: Fusine In Valromana. Výchozí bod, parkoviště: Villa Alta, obec je přístupná po silničce z Fusine In Val­ro­mana, 1 km.
Možnost občerstvení: stánek s občer-stvením u dolního jezera.
Časový rozvrh: Villa Alta – jezera Laghi di Fusine 1 hod., okolo jezer cca 1 hod., zpáteční cesta 1 hod.; celkový čas 3 hod.
Náročnost: lehká procházka po značených stezkách.
Nejvyšší bod: 929 m.
Převýšení: cca 130 m.
Nejvhodnější období: květen až říjen.
Upozornění: jezera jsou přístupná i vozem po silničce z Villa Alta, malé parkoviště se nachází u dolního jezera.

Italské Alpy – východ, Nakladatelství MIRAGO Ostrava

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: