Na „tyrskou“ podkovu: z Oldřichovic na Javorový

Na „tyrskou“ podkovu: z Oldřichovic na Javorový

Jednou z mála technických vymožeností, které nám při poznávání Beskyd ušetří obtížný výstup k vrcholům, je sedačková lanová dráha z Oldřichovic na Javorový. Během několika minut překonáme 500 m výškového rozdílu a zůstanou nám tak síly pro další kilometry. Pod dolní stanicí lanovky je prostorné parkoviště, k němuž se můžeme na konci výletu zase vrátit. Na trase je několik turistických chat s celoročním provozem, takže zásoby jídla a pití můžeme tentokrát oželet. Pro cyklisty se nabízí pěkná varianta s vynecháním lanovky, jet z Podgrúně údolní silničkou po cyklotrase č. 6201 až k chatě Javorový a stejnou cestou sjet zpět k rozcestí Tyra-Pod Ostrým, odsud vystoupat po některé z lesních silnic na rozcestí u Kalužného a pokračovat po cyklotrase č. 6083 do Podgrúně. Pro lyžaře výlet doporučujeme bez úprav.

Javorový, horní st. lanovky – Malý Javorový, chata 0,5 km – Velký Javorový, vrchol 2 km – Pod Javorovým 2,5 km – Šindelná, sedlo 4,5 km – Ropice, rozc. 5,5 km – Kalužný, rozc. 8,5 km – U Kalužného 9,5 km – Ostrý, tur. chata 11 km – Kozinec, tur. chata 15 km – Oldřichovice 17 km

Lanová dráha na Javorový je v provozu po celý rok a to denně od 8 do 17 h každou celou hodinu, v zimní sezóně pouze do 16 h. (Ubytování: v budově dolní stanice, občerstvení: bar Espresso.) Od horní stanice  v nadmořské výšce 890 m jdeme vpravo po zelené značce na holý vrchol hory Malý Javorový*** (947 m), který je výraznou dominantou celého okolí. Stojí tu turistická chata z r. 1895, televizní retranslační stanice a několik dalších menších objektů, je odtud skvělý panoramatický výhled do všech stran, nejpůsobivější však na pásmo Slezských Beskyd. Javorový je rájem lyžařů, kteří tu mají k dispozici dvě sjezdovky a slalomový svah, běžkaři se odtud často vydávají na túry po hřebenech. (Ubytování, stravování: chata Javorový.)

Z Malého Javorového půjdeme dál po modré značce. Zvolna stoupáme po táhlém hřebeni, z větší části odlesněném, protože původní porosty vzaly za své vlivem škodlivého ovzduší; postupně se dosazují nové. Z řady míst, hlavně však z nejvyššího místa hřebene – Velkého Javorového* (1032 m) – jsou pěkné výhledy. Pak sestoupíme lesem do sedla k rozcestí Pod Javorovým, odkud velmi zvolna a pohodlně stoupáme na táhlý vrchol Šindelná. Příjemnou travnatou cestou řídkým lesem a horskými loukami s ojedinělými mohutnými buky sestoupíme do sedla k turistické orientaci Šindelná. Začíná tu žlutá značka, vede do Morávky, naše modrá odbočuje ze široké cesty vlevo na pěšinu, která nás zprvu nízkým mladým porostem, pak vysokým lesem dovede k rozcestí Ropice. Modrá značka tu končí, dál půjdeme vlevo po červené. Pozorně sledujeme značení, protože značka několikrát mění směr. Rozlehlými lesy zprvu po rovině, pak mírně vzhůru svahem Smrčiny (1014 m) a nakonec zvolna dolů dojdeme k rozcestí Kalužný. Vlastní plochý vrchol leží nedaleko odtud směrem k jihozápadu. Tady červenou značku opustíme a půjdeme vlevo po modré a zelené značce. Široká lesní cesta je silně rozježděná a místy jsou na ní velké kaluže, nevysychající ani za horkého léta, které musíme obcházet pěšinou lesem. Jakoby nám tím chtěla příroda naznačit, jak přišel vrch Kalužný ke svému jménu… Protneme rozcestí U Kalužného, kde se vlevo odděluje zelená značka, a pokračujeme stále rovně po modré, v závěru mírně vzhůru přes horskou louku k turistické chatě.

Chata KČT Na Ostrém* byla postavena v r. 1935, koncem 2. světové války se tu často objevovali partyzáni a výsadkáři. Venku stojí stolky a lavičky, u kterých můžeme posedět pod širým nebem. (Ubytování, stravování: turistická chata Na Ostrém.)

U chaty je křižovatka turistických cest, kde naši modrou křižuje žlutá značka z Tyry do Hrádku. Pozor! Zde modrá značka končí. Původní trasa po modré od chaty Na Ostrém k chatě Kozinec byla zrušena z důvodu vyhlášení přírodní rezervace Čerňavina v roce 1999 – o rozloze 61 ha. Jedná se o původní „pralesovitý“ porost s pokroucenými buky. Řada kmenů leží na zemi, sražená věkem i povětřím.

Budeme dále pokračovat po žluté značce k rozcestí Ostrý – Salaš. V místech, kde narazíme na zelenou značku, odbočíme vlevo a traverzem po zelené s mírným klesáním pokračujeme asi 2 km k rozcestí, kde narazíme na modrou značku, která vede do Bystřice nad Olší. My však neopustíme zelenou značku a budeme pokračovat po asfaltové silničce k horské chatě Kozinec (ubytování, stravování). Pamětní deska tu připomíná dr. Jana Egona Kozla, který byl průkopníkem horské cyklistiky a v letech 1946–47 zkoušel ve zdejší oblasti prototypy horských kol vlastní výroby.

Značka obejde chatu, sestoupí k asfaltové silničce a rozcestí turistických cest. Odtud pokračujeme po modré značce po pěšině dolů zarostlým svahem, přejdeme silničku a opět klesáme pěšinou. Starým bukovým lesem se dostaneme k louce a přes ni míříme k Oldřichovicím. Uzavíráme tak cestu ve tvaru podkovy, která obešla údolí potoka Tyry. Uprostřed louky se pěšina dělí, my jdeme mírně vpravo, o kus dál u skupiny olší vlevo dolů k můstku přes potůček, u kterého stojí stará chráněná lípa*. Značka nás dovede k silnici u autobusové zastávky, po ní pak zahýbáme vpravo. O 0,5 km dál na rozcestí v místní části Pod­gruň odbočuje značka vpravo na Vendryni, my pokračujeme rovně po silnici už bez značení do středu Oldřichovic. (Ubytování: penzion Na lanovce; stravování: restaurace Napoleon, hospoda U Tyrasa.) Z křižovatky silnicí vlevo můžeme dojít k parkovišti pod dolní stanicí lanové dráhy na Javorový.

Další doporučené cíle:

Tyra – 2,5 km jjz. od Oldřichovic, rekreační ves na stejnojmenné říčce s řadou ubytovacích a stravovacích zařízení, roste tu chráněná lípa velkolistá, vysoká 25 m, s obvodem kmene 615 cm.

(Doporučujeme průvodce po Beskydech ze Zelené edice.)

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: