Nové zkoušky outdoorových výrobků

Nové zkoušky outdoorových výrobků

Pod pojmy funkční prádlo, membrány, zátěry, voděodolné úpravy a další odborné termíny si už většina populace vybaví outdoorové výrobky, které uživateli poskytnou i v nepříznivých podmínkách komfort. A právě komfort je zaklínadlo, které neustále dál posouvá vývoj kupředu k příjemnějším a pohodlnějším materiálům.

To, že deklarované vlastnosti textilu opravu „fungují“ pak umožní ověřit speciální zkoušky. Textilní zkušební ústav v Brně v současnosti rozšiřuje portfolio zkušebních metod o dvě zbrusu nové – vsákavost kapky a rychlost transportu tekutiny.

Outdoor je zobecnělý název, který se používá pro výrobky určené k volnočasovým aktivitám. Jsou na ně kladeny větší nároky než na tradiční vycházkové oděvy a proto výrobci hledí na kvalitu jak materiálů tak i na zpracování. Často proto výrobky podrobují testům, aby si ověřili jejich vlastnosti objektivně.

Právě pro toto hodnocení slouží zkoušky, které vychází kromě základních požadavků, jako jsou pevnost, oděr, pevnost v natržení, žmolkování nebo stálobarevnosti také ze specifických požadavků a potřeb uživatelů.

Zde se sledují parametry – tepelná propustnost či odolnost, propustnost či odolnosti vůči pronikání vodní páry (potu), prodyšnost vzduchu a odolnost vůči vodě. Tyto specifické parametry jsou nově doplněny o zkoušení:

  • Vsákavost kapky – jak rychle se kapka potu dokáže vsáknout do první vrstvy oblečení
  • Rychlost transportu vody (potu) – jak rychle se pot dokáže „odpařit“ z povrchu

Tyto nové vlastnosti je možno využít nejen pro přesnější určení využití výrobku, ale také vyvíjet nové konstrukce textilií, používat nové kombinace materiálů a optimalizovat tak účinek používání outdoorových výrobků.

Jak se vsakuje kapka?

To, jakým způsobem je textilie schopna pojmout tekutinu sleduje metoda vyvinutá Americkou asociací textilních chemiků a koloristů pod číslem 195-2009. Tato zkušební metoda platí pro měření, vyhodnocení a klasifikaci řízení průchodu vlhkosti ve formě kapaliny (vlhkosti) u plošných textilií. Zkouška předkládá objektivní měření řízení vlastností týkajících se průchodu vlhkosti u tkanin, pletenin a netkaných textilií.

Výsledky získané podle této zkušební metody jsou založeny na charakteristikách odolnosti proti vodě, vodoodpudivosti a absorpci vody na základě konstrukce textilie, včetně geometrické a vnitřní struktury a nasákavosti vláken a nití dané textilie.

Pro každý zkoušený laboratorní vzorek se sleduje doba smáčení, rychlost absorpce, maximální smočený poloměr, rychlost rozšiřování, schopnost kumulativního jednosměrného průchodu, celková schopnost řízení průchodu. S využitím průměrných hodnot se zkušební vzorky roztřídí. Vypracování tohoto třídění je založeno na studiích, které klasifikují materiál podle průchodu vlhkosti ze zadní strany na přední na základě vyšších hodnot.

Jak rychle se valí voda?

Účelem zkoušky prováděné podle zkušební specifikace BPI je hodnocení fyziologických vlastností textilií nošených přímo na pokožce. Nejsou důležité pouze jejich statické termofyziologické vlastnosti (odolnost proti teplu a vodním parám), ale také jejich schopnost vyrovnávat nárazové vlny potu a převádět kapalný pot, který se často vyskytuje při používání textilií a oblečení v praxi.
Kapalný pot, který se objevuje na pokožce nositele, musí textilie převzít a převést ho do dalších textilních vrstev nebo do vnějšího ovzduší. Tato tzv. schopnost textilie vyrovnávat a převést kapalnou vodu (pot) se kvantitativně měří pomocí potní vyhřívané destičky se speciálními přídavnými prvky. Textilie má být posuzována podle toho, čím lépe a tím kompletněji je proveden převod potu z pokožky a čím méně kapalného potu zůstane na pokožce.

Výsledkem je Index vyrovnání Kf což je poměr množství vody (potu) po simulované vlně potu na potní vyhřívané destičce, které je buď absorbováno anebo převedeno zkušebním vzorkem během doby zkoušky k množství vody (potu) dodaného zkušebnímu vzorku.

Z fyziologického hlediska by se měl textilní materiál hodnotit jako lepší, čím vyšší je jeho index Kf.

Obě tyto metody jsou rozšířením v portfoliu již celkem běžných zkušebních metod. TZÚ se dlouhodobě věnuje vývoji technických požadavků na outdoorové výrobky, zejména svým členstvím v technické komisi řešící tuto problematiku na mezinárodní úrovni. Cílem snažení této komise je, aby si zákazník koupil výrobek opravdu kvalitní, s deklarovanými vlastnostmi a ne jen hezky označený produkt s dobrou reklamou. Navíc díky tomu, že se jedná o normu evropskou, tak lze předpokládat, že v budoucnu budou takto otestované víceméně všechny výrobky a bude tak možné se snadno orientovat i za hranicemi naší země.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: