Magnetická deklinace pro světoběžníky

Magnetická deklinace pro světoběžníky

Že magnetická deklinace způsobuje vychýlení střelky buzoly od směru k zeměpisnému severu, to víme. Víme také, že na různých místech Země je tato odchylka různě veliká, a že tu je západní a onde zase východní (střelka od správného severního směru „šilhá“ k západu nebo k východu), a že není stálá a časem se mění.

Že magnetická deklinace způsobuje vychýlení střelky buzoly od směru k zeměpisnému severu, to víme. Víme také, že na různých místech Země je tato odchylka různě veliká, a že tu je západní a onde zase východní (střelka od správného severního směru „šilhá“ k západu nebo k východu), a že není stálá a časem se mění.

Víme rovněž, že na většině dobrých topografických map nalezneme údaj o velikosti magnetické deklinace, jejím smyslu (zda západní či východní) a „chodu“ (tedy zda se zvětšuje či zmenšuje) a jak veliká je její roční změna, kterou podle stáří mapy musíme zakalkulovat do opravy. Ale ouha, světoběžník vybavený buzolou s nejrozšířenějším dělení „ciferníku“ na 360 stupňů se často dostává do styku s mapami, na nichž najde údaj o magnetické deklinaci v nějakých záhadných jednotkách, tu takových a jinde makových.

Celá záhada je způsobena tím, že zdaleka ne všude na světě – a ne v každé „branži“ – dělí kruh (a číselník buzoly) na 360 dílků, nám známých stupňů. Setkáváme se tak s údajem velikosti deklinace v „gonech“ neboli gradech (značí se malým nadsazeným g), v čárkách (značeno čárkou u čísla nebo též mils) apod. Aby to nebylo jednoduché, ani „ty čárky“ nejsou všude stejné!
Obvykle se obvod kruhu dělí na 6400 čárek, ale ve Švédsku na 6300 čárek! Ve Finsku zase dělí kruh na rovných 6000 dílků, označovaných malým nadsazeným v. Používají-li se grady, obvod kruhu jich má 400 (milovníci desítkové soustavy si to zavedením gradu prostě zjednodušili, pravý úhel má 100 gradů).

Jak tedy mám nastavit korekci deklinace na buzole s 360 stupňovým dělením, když na mapě najdu, že deklinace je 167 „finských malých v“? Jednoduše – přepočteme tyto dílky na stupně. Řekli jsme si, že finský kruh má 6000 dílků. 167 : 6000 = 0,0278333 Tímto koeficientem vynásobíme našich 360 stupňů = dostaneme deklinaci ve stupních rovnou přibližně 10. Obdobně si počínáme i v případě gradů a čárek „všeho druhu“ – alikvotní část kruhu prostě vyjádříme ve stupních. Smysl deklinace poznáme podle deklinačního grafu na mapě, nebo podle písmenek W nebo E, příp. podle znamének + či -. Plus (obvykle) značí deklinaci východní, mínus západní.

Zkušenosti čtenářů

Dosoudil

Prohlédl jsem si všechny odkazy na toto téma, ale nikde jsem nenašel hodnotu magn. deklinace pro region a pro určitý rok.
Můžete prosím uvést hodnotu např. pro Brno rok 2004 ?

Joe

Obávám se, že to nikdo přesně nesleduje. Zkus katedru geografie na pajdáku. Ostatně stačí magnetická buzola a buď GPS nebo přesné hodinky:-)

Joe

V celé ČR mimo Řípu a podobných profláklých míst je to asi tak 5°, tady žádný anomálie nejsou.

Dosoudil

Děkuji za info, ale ještě prosím zpřesnit zda +5 nebo -5
Děkuji

Ryba

Před časem jsem taky hledal, hledal (dlouho) až jsem nahledal toto: http://www.ngdc.noaa.gov/seg/geomag/jsp/struts/calcDeclination a tam je to zcéééla přesně (aspoň doufám 🙁

Dosoudil

Moc děkuji, to je přesně ono.

l. Appl

http://www.ngdc.noaa.gov/seg/geomag/jsp/struts/calcDeclination
Klikni na N u zem.šířky a E u zeměp. délky a vyplň stupně. L.

Jasan

aktualizovaný odkaz pro zjištění deklinace:
http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/calculators

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: