Metodika pohybu po ledovci

Metodika pohybu po ledovci

Horský vůdce Vojta Dvořák připravil metodické střípky pro vysokohorskou turistiku a zejména pohyb na ledovci. Dozvíš se, jak se správně navázat a nespadnout do trhliny a co dělat, když do trhliny spadneš.

Rozhodli jsme se podělit se s vámi o naše zkušenosti, zážitky a metodické úlovky tentokrát na ledovcích. Toho, jak to dělat dobře, je plný internet. Metodiky bylo napsáno tolik, že kdyby se navršila na hromadu, mohla by po ní vést docela dlouhá ledovcová túra. Říká, jak to dělat dobře, ale asi jí nikdo nečte. Takže se stále dělají stejné chyby nebo se šíří nevyvratitelné mýty. Rozhodli jsme se vám ukázat ty nejčastější a pokusíme se vám nabídnout alternativu či jiné řešení.

1. Proč se pohybujeme po ledovci?

Aniž bychom si to přímo uvědomovali, tak přechod či překonání ledovce je většinou přímá nebo rychlejší cesta k vrcholu. A někdy i jediná možná cesta. Pohyb po ledovci může být lepší než lezení po skále. (Avšak do určitého sklonu.) Na ledovci, firnu či sněhu je však potřeba pohybovat se řádně vybaven a dostatečně vycvičen.

Rychlejší cesta po ledovci
Rychlejší cesta po ledovci

2. Co znamená pád do trhliny?

Taková příhoda je pro nás především stresová situace a časová ztráta během naplánované túry. Pád může zapříčinit zranění či smrt. Další komplikací může být podchlazení či ortostatický šok. Jak tedy minimalizovat pád do trhliny? Začít to může již před vlastní túrou, a to preventivně. Zejména vhodným výběrem trasy. Dobrou viditelností a absolvováním túry za vhodného ročního období (zavřené či zasněžené trhliny nebo úplně otevřené, a tím pádem dobře viditelné, jsou jasnou výhodou).

Nepodceňujte přípravu a navigaci
Nepodceňujte přípravu a navigaci

3. K čemu je dobré 30m lano na ledovec?

Na pultech outdoorových obchodů se objevuje lano na ledovec, které je, kromě důležité voděodolné úpravy, dlouhé „pouhých“ 30 m. Je to dost nebo málo? Pro nalezení odpovědi použijme ledovcovou matematiku. V případě dvou osob na takovém laně a při dodržení doporučeného rozestupu 10–12 metrů nám tento vzorec nevychází.

Pro vytvoření kladkostroje je nutné, aby každý člen z družstva měl u sebe dvojnásobek délky rozestupu. Takže nám při dvou lezcích vychází pouze 6 metrů rozestup a každý má 12 metrů lana v batohu. Při třech lidech na 30m laně nám vyjde pouze 7,5 m rozestup. Nejvhodnější počet osob na 30 metrů dlouhém laně jsou čtyři. Je mezi nimi dostatečný 10 m rozestup. Při pěti osobách je to už jen 7,5 m a při šesti pouze 6 m rozestup.

Určitou variantou (řešením) je zrušení záložního lana pro vytvoření volné kladky a spoléhání se pouze na sebezáchranu spadeného do trhliny. Spadený do trhliny tak musí zvládnout vyšplhat po napnutém laně, které zachytilo jeho pád, tzn. zvládnout sebezáchranu.

Navázání na lano o délce 30 m
Navázání na lano o délce 30 m

4. Čím víc, tím líp

Pokud se pohybujete na ledovci ve dvou nebo třech lidech jako parťáci, musíte zvládat záchranné techniky. A to co nejlépe a bez zaváhání. To znamená, že byste měli zvládnout techniku navázání na lano a vytažení z trhlin pomocí kladkostroje. V případě, že už jste čtyři nebo i víc, většinou si vystačíte se správným navázáním a při pádu do trhliny kolegu vytáhnete samotným tažením celého družstva. Samozřejmě, že počet osob na ledovci by měl odpovídat délce lana, a tím pádem i dodržení rozestupů. Více v odstavci 8. Navazovací matematika.

Ve dvou lidech na ledovci musíte umět zvládnout sebezáchranu i vytažení z trhliny
Ve dvou lidech na ledovci musíte umět zvládnout sebezáchranu i vytažení z trhliny

5. V tenzi

Navázání na lano na ledovci plní svou funkci pouze za předpokladu, že dodržujete rozestupy. Takže když se skupinka zastaví, nedocházejte se. Při pochodu kontrolujte lano, aby bylo mezi vámi co nejvíce natažené. Také si přebytečné lano mezi vámi nemotejte do ruky, protože toto lano opět prodlužuje váš či kolegův pád.

Držte lano napnuté
Držte lano napnuté

6. S prsákem na věčné časy

Pro pohyb na ledovci je nejlepší se navázat a spojit s lanem do sedacího úvazku, a to proto, že v případě škubnutí lana tento pád kolegy do trhliny lépe ustojíte a zachytíte. V případě navázání pouze za prsák (hrudní úvazek) nebo dokonce navázání okolo hrudníku přímo na lano, takový pád zcela jistě nezachytíte. Skončíte v trhlině pravděpodobně na věčné časy. A navíc v případě vašeho pádu do trhliny je vis při takovém navázání nepohodlný či dokonce smrtelný.

Toto není dobré navázání na ledovec
Toto není dobré navázání na ledovec

7. Ach ty uzly

Kdy je vázat a kdy ne? Brzdné uzly (většinou dvojitý alpský motýlek) se dělají na laně mezi lezci ve vzdálenosti cca 1,5 m od sebe. Jejich funkcí je pomoci zachytit pád do trhliny zaseknutím o její okraj. Tento fakt je pouze hypotetický. Tyto uzly se dělají v případě navázání dvou nebo tří osob na lano. Nutné je mít i lano navíc pro vytažení a vytvoření volné kladky. Navázání těchto brzdných uzlů u početnějších skupin nedává smysl, protože v případě pádu do trhliny, nemusí skupina zvládnout přes tyto uzly zachraňovaného vytáhnout zpět na ledovec.

Dvojitý alpský motýlek
Dvojitý alpský motýlek

8. Navazovací matematika

Navázání na lano o délce 50 m
Navázání na lano o délce 50 m

9. Na ledovci jako milenci (ve dvou)

Největší znalosti! Dostatečně dlouhé lano! Jak tedy? A co dál? Více než 1000 slov je lepší obrázek. Pouze by se hodilo doplnit několik rad a tipů: jistící bod musí být tutovka. Vytažení si občas vyzkoušejte nebo zopakujte. Mějte to správné vybavení. Nezmatkujte. Až převěsíte kamaráda v trhlině do zakopaného cepínu či do ledovcového šroubu, máte z poloviny vyhráno. Myslete na vlastní bezpečnost a stále se jistěte.

Ve dvou na ledovci
Ve dvou na ledovci

10. Navazování

Pro spojení s lanem používejte alpský motýlek a dvě šroubovací karabiny. Jednou karabinou používejte pouze v případě, že máte karabinu s příčkou, která jistí zámek a odděluje oko úvazku a lano od sebe. V případě, že jste navázaní na alpský motýlek a máte již na laně připraven prusík pro vytažení, stačí vám jedna karabina do motýlka a druhá do prusíku, protože ten funguje jako pojistka. Jedinci na koncích lana (v případě, že jste na laně více než čtyři) se navazují na osmičkový uzel a opět s dvěma karabinami.

Alpský motýlek a dvě šroubovací karabiny
Alpský motýlek a dvě šroubovací karabiny

11. Jak rozdělit lano na stejné díly?

Potřebujete se navázat a chcete mít stejné rozestupy mezi sebou? Není třeba nic měřit, udělejte to jednoduše. Postavte se do dvouřadu čelem k sobě. První z jedné řady se naváže na konec lana. Pak podá volné lano tomu, kdo stojí naproti. Ten lano pouze vloží do karabiny a pošle lano druhému v proti stojící řadě. Takhle si všichni prohodí lano do karabin, které mají v jistících okách sedacích úvazků. Poslední, na kterého vyjde lano, se naváže na jeho konec pomocí osmičkového uzlu a karabin. V tomto okamžiku se řady rozestoupí až do úplného napnutí lana a vyrovnají rozestupy. Pak už se jenom druhý až předposlední navážou pomocí alpského motýlku.

Jak rozdělit lano na stejné díly
Jak rozdělit lano na stejné díly

12. Vytažení ve více lidech

Ve více lidech může být vytažení kolegy z trhliny dílem okamžiku. Stačí zařadit zpátečku a je to. Přesto je dobré, aby někdo vytahování organizoval a řídil. Ten, kdo je nejblíže trhliny, se může navázat na 3m prusík, odjistit se z alpského motýlku a takto zajištěn na prusíku přejít k okraji trhliny. Tam zjistit situaci a stav spadlého do trhliny. Dále může pomáhat vytahovat lano zaříznuté do hrany trhliny a organizovat tahání celé skupinky. Zvláště v závěrečné fázi blízko hrany je velmi důležité, aby vytahování probíhalo klidně a organizovaně, protože je-li lano zaříznuté do hrany, mohli byste vytahovaného přeštípnout v pase.

Vytažení z trhliny ve více lidech
Vytažení z trhliny ve více lidech

13. Redundance

Zpravidla se na ledovci navazujeme na lano pomocí uzlu a karabiny. Jak víme, není to nejbezpečnější řešení, ale z hlediska záchrany zatím to nejlepší. Proto doporučujeme navazovací karabinu doplnit ještě o jeden kousek a používat dvě šroubovací karabiny. Stačí karabiny typu D. Není třeba plýtvat karabinami HMS. V případě, že máte již dopředu na laně navázaný prusík, plní karabina s prusíkem funkci druhé pojistné karabiny.

Navázání na lano s připraveným prusíkem a dvěma karabinami
Navázání na lano s připraveným prusíkem a dvěma karabinami

14. Vlastík

V případě, že chcete ušetřit prusík pro vytažení, udělejte na volném laně (na tom, které je volné a slouží k vytažení spadeného do trhliny pomocí volné kladky) osmičkový uzel a ten spojte pomocí karabiny s vaším jisticím okem na úvazku. V případě pádu pak stačí pouze převěsit tento uzel do jistícího bodu a zbavit se tak tahu, který vás stahuje do trhliny.

Systém navázání Vlastík bez prusíku
Systém navázání Vlastík bez prusíku

15. Sebezajištění

Jste v trhlině. Kamarád zachytil váš pád do hlubin. Měli jste štěstí. Záleží ještě, jak vám dlouho vydrží. Běžte mu malinko naproti. Kdyby se přece jenom něco nahoře zvrtlo, proveďte v trhlině sebezajištění. Zavrtejte ledovcový šroub do stěny trhliny, nebo pořádně a pevně zasekněte cepín. A zajistěte se k němu. Abyste minimalizovali případný pád do tohoto jištění, použijte pro spojení s tímto bodem vánočku. Pomocí tohoto uzlu se k cepínu či šroubu dotáhnete a přenesete část vaší hmotnosti. Navíc odlehčíte kolegovi nahoře. A hlavně kdyby bylo potřeba, odpojíte se od tohoto kotevního bodu i pod zatížením.

sebezajištění v trhlině
sebezajištění v trhlině

16. Co tedy dělat po pádu do trhliny?

Padající

 • Kontrola pádu, podvědomé reflexy.
 • Po zastavení: akustický signál a ujištění ostatních, že žijete. Doplnit můžete info o vašem zdravotním stavu.
 • Sebezajištění.
 • Batoh či lyže můžete pomocí 120 cm smyčky pověsit pod sebe a připravit na vytažení extra.
 • Příprava na sebezáchranu.
Naučte se brzdit cepínem za všech okolností a hlavně automaticky a rychle
Naučte se brzdit cepínem za všech okolností a hlavně automaticky a rychle

Zachycující pád

 • Kontrola a zachycení pádu, podvědomé reflexy.
 • Vytvoření tutového kotevního bodu.
 • Organizace záchrany a jasné signály.
 • Aplikace naučených dovedností.
 • V případě komplikací nebo nezvládnutí situace volání o profesionální pomoc.
Vytahování z trhliny
Vytahování z trhliny

17. Prusíky

Doporučujeme prusíky, neboli kulaté smyčky o průměru 6 mm a délkách 2 x 1,5 m a 1 x 3 m. Průměr 6 mm z důvodu, že nám poskytují pevnostní rezervu při většině záchranných technik včetně uzlů nebo zatížení kladkovým efektem (součtem hmotností zachránce i zachraňovaného), a to i u uzlů, které zmenšují pevnost smyčky. Řetěz je jenom tak silný, jak je silný jeho nejslabší článek. Navíc nám poskytuje optimální poměr vůči lanu, a tudíž dobře drží. Uvedené délky jsou obecně vyzkoušené a fungují na ledovcovou i skalní záchranu. Délky se však podle různých škol či metodik mohou měnit. Pro průměr prusíku 6 mm mluví čísla. Obecná pevnost takové reep šňůry podle průměrů je:

 • Prusík o průměru 4 mm – 340 daN
 • Prusík o průměru 5 mm – 510 daN
 • Prusík o průměru 6 mm – 1000 daN
Ten správný prusík pomocník
Ten správný prusík pomocník

18. Další vybavení a k čemu je dobré?

Doposud jsme uvedli minimalistickou výbavu na ledovec a zvládnutí vytažení z trhliny. Stačilo opravdu málo. Hmotnostně i nákladově. V případě, že chcete do vybavení investovat nebo si ulehčit práci, mohlo by se vám hodit pár kousků vybavení, které vám usnadní na ledovci život. První věcí může být kladka. Stačí úplně lehká. Zpravidla seženete kladku o hmotnosti okolo 40 gramů a na to, jak vám ulehčí vytahování, to není mnoho. Dále můžete kladku „upgradovat“ a na sedák si přihodit kladku a blokant v jednom. Buď Petzl Microtraxion nebo CT ROLLnLOCK. Rychlý ledovcový šroub s kličkou. Šťáradlo na vytvoření abalakovových hodin. Malé šplhadlo např. Wild Country Rope Man, Cassin Duck nebo Petzl Tibloc. Pro pohodlné slanění nebo sebezáchranu kýbl s „reverso“ módem. Na ledovcích jsou oblíbené i karabiny s integrovanou kladkou

Minimalistická sada vybavení na ledovec
Minimalistická sada vybavení na ledovec

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: