Mýtus o první pomoci — Zaškrcovadlo se musí po 20 minutách povolit

Mýtus o první pomoci — Zaškrcovadlo se musí po 20 minutách povolit

Dřív se zaškrcovalo, zaškrcovalo se dokonce hodně a metoda „dočasné zaškrcovadlo“ opravdu existovala, dnes je tomu však jinak. Různé zaškrcovací techniky mají půvab při hromadných neštěstích, ale v běžné první pomoci jednotlivci už se jedná o téměř přežitou techniku, která by měla být až opravdu tím posledním řešením.

Proč to nefunguje?

Během zaškrcování se dějí v uzavřené části končetiny dva zásadně škodlivé děje — chladnutí krve a tvorba toxinů. Je tedy jasné, že pokud bychom se zaškrcovadlo rozhodli povolit, veškeré toxické látky se dostanou do pacientova oběhu a může se výrazně snížit i tělesná teplota, což může být v některých situacích problém.

Povolování zaškrcovadla je poměrně složitý proces, který provádí zdravotnický personál v nemocnici a rozhodně nepatří do rukou laikům.

Jak je to správně?

Pokud potřebujeme zastavit masivní krvácení, pak metodou první volby jsou prsty do rány — přímý tlak v ráně (nejlépe přes nějakou savou vrstvu, ve které se může krev srážet) je nejúčinnější metodou v laické první pomoci. Pokud tlak na ránu udržíte, rána neprosakuje a vy nemusíte pacienta opustit, pak tuto metodu neměňte, ne každé krvácení musí končit obvazem…

Pokud musíte pacienta opustit, krytí prosakuje (= prosakuje zásadně; pokud jsme velké krvácení omezili na malý čůrek krve, můžeme být spokojeni) nebo nejsme schopni tlak na ránu udržet do příjezdu ZZS, pak na ráně vytvoříme tlakový obvaz, a to buď použitím hotového obvazu č. 3 či kombinací dvou obyčejných hydrofilních obinadel. Obvaz utahujeme pořádně, špatně naložený obvaz by mohl krvácení ještě zvětšit. Pokud tato tlaková vrstva prosakuje, pak přiložte další ve stejném složení.

Mýty o první pomoci

Ve spolupráci s PrPom.cz vás bude každé pondělí na stránkách Pohora.cz čekat nový mýtus o první pomoci. Všechny zatím vydané mýty brzy naleznete v sekci První pomoc.

A až v krajním případě, tedy že proteče druhá tlaková vrstva a například z hovoru se ZZS víme, že posádka na místo ještě nějakou dobu nedorazí, pak teprve naložíme zaškrcovadlo. Zaškrcovadlo přikládáme nejlépe přes jednu vrstvu oblečení, výrazně utahujeme první dvě otáčky a zbytek zaškrcovadla již jen pevně obmotáme. Je nutné na zaškrcovadlo zřetelně a čitelně vyznačit přesný čas naložení (důležité pro následnou terapii). Je velice důležité správné utažení zaškrcovadla, jinak hrozí druhotné zvětšení krvácení.

Uvědomme si, že zaškrcování končetin je opravdový extrém, který je v době dobré dostupnosti ZZS (v naší republice dvojnásob), už asi jen přežitkem. Rozhodně se nejedná o metodu první volby, jak bývá u veřejnosti často rozšířeno. Jedinou výjimku tvoří amputace.

Na našich kurzech si budete moci práci se zaškrcovadlem vyzkoušet, a to jak jinak, než v realistických modelových situacích. Taktéž dostanete celistvou informaci o tom, kdy a jak jej máte správně použít.

Články o první pomoci pro Pohora.cz připravuje PrPom.cz.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: