Nové možnosti outdoorového internetu

Nové možnosti outdoorového internetu

V říjnu 2007 vzniklo a zahájilo spolupráci volné nezávislé sdružení internetových informačních portálů zaměřených na aktivní pobyt v přírodě, které spojuje internetové čtenáře od Aše po Vihorlat, od velehor až k řekám, od cykloturistiky po outodorové vybavení.

Přínos pro návštěvníky jednotlivých webůKontakty a informace

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: