Lavinový vyhledávač BCA Tracker DTS

Lavinový vyhledávač BCA Tracker DTS

Digitální lavinový vyhledávač americké provenience Tracker DTS se vyrábí již od roku 1997. Do dnešního dne doznal postupně několika změn a úprav. Současná verze představuje moderní digitální přístroj s duální anténou. Tedy přístroj jejichž počet bychom hravě spočítali na prstech jedné ruky. Co nabízí? …

Údaje výrobce
Digitální vyhledávač s dvěmi anténami pracující na mezinárodní frekvenci 457 kHz, funkce pro snazší lokalizaci více zasypaných, splňuje požadavky EN ETS300718
Dosah: 50 m
Napájení: 3x 1,5 V AAA
Výdrž v módu vysílání: zhruba 250 h
Výdrž v módu vysílání: zhruba 50 h
Rozměry: 14x8x3cm
Hmotnost: 363 g včetně pouzdra a baterií
Infocena: 8360 Kč
Dodává: U100 s.r.o.

lavinový vyhledávač Tracker DTS

Digitální lavinový vyhledávač americké provenience Tracker DTS se vyrábí již od roku 1997. Do dnešního dne doznal postupně několika změn a úprav. Současná verze představuje moderní digitální přístroj s duální anténou. Tedy přístroj, jejichž počet bychom hravě spočítali na prstech jedné ruky. Samozřejmostí je vybavenost řadou pokročilých funkcí, usnadňujících nalezení zasypaných v laviništi a vyhledávání více zasypaných.

Konstrukce

Přístroj má klasický a u vyhledávačů obvyklý tvar i rozměry. Vejde se do natažené dlaně. Tělo přístroje je vyrobené z odolného plastu. Celá konstrukce působí solidním a kompaktním dojmem. S pípákem je dodáván i promyšlený postroj na tělo. Ten zajistí spolehlivé uchycení pípáku, díky němuž nehrozí jeho ztráta nebo vypadnutí v případě pádu nebo pohybu v lavině. Pouzdro pro vlastní přístroj je z tužšího materiálu. Přístroj je v pouzdře zajištěn přezkou. Spojení s přístroje s postrojem ještě zajišťuje silná pruženka opatřená plastovou přezkou. Celkově se jeví postroj dobře řešen, pevně drží, nepřekáží při pohybu, nebo třeba při zimním lezení. Ovšem už jsem se setkal i s uživatelem který tvrdil opak, konkrétně že mu nevyhovuje umístění pípáku. Každému zřejmě vyhovuje něco jiného. Orientaci při upevnění postroje na tělo usnadňuje barevné rozlišení popruhů postroje, které by však mohlo být výraznější. Černý popruh patří okolo pasu, šedý přes rameno.

lavinový vyhledávač Tracker DTS - vypínačlavinový vyhledávač Tracker DTS - indikace vzdálenosti k zasypanému

Tracker DTS pracuje na 3 ks 1,5 V baterií velikosti AAA (mikrotužka). Doporučuje se používání baterií alkalických. Výrobce nedoporučuje baterie dobíjecí – akumulátory. U výdrže výrobce i s ohledem na maximální bezpečnost doporučuje spoléhat se na udávanou minimální dobu výdrže která činí 200 h vysílání s rezervou na případné hledání 1 h. Baterie by samy o sobě v kontaktech pouzdra příliš ochotně nedržely. Vkládají se netradičně do jakéhosi trojúhelníkovitého uspořádání (dvě krajní umístěny níže, prostřední pak výše). K stabilizaci jejich polohy slouží prolisy ve víčku bateriového prostoru, které je po zavření dokonale zafixuje. Víčko je opatřeno těsněním proti průniku vody. Pojistný šroub víčka má dostatečně široký zářez, abyste mohli použít minci, tupý šroubovák nože apod.

Zapnutí přístroje

Pípák se zapíná pomocí důmyslného otočného vypínače na zadní straně přístroje. Vypínač má přiměřeně tuhý chod a při změně jeho polohy je nutné na něj jemně zatlačit. Tím je zajištěna odolnost vůči svévolné změně polohy i při násilnější manipulaci s přístrojem. Po zapnutí provede pípák vlastní diagnostický test, zobrazí na displeji kapacitu baterií v procentech a uvede se do módu vysílání (indikováno blikající LED na boku přístroje). Do módu vyhledávání (příjmu) přepneme Tracker pomocí velkého červeného tlačítka. Tlačítko stiskneme a podržíme dokud displej nezobrazí nápis SE. Tlačítko funguje jako přepínač, takže s ním lze přístroj přepnout zpět do módu vysílání. Logicky tak lze učinit maximálně jednoduše a rychle (nebezpečí druhotného zasypání) – pouhým namáčknutím tohoto tlačítka. Přístroj ještě nabízí možnost aktivace automatického přepnutí do módu vysílání po 5 minutách. Tuto možnost lze kdykoliv aktivovat nebo deaktivovat při zapínání pípáku. Aktuální stav této volby je pak při zapínání indikován symbolem „Ar“ (auto revert) nebo „nr“ (no revert). Pomocí jednoduché operace popsané v manuálu je také možné deaktivovat či znovu aktivovat zvukovou indikaci Trackeru.

lavinový vyhledávač Tracker DTS - LED na boku indikující vysílánílavinový vyhledávač Tracker DTS - baterie a kryt

Obsluha Trackeru jednoduchá a intuitivní. Přesto je nezbytné naučit se s přístrojem opravdu dobře pracovat a před každou sezónou si znalosti znovu prakticky připomenout. Popišme si ve stručnosti jaké máme v praxi možnosti při hledání s Trackerem.

Hledání

Při počáteční fázi hledání je důležité nejdříve zachytit signál zasypaného. Zachycení vysílače lze běžně počítat už na 50 m, hledat je ale vhodné v pásech širokých jen 20 m. Tato počáteční fáze hledání by měla být co nejrychlejší. Po zachycení signálu se na displeji zobrazí přibližná vzdálenost k zasypanému v metrech. Pokračujeme ve směru, při kterém ideálně bliká středová směrová LED dioda Trackeru. Pokud se vzdálenost snižuje, je vše v pořádku. V opačném případě se o otočíme čelem zad. Pokud je vzdálenost menší jak 10 m, zpomalíme a snažíme se stále udržovat správný směr indikovaný směrovými LED. Při vzdálenosti menší než 3 až 4 m následuje jemné dohledání. Snažíme se pípák držet co nejníže nad sněhem. Pohybujeme pípákem do kříže a snažíme se dohledat nejsilnější signál a nejmenší údaj o vzdálenosti (Tracker zde neustále ukazuje i směr pomocí směrových LED diod). Ideálně dohledání zakončíme pomocí lavinové sondy.

Pokud Tracker zachytí více signálů, zaměříme se na ten nejsilnější, u kterého je indikována nejmenší vzdálenost (nejbližší zasypaný). Při vzdálenosti menší 10 m Tracker tento signál izoluje od ostatních a zaměří se čistě na něj. Pípák tohoto zasypaného vypneme a pokračujeme v hledání. Pokud tak nemůžeme učinit, obejdeme do kruhu ve vzdálenosti zhruba 10 m tohoto naposledy lokalizovaného a snažíme se zachytit další signál. Případně se vrátíme do výchozího místa a začínáme znovu, nebo dle vlastní zkušenosti.

lavinový vyhledávač Tracker DTS v módu vysílánílavinový vyhledávač Tracker DTS v módu příjmu - ukazuje směr a vzdálenost ke zdroji signálu

Situaci s více zasypanými a tedy i více signály nám ale může usnadnit tzv. „speciální mód“ Trackeru. Do speciálního módu se lze dostat z módu hledání stisknutím žlutého (tzv „option“) tlačítka na svrchní straně přístroje. Úspěšná aktivace speciálního módu je na displeji krátce indikována nápisem „SP“. V tomto módu Tracker postupně v rychlém sledu přepíná mezi detekovanými signály a na displeji zobrazuje jednotlivé vzdálenosti. V tomto módu jsou však zobrazovány pouze signály jejichž zdroje se nacházejí v rozsahu úhlu zhruba 75° v předozadním směru (při běžném hledání je to v rozsahu 180°), tedy přibližně v rozmezí mezi třemi středovými směrovými LED. To nám vlastně dává k dispozici i možnost manuálního „maskování“, nebo chcete-li filtrování signálů – můžeme si tak rozlišit zdroje jednotlivých signálů. Jakmile se nacházíme v dostatečné blízkosti ke zdroji vybraného signálu (pod 10 metrů) a signál je jednoznačně nejsilnější, dohledáme zdroj klasicky přepnutím do SE režimu (v tomto režimu se pípák sám na tento nejsilnější signál zaměří a ostatní odfiltruje). Poté se opět vrátíme do speciálního módu a pokračujeme v hledání dalších zasypaných. Podrobněji v uživatelské příručce.

takto vypadala předchozí generace Trackeru DTSZ praxe

Měřit odběr přístroje klasickým způsobem nemá smysl. Odběr je nespojitý, impulzní a proměnlivý i s ohledem na různé autotesty apod. Každopádně lze konstatovat, že mód vyhledávání je několikanásobně energeticky náročnější než mód vysílání, jak ostatně plyne z údajů výdrže. Z praktického používání lze usuzovat, že výdrž baterií deklarovaná výrobce je při použití alkalických baterií bez problému dosažitelná.

Pípák Tracker DTS je v porovnání s jinými takřka nenáchylný na vnější rušení (například mobilem, vysílačkou, čelovkou s elektronickou regulací). Ani osvědčený a v přírodě se nevyskytující „rušák“ jako je počítač jej na velmi malou vzdálenost z 99% nerozhodí. Ke cti výrobce patří, že se o problematice rušení zmiňuje přímo v návodu. Výrobce výslovně uvádí že při vyhledávání by se v blízkém okolí pípáku (cca 15 cm) neměly vyskytovat přístroje jako mobilní telefony, vysílačky apod., které by mohly způsobovat nepříznivé interference. Mohlo by tak docházet k zobrazení náhodných hodnot a snížení citlivosti a dosahu přístroje. V módu vysílání pak nemá na správnou funkci přístroje vliv ani těsná blízkost jmenovaných zařízení pokud se dotýkají konci, případně při vzájemné horizontální poloze pak vzdálenost větší než 2,5 cm.

Speciální mód Trackeru je mocnou „zbraní“ pro případ více zasypaných. Každopádně ale není samospasitelný a bez řádného nácviku a neustálého procvičování práce s Trackerem vám nepomůže.

Tracker DTS je bezesporu funkčním moderním zařízením. Obsluha je bezproblémová i v rukavicích. Elektronika tohoto digitálního vyhledávače zpracovává získané údaje velmi rychle a většinou dává jednoznačné výsledky pro hledajícího. Vyhledat pípák jiného výrobce pracující na standardní frekvenci 457 kHz, ať již analogový nebo digitální, nečiní Trackeru žádný problém (testováno spolu s pípáky Arva A.D.vanced a Ortovox F1). Během testování jsem nenarazil na žádný náznak nekompatibility nebo problému komunikace. O zkušenostech s tímto pípákem si můžete také přečíst v článku Pavla Krupky – Lavinový kurz.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: