Na kolech do Rakouska: 10 doporučení pro bezpečnost

Na kolech do Rakouska: 10 doporučení pro bezpečnost

Jízda na horském kole je v Rakousku jedním z nejoblíbenějších sportů. Přečti si, na co si dát pozor na cyklistickém výletě v Rakousku.

Jízda na kole v Rakousku na lesních cestách není oficiálně povolená, neboť svoboda pohybu po těchto cestách je dána zákonem o lesních cestách pouze pro pěší. Nad hranicí lesa platí zákony o volném pohybu v horském terénu podle jednotlivých spolkových zemí. O dovoleném přístupu do těchto oblastí se nejlépe dozvíte z informačního materiálu, který je k dispozici v informačních kancelářích. Vždy je nutné respektovat práva vlastníků pozemků a v případě nejasností se s nimi domluvit.

Zároveň je potřeba zohlednit časově omezené zákazy vstupu do jednotlivých oblastí ať už z důvodu ochrany přírody (např. doba klidu) nebo likvidace přírodní kalamity.

Alpenverein v souladu s 10 doporučeními CAA (Club Arc Alpin – uskupení alpských spolků) vybízí k otevřené diskuzi mezi současnými uživateli cest – turisty, vlastníky, lesníky, myslivci – a nositeli politických rozhodnutí – obcemi, spolkovými zeměmi a vládou, jejímž cílem by mělo být legální nastavení hranic pro tento sport.

Bezpečně a férově – 10 doporučení CAA

Jízda na horském kole v přírodě v sobě skýtá spoustu aspektů od fyzické kondice, zážitku z jízdy a scenérie až k dobrému pocitu a podpoře vlastního zdraví. Následující doporučení slouží k vyvarování se rizik, různých konfliktů a ochraně samotných cest.

1.Vždy dávej pěším přednost

Ber ohledy na pěší a upozorni je na sebe zvoněním nebo přátelským slovem. Když jedeš okolo nich, své tempo zpomal na rychlost kroku. Upřednostňuj malé cyklistické skupiny a vyvaruj se silně frekventovaných turistických cest. V úzkých pasážích sestup z kola a dej přednost turistům; mnoho cest je určeno výhradně pro turisty, a ne pro jízdu na kole.

2.Jezdi pouze na vhodných cestách

Abys předešel konfliktům s majiteli pozemků a dalšími uživateli přírody, užívej pouze cesty, které jsou pro bikování určené. Podílej se na údržbě cest, neboť právě tento druh sportu cesty zvlášť zatěžuje.

3.Kontroluj rychlost

Přizpůsob rychlost dané situaci! Je třeba počítat s neočekávanými překážkami. Jezdi pozorně, buď připravený kdykoliv zabrzdit a podmínky na cestě průběžně vyhodnocuj.

Nahoru i dolu vždy s helmou! V případě nárazu nebo kolize helma chrání před poraněním hlavy a mnohdy může zachránit život.
Nahoru i dolu vždy s helmou! V případě nárazu nebo kolize helma chrání před poraněním hlavy a mnohdy může zachránit život.

4.Brzdi s citem

Opatrným brzděním bez blokování kol zabráníš erozi a poškození cesty. Techniku jízdy a brzdění, které šetří cesty, vyučují odborníci v MTB kurzech. Navštiv některý z nabízených kurzů Alpenvereinu.

5.Mysli na přírodu

Soumrak je pro divokou zvěř dobou příjmu potravy. Jezdi za světla, aby ses vyvaroval jejího rušení. Vyvaruj se jízdy přes lesy, louky a horské pastviny. K dobytku se přibližuj pomalým tempem a po průjezdu za sebou zavři průchod ohradníkem.

6.Pečlivě vybírej a plánuj túry

Odborné časopisy, průvodci, mapy a internet jsou smysluplnými pomocníky při volbě bikové trasy tak, aby odpovídala tvé fyzické kondici a jízdním schopnostem; přesto nejsou vždy vypovídající. Informuj se na místě, zda jsou zvolené trasy sjízdné nebo zda zde neplatí nějaký místní zákaz. Ve většině spolkových zemí jsou pro bikery vymezeny cesty, po kterých smějí jezdit. Dbej předpisů platných v regionu, ve kterém se nacházíš. Zvláštní pozornost věnuj předpovědi počasí, neboť déšť, chlad ale i horko zvyšují riziko nehody.

7.Dbej na kompletní vybavení

Do batohu patří teplé oblečení, ochrana před větrem a chladem, set na opravu kola a lékárnička, stejně tak i mobilní telefon, světlo a dostatek (nealkoholických) tekutin a jídlo. Tvé ruce a oči chrání rukavice a brýle.

Do batohu patří teplé oblečení, ochrana před větrem a chladem, set na opravu kola a lékárnička, stejně tak i mobilní telefon, světlo a dostatek (nealkoholických) tekutin a jídlo.
Do batohu patří teplé oblečení, ochrana před větrem a chladem, set na opravu kola a lékárnička, stejně tak i mobilní telefon, světlo a dostatek (nealkoholických) tekutin a jídlo.

8.Udržuj své kolo v dobrém stavu

Pravidelně i před každou jízdou kontroluj brzdy, tlak v duších, upevnění sedla, odpružení a přehazovačku kola. Technicky bezproblémový stav zajišťují odborníci pomocí každoročního servisu.

9.Na kolo pouze zdravý

Jízda na horském kole je vytrvalostní sport. Předpokladem pro velké zatížení srdce a krevního oběhu je být zdravý a realisticky odhadnout svůj stav. Vyvaruj se časovému tlaku a intenzitu i délku túry zvyšuj postupně.

10.Vždy jezdi s helmou

Nahoru i dolu vždy s helmou! V případě nárazu nebo kolize helma chrání před poraněním hlavy a mnohdy může zachránit život. Zranění obratlů mohou předejít chrániče zad, které jsou integrované v moderních batozích.

AV - logo

Jízda na horském kole přináší řadu výhod, ale stejně tak vyžaduje ohled, opatrnost a v mnoha směrech dobrý odhad situace. Za náš tým Alpenverein Edelweiss CZ přejeme do nadcházející sezóny mnoho zážitků z pěkných tras a vždy bezproblémový návrat domů!

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: