Místo: Kam se stěhovaly sochy

Místo: Kam se stěhovaly sochy

Obec Místo je známá hlavně díky blízkosti hradu Hasištejna – a přece si zaslouží speciální pozornost. Může za to její neobvykle bohatá sochařská výzdoba. Je to dáno i tím, že se sem stěhovala řada plastik z obcí, zanikajících při expanzi hnědouhelných dolů. Potěší nás i kousek hezké přírody, lidová architektura a pěkné výhledy.

Místo – hlavní silnice 2,5 km – Blahuňov 4 km – Vysoká Jedle 6,5 km – Místo 7,5 km

První písemné doklady o horním městečku pocházejí z r. 1518. Z náměstíčka (stravování: restaurace) v Místě**, kde se dá i dobře zaparkovat, vyjdeme po žluté turistické značce k baroknímu kostelu Nejsv. Trojice  z let 1691–92, s barokním oltářem (sochy od J. Eberleho z Mašťova z doby kolem r. 1760). U kostela a ohradní zdi hřbitova je několik plastik, přemístěných sem v letech 1975–81. Socha sv. Jana Nepomuckého z doby kolem r. 1730 pochází z Ahníkova, Kalvárie z r. 1722 je z Krbic, boží muka u hřbitovní brány stávala původně u cesty z Račic do Krbic, kamenný kříž s Ukřižovaným z r. 1813 stával taky u Krbic, mariánský sloup se sem stěhoval od račického hřbitova, kamenný kříž z r. 1730 je od Kralup, barokní sloup Nejsv. Trojice z r. 1724 se stěhoval jen v rámci Místa, boží muka ze 16. stol. při odbočce na hrad Hasištejn pocházejí z Krbic. Soubor doplňuje barokní plastika sv. Floriána z doby kolem r. 1750 při cestě k Hasištejnu.

Žlutá značka schází po silnici, míjíme boží muka z r. 1699, přenesená z Kralup a kulatý dřík z r. 1712 z katastru obce Srbice. V lese odbočujeme ze silnice vpravo na širokou cestu a pohodlně příjemným stínem pod korunami jehličnanů dorazíme na rozcestí a z něj vlevo klesáme až k hlavní silnici a autobusové zastávce. Za silnicí je Přivaděč vody Ohře – Bílina. Umělý vodní kanál, postavený v letech 1958–67, zajišťuje dodávky užitkové vody pro průmyslové podniky. Voda sem vtéká od levého břehu Ohře u Kadaně – až do Jirkova měří kanál 22 km, tam na toto dílo navazuje Podkrušnohorský přivaděč.

Jdeme pár kroků po frekventované komunikaci vlevo a pak se pustíme vlevo už bez turistického značení po silnici směrem k Místu. U gotizujících božích muk překročíme z pravého na levý břeh potoka Lužnička, míjíme sochu sv. Donáta z doby kolem r. 1750, přemístěnou sem ze Zásady, a vkročíme do Blahuňova.

Na první křižovatce uhneme z hlavní silnice vpravo a stoupáme po místní komunikaci mezi domky (z horního okraje vsi otvírá se hezký výhled), pak lesem na další rozcestí a odtud téměř vrstevnicovou cestou vlevo. Dorazíme k okraji lesa, sejdeme vlevo podél pastviny v závěru údolí Lužničky a pak vpravo cestou vzhůru k okraji Vysoké Jedle. Stoupáme mezi rekreačními objekty, teď již zpevněnou komunikací k silnici. Po ní pak vlevo scházíme do Místa.

(Doporučujemeprůvodce Krušné hory – střed ze Zelené edice.)

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: