Nenáročný výlet nad údolím Stěnavy: Z Broumova do Meziměstí

Nenáročný výlet nad údolím Stěnavy: Z Broumova do Meziměstí

Pstruhová říčka Stěnava pramení u Mieroszówa v Polsku v nadmořské výšce 590 m, k nám přitéká u Meziměstí, české území opouští u Otovic a po 32,9 km jako Scinawka ústí do Nisy. Následující nenáročný výlet nabízí především nádherné vyhlídky na Javoří hory i Broumovské stěny.

Broumov, nám. – vodárna 2,5 km – Ruprechtice, žel. st. 8,5 km – Meziměstí 10,5 km

Z náměstí v Broumově*** vyrazíme po červené turistické značce sledující zprvu náchodskou silnici. Míjíme parkoviště (Občerstvení: stánek), městský úřad, zdravotnické zařízení, park a mírně stoupáme vpravo do kolonie domků se zahrádkami Stínidla. Ulice končí v polích, dál pokračujeme po cestě, která několikrát mění směr. Stačí se ovšem držet hřebene a nescházet dolů – není kam zabloudit. Vede nás pohodlná polní cesta kolem vodojemu, k okraji lesa, potěší nás pohledy** téměř idylické. Siluety hlavních broumovských dominant, zalesněné Javoří hory, křivka Broumovských stěn s Hvězdou…

Projdeme lesem, stále udržujeme hlavní směr, nenecháme se zlákat cestou, scházející mírně doprava, až dorazíme k výběhu skotu. To už se před námi otvírá další pěkné panorama s dominantou ruprechtického kostela a mohutně působícím Ruprechtickým Špičákem, daleko není ani Meziměstí. Obloukem scházíme po pastvinách, nad Laudonovou kaplí u Jetřichova na silnici a po ní k železniční stanici Ruprechtice.

Pokračujeme ke kostelu, dále pak po silnici do Meziměstí*, města, ležícího nedaleko hranic v povodí Stěnavy. Jako majetek zemana Jana z Menšího Vižňova je sídlo poprvé připomínáno r. 1408. Ve stejné době jako ves vznikla patrně i tvrz. Pozdější majitelé bratři Mikeš a Haubelt z Dolního Vižňova prodali ves s tvrzí r. 1434 broumovskému opatovi Janu I. Během druhé poloviny 15. stol. pak benediktini získali ves a tvrz natrvalo a připojili je ke svému panství. Broumovský opat Jan III. z Chotova dal r. 1560 tvrz přestavět na renesanční zámek*. Na přání opata Otmara Zinkeho přestavěl K. I. Dienzenhofer renesanční zámek na barokní jednopatrovou budovu obdélníkového tvaru. Tato úprava z let 1728–38 je i dnešní podobou stavby, kterou broumovští opaté používali jako letní sídlo. Na poplužním dvoře pak byli chováni koně pro opatovo spřežení. Před zámkem stojí kříž z r. 1751, v obci socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1827. Zajímavou technickou památkou je empírový kamenný most* z r. 1827, tedy z doby budování silnic. (Ubytování, stravování: minihotel Morava.)

Další doporučené cíle:

Vižňov* – pohraniční ves 2 km sev. od Meziměstí, barokní kostel sv. Anny z let 1725–27 zřejmě od K. I. Dienzenhofera. Možnost nástupu na hřeben Javořích hor (Ruprechtický Špičák).

Hejtmánkovice* – 3 km sz. od Broumova, typické broumovské statky, sousoší Korunování P. Marie z r. 1798. V době studií zde pobýval A. Jirásek.

(Doporučujeme průvodce Teplicko-Adršpašské skály a Broumovsko ze Zelené edice)

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: