Novohradské hory: Monte Bu

Novohradské hory: Monte Bu

Hranice mezi Novohradskými horami a Novohradským podhůřím „líže“ severozápadní a severní úpatí Kraví hory. Není to nijak extra významný kopec. To ale neznamená, že by nebyl krásný. Co o něm vlastně víme?

Mezi Krávou a Kunou

Kraví (952 m n. m.) a Kuní hora ((925 m n. m.) jsou jedny z místních dominant (aby nebylo v názvech málo zoologie, přidejme k dominantám ještě nedaleké Slepičí hory s nejvyšším vrchem Kohout). Kraví hora spolu s Vysokou horou hraje z hlediska geomorfologie zajímavou úlohu – je to totiž od Stropnické pahorkatiny oddělena 300 metrů vysokým zlomovým stupněm. Místní tady chodí na poddubáky a křemenáče a občas se k nim připojí přespolním hledající na okolních loukách lysohlávky. Zdejší mrazové sruby, tory i balvanová moře dokládající mocnou sílu mrazového zvětrávání vytvářejí příjemně romantickou kulisu. „Šutrolog“ tady najde hlubinnou vyvřelinu se složitým názvem středně zrnitá porfyrická biotická žula weinsberského typu. Laik si něčím takovým jen pomotá jazyk a zůstane u „prachsprosté“  žuly. Na svahu Kraví hory se tyčí zajímavý skalní útvar zvaný Napoleonova hlava. Kamenný výchoz tvar hlavy skutečně má. Někomu pod dojmem názvu opravdu připomíná francouzského vojevůdce, jinému Sfingu z dob, než jí Francouzi ustřelili nos.

Kuní hora - rozcestník

Kdysi se na v minulosti člověkem obhospodařovaných stráních stráních Kraví hory dala najít zajímavá kapradina jinořadec kadeřavý, která má být dle literárních údajů na české straně Novohradských hor vyhubená. Tím se ovšem nabízí nabízí možnost  „šilbotům“ (šíleným botanikům) ke „znovuobjevení“ tohoto druhu. Kde hledat? Na konci 60. let 20. století se nacházela na „kravskohorských“ balvanitých sutích. Podobně se do Novohradských hor „vrátila (zřejmě nikdy nezmizela, jen se schovala) orchidej bradáček srdčitý. Původně hojná, naposledy zaznamenána v 70. létech 20. století pak ohlásila návrat v roce 2005. A konkrétně na Kraví horu se po více než 100 létech vrátila vratička heřmánkolistá.

pod Kraví horou

Když už se budete toulat krajem, stavte se na pivo nebo oběd v hotelu Hojná voda. Snad tam ještě pořád bude nesmírně milá servírka Lucka. Ale i kdyby ne, tak tam skvěle vaří a Lucčin úsměv byl byl jen nevyzvednutým bonusem. Hned vedle Hojné vody je i Dobrá voda, což jak už samotný název napovídá, v sobě nese příslib vody léčivé. V roce 1564 zaznamenal rožmberský archivář Václav Březan v letopise Život pana Viléma z Rožmberka následující slova: „Toho roku na panství novohradském nad Stropnicí k pomezí rakouskému voda zdravá, jež dodnes slove Dobrá voda, se zjevila, kterouž se mnoho lidí zhojilo.“ A nabrat pod schodištěm kostela se dá dodnes.

Informace o bezprostředním okolí  „Monte Bu“  mnohanásobně přesahují možnosti krátkého „pohorského“ příspěvku. Ale pořád jsou to jen písmenka. Obujte pohorky a vyražte se přesvědčit o zdejších krajinných kvalitách sami. Obdivovat ji můžete opravdu zvysoka – ze 42metrů vysoké rozhledny.

kraví hora - rozhledna

Tip na keš

GC31H8A  – Chcete vidět Napoleonovu hlavu? Tady ji máte!

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: