Lavinový vyhledávač ARVA A.D.vanced

Lavinový vyhledávač ARVA A.D.vanced

Nový lavinový vyhledávač francouzské provenience ARVA A.D.vanced patří mezi moderní kombinované digitálně-analogové přístroje s duální anténou, které bychom hravě spočítali na prstech jedné ruky. Je vybaven celou řadou pokročilých funkcí, usnadňujících rychlé nalezení zasypaných v laviništi. Podívali jsme se mu na zoubek v rozsáhlém testu …

lavinový vyhledávač Arva A.D.vanced Digitální/analogový vyhledavač s dvěmi anténami pracující na mezinárodní frekvenci 457 kHz, SCAN pro rychlé vyhledávání více zasypaných, splňuje požadavky EN ETS300718
Dosah: 40 m (bezpečný radius 20 m) až 60 m
Hmotnost: 220 g
Napájení: 4x 1,5 V AAA
Výdrž v módu vysílání: více než 250 h
Infocena: 8990 Kč
Dodává: Sam Hawkins s.r.o.

Nový lavinový vyhledávač (lidově pípák) francouzské provenience ARVA A.D.vanced patří mezi moderní kombinované digitálně-analogové přístroje s duální anténou, které bychom hravě spočítali na prstech jedné ruky. Je vybaven celou řadou pokročilých funkcí, usnadňujících rychlé nalezení zasypaných v laviništi. Umožňuje jak klasické ruční vyhledávání typické pro analogové přístroje, tak vyhledávání v digitálním módu se všemi jeho vymoženostmi.

Přístroj je koncipován tak, aby byla umožněna jeho bezproblémová obsluha i v rukavicích. Je vybaven 16bitovým mikroprocesorem, který se stará o dostatečně rychlou analýzu signálu i většího počtu zasypaných a zobrazuje důležité údaje na zabudovaném zeleně podsvíceném LCD displeji. Přístroj pracuje na mezinárodní frekvenci 457 kHz dle normy ETS300718, což mu zaručuje kompatibilitu s ostatními přístroji. Výrobce udává dosah přístroje o poloměru 30 m, ale z hlediska bezpečnosti při vyhledávání doporučuje počítat s maximálním poloměrem 20 m.

Konstrukce

lavinový vyhledávač Arva A.D.vanced - zadní strana, bateriový krytPřístroj je víceméně klasického tvaru i rozměrů, vejde se do natažené dlaně. Tělo přístroje je vyrobené z odolného plastu a celá konstrukce působí solidním a kompaktním dojmem. S pípákem je dodáván i propracovaný „postroj“ na tělo, díky němuž nehrozí jeho ztráta nebo vypadnutí v případě pádu nebo pohybu v lavině. Umístěním přístroje do tohoto postroje dojde zároveň k jeho zapnutí (přeska spojená silnou pruženkou s postrojem která se zacvakne do těla pípáku). Zapínání funguje na absolutně bezkontaktním principu – nehrozí vniknutí vody do těla přístroje. V plastové přezce je umístěn malý magnetický váleček, který po zacvaknutí do těla přístroje zajistí jeho zapnutí. Výrobce doporučuje dávat během uskladnění a transportu pozor na polohu přezky. Neměla by být v blízkosti zdířky, do které se za účelem zapnutí vkládá, aby nedošlo k samočinnému zapnutí. Zkoušel jsem tedy s přezkou různě manipulovat v okolí zdířky, ale jen velice těžce a zřídka se podařilo nasimulovat nechtěné spuštění.

Barevně rozlišený postroj se navléká černým popruhem přes rameno a červeným včetně pruženky kolem pasu. V módu vysílání se pípák nosí v pouzdře postroje zajištěný plastovou přezkou. Při vyhledávání jej pak vytáhneme z pouzdra ven na celou délku pruženky, případně jej s pruženkou můžeme odepnout z popruhů a upevnit jej smyčkou pruženky kolem zápěstí. Výrobce doporučuje nosit přístroj na těle pod minimálně jednou vrstvou oblečení, a to displejem směrem k tělu.

lavinový vyhledávač Arva A.D.vanced - pípák s postrojemPři pohledu na pípák shora nalezneme v čelní části červený plastový přepínač. Ve standardní zasunuté poloze je pípák ve stavu vysílání (naznačeno nápisem SOS), přepínače zatlačením palcem dopředu jej přepneme do módu příjmu – vyhledávání zasypaných. Vyhledávač má 5 ukazatelů směru s červenými LED. Pod nimi nalezneme zeleně podsvícený displej. Na tomto displeji se v různých situacích zobrazuje indikace více zasypaných (ikonka panáčků), indikace vyhledávání (zalomená šipka), procentuální kapacita baterií, indikace vzdálenosti k zasypanému, průběžná indikace stavu baterií a indikace citlivosti v analogovém módu (9 značí maximální citlivost., 1 pak minimální). Ve středu pod displejem nalezneme reproduktorek a na bocích po stranách tlačítka + a -. Ty slouží jednak k přepínaní citlivosti v analogovém módu a zároveň k přepínání mezi analogovým a digitálním módem (stlačením obou tlačítek na 3 s). Na spodní části pípáku je kryt prostoru pro baterie a jednoduché grafické schéma obsluhy spolu s návodem na upevnění přístroje na tělo. Na zadní boční straně je také umístěn standardní 3,5 mm Jack konektor pro připojení externích sluchátek.

Pro otevření krytu baterií lze použít takřka cokoliv. Pojistný šroub má dostatečně široký zářez abyste mohli použít minci, tupý šroubovák nože apod. 4 ks nejlépe alkalických baterií velikosti AAA (LR 03) vkládáme v orientaci naznačené přímo v pouzdru a současně také zřetelněji na samolepce bateriového krytu.

Zapnutí přístroje

Po zapnutí je pípák v režimu vysílání. To je indikováno blikáním prostřední (středové) směrové LED diody v intervalu zhruba 1 sekundy. Ještě než začne tato LED blikat, je proveden kompletní autotest – směrové LED probliknou zleva doprava, displej se rozsvítí a ukáže stav baterii v 11 úrovních (99,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0) a poté se displej vypne.

Každých 5 minut pak vykonává pípák autotest. Pokud je indikována jedna ze dvou následně popsaných událostí, začne pípák 3x v pětiminutových intervalech pípat (vydávat zvuk v trvání 5 s). První událostí může být skutečnost, že kapacita baterií spadla na 20%. Přístroj v tuto chvíli ještě zvládne vysílat po dobu 48 hod, nebo půl hodiny vyhledávat. Po 5-ti sekundovém pípnutí zůstane indikovaných 20% na displeji jako připomenutí k co nejrychlejší výměně baterií. Druhou událostí mohou být technické problémy spojené s vysíláním nebo softwarem. V tomto případě se po 5-ti sekundovém pípnutí na displeji objeví symbol „Er“ (od error). Přístroj je nepoužitelný (není zaručena bezpečnost) a nezbývá než kontaktovat prodejce, případně servis.

lavinový vyhledávač Arva A.D.vanced - mód vysílání - červeně blikající LEDlavinový vyhledávač Arva A.D.vanced - vroubkované kontakty baterií a těsnění bateriového prostoru

Výchozím módem po přepnutí přístroje do režimu vyhledávání je mód digitální. V tomto módu přístroj vyhledává automaticky nejbližšího zasypaného (nejsilnější signál). Směr k zasypanému je ukazován po mocí LED ukazujících směr a zároveň číslenou hodnotou na displeji. Hodnotu na displeji nelze považovat za přesnou vzdálenost v metrech, nicméně zhruba se jí velmi blíží. Je-li na displeji indikován piktogram panáčků, znamená to, že přístroj zachytil více zasypaných a při vyhledávání je třeba postupovat v souladu s touto skutečností.

K dispozici máme ovšem i klasický starý analogový mód jak jej znají všichni, kteří s pípáky začínali před několika lety, nebo vlastní analogový pípák. Do tohoto módu se z digitálního kdykoliv přepneme současným stisknutím tlačítek + a – po dobu 3 sekund. Citlivost přístroje v analogovém módu se pak nastavuje tlačítky + a – od 1 do 9 (indikováno číslicí na displeji), přičemž 9 značí největší citlivost. Analogový mód je rovněž indikován zobrazením nápisu A.D.vanced na displeji. V tomto módu přístroj zvukově indikuje všechny signály v dosahu.

Popisovat detailně obecné principy vyhledávání pípákem není účelem tohoto testu. Jsou ostatně popsány v dodávaném českém návodu. Soustředíme se tedy na specifika a zvláštnosti pípáku Arva A.D.vanced.

lavinový vyhledávač Arva A.D.vanced - konektor pro externí sluchátkalavinový vyhledávač Arva A.D.vanced - zapnutí pípáku pomocí plastové spony

Zdůrazněme, že při vyhledávání je třeba pípákem pohybovat pomalu a uváženě. Ukvapenost by mohla vést k pohybu ve špatném směru. Přestože je přístroj do značné míry odrušen, snažte se během hledání vyvarovat elektrického vedení, vysílaček a mobilů. Před každým začátkem akce a použitím pípáku v terénu se doporučuje otestovat všechny přístroje ve skupině postupnou aktivací vysílání a příjmu u jednotlivých pípáků a vzájemnou kontrolou.

Digitální mód

Nejjednodušší je vyhledávání v digitálním módu. Při vyhledávání zasypaných v laviništi je třeba držet přístroj vodorovně, špičkou lehce skloněnou dolů. Pípákem pohybujte pomalu zleva doprava, zhruba v rozsahu 180°. Po zachycení signálu určí ARVA pomocí směrových LED směr a na displeji zobrazí přibližnou vzdálenost k zasypanému. Pípák natočíme tak aby svítila středová směrová LED a pokračujeme v tomto směru. Pokud se při pohybu v tomto směru vzdálenost zkracuje, pak je vše v pořádku. Pokud se vzdálenost zvětšuje, je třeba udělat čelem vzad a postupovat v opačném směru. Stále udržujte směr tak, aby svítila střední směrová LED. Vzdálenost na displeji by se měla změnšovat. Čím blíže jsme zasypanému, tím rychleji pípák pípá. Máme tedy i akustické vodítko. Při vzdálenosti od zasypaného zhruba 2 až 3 m ustane indikace směrovými LED a veškerá indikace je na akustickém signálu a vzdálenosti na displeji. Následuje jemné dohledání. S pípákem drženým stále v jednom směru pohybujeme do kříže – dopředu, dozadu, doleva, doprava. Nejmenší vzdálenost na displeji a nejvyšší (nejrychlejší) tón určuje střed plochy zhruba 2 x 2 m, ve kterém se nachází zasypaný. Dalším podrobnějším dohledáním přímo nad úrovní sněhu lze lokalizaci zasypaného ještě více zpřesnit, v podstatě na desítky cm, případně také použitím lavinové sondy. Pomocí lopaty začínáme kopat díru cca 1m ve směru z kopce pod lokalizovaným zasypaným a postupujeme nahoru.

lavinový vyhledávač Arva A.D.vanced - v módu příjmu/vyhledávání - nezachycen žádný signállavinový vyhledávač Arva A.D.vanced - mód příjmu/vyhledávání - zachycen signál ve vzdálenosti cca 2,7m - LED ukazuje směr

Analogový mód

V analogovém módu Arva A.D.vanced funguje klasicky jak jsme zvyklí od analogových přístrojů a navíc nabízí ještě přídavnou indikaci. Arva přepnutá do analogového módu má počáteční citlivost na maximum (indikováno číslicí 9 na displeji). Pokud bliká na displeji nápis A.D.vanced je třeba snížit citlivost až na úroveň, kdy nápis přestane blikat. V tom momentě můžeme číslici indikovanou na displeji považovat za vzdálenost, kterou je třeba ještě urazit k zasypanému. Klasickou technikou vyhledáme první na poslech výraznější signál. Poté přichází ke slovu u analogových přístrojů známé křižování a hledání maxim signálu poslechem, to vše za postupného snižování citlivosti. Při troše zkušenosti lze k nablížení použít i postup „po magnetické indukční čáře“ (analogii digitálního módu), kdy směr postupu určíme pohybem přístroje zleva doprava v rozmezí 180° a sledujeme směr nejsilnějšího signálu. To vše opět za postupného snižování citlivosti. Pokud se v obou případech dostaneme na citlivost 2 nebo 1 (jsme už velmi blízko), je třeba přistoupit k detailnějšímu dohledání. Podobně jako při dohledání v digitálním módu použijeme i zde techniku „do kříže“. Nejsilnější signál je pak obvykle nad zasypaným, nicméně jsou možné mírné odchylky dané hloubkou a polohou přístroje zasypaného. Ideální je tedy pomoci si sondou nebo ještě ověřit místo pomocí digitálního módu. Pak už opět zbývá jen vyproštění zasypaného.

Použití a výběr módu zavisí čistě na vás na na vašich zkušenostech a preferencích. Každopádně z jednoho módu do druhého můžete kdykoliv podle potřeby volně přecházet. Pokud si myslíte že analogový mód je již zcela překonán, nemusí to být úplně pravdou. Jsou situace kdy má své výhody. Ostatně více v závěru testu.

Více zasypaných

Samozřejmě, více zasypaných obětí je velice reálná a častá situace a je třeba na ní být připravený. V takové situaci se může naplno projevit vyspělost a inteligence digitálních pípáků, ovšem za předpokladu že s nimi umíme pracovat. Popis konkrétního způsobu vyhledání více zasypaných není účelem tohoto testu a je popsán v mnoha publikacích a ostatně i v návodu. Arva A.D.vanced nabízí při vyhledávání více zasypaných moderní indikační funkce. Jak je využijeme je jen na nás. V praxi se pak uplatní nejčastěji dva způsoby dohledání více zasypaných:

Metoda první – při prvním zachycení více signálů se na displeji rozsvítí symbol dvou panáčků. Toto místo bychom měli vhodně označit, například hůlkou. Poté v digitálním módu dohledáme nejbližšího zasypaného (přístroj automaticky filtruje nejsilnější signál). Po jeho lokalizaci, kdy jej jiní zatím mohou vyhrabávat, se vrátíme do označeného výchozího místa a přepneme do analogového režimu. Citlivost snížíme na přijatelnou úroveň. Na displeji bude postupně objevovat více odhadovaných vzdáleností (podle počtu zasypaných) doprovázených různě intenzivními zvukovými signály. Nejbližší a nejsilnější zvukový signál pak samozřejmě patří již nalezenému zasypanému. Soustředíme se proto na jiný, slabší signál, u kterého je indikována větší vzdálenost. Vhodně snížíme citlivost a budeme se s přístrojem pohybovat tak, že se vybraná vzdálenost bude snižovat a zvuk bude zesilovat. Pokud je již tento zvuk znatelně nejsilnější než všechny ostatní a vzdálenost je velmi malá, můžeme přepnout do digitálního režimu a dohledat druhého zasypaného (přístroj se opět soustředí na nejsilnější signál). Následuje jemné dohledání. Podobně postupujeme dále a snažíme se dohledat všechny zasypané.

Metoda druhá – mód SCAN – přístroj máme v digitálním módu a po zachycení prvního nejsilnějšího signálu dohledáme zasypaného, jak je v tomto režimu běžné. Přitom přístroj zobrazuje indikátor více zasypaných symbolem dvou panáčků na displeji. Označíme místo prvního zasypaného. Nyní se rychlým, případně několikanásobným (sem a tam), přepnutím přepínače vysílání/příjem přepneme do tzv. SCAN módu. V tomto módu si přístroj rozdělí prohledávanou plochu do 9 soustředných kruhových výsečí podle intenzity signálu. Na displeji se zobrazí číslice 1 a symbol „_ _“. Tlačítkem + pak přepínáme do dalších zón (výsečí) a sledujeme symbol „_ _“ (případně indikaci vzdálenosti) a indikovaný směr LED diodami. Takto „proscanujeme“ všechny zóny až do 9. Zjistíme tak skutečný počet zasypaných, kteří jsou v dosahu přístroje. Vyrazíme k dalšímu nejbližšímu zasypanému (zóna 2), směr a vzdálenost je indikována na displeji po přepnutí na 2. V těsné blízkosti pak můžeme přepnutím do digitálního módu provést rychlou lokalizaci a následné detailní dohledání. Po lokalizaci druhého zasypaného provedeme opět „proscanování“ ve SCAN módu a pokračujeme dále. Je třeba pamatovat na to, že se nám může předchozí zasypaný znovu „objevit“ ve výsledku scanu (pokud dosud nebyl vyhrabán a pípák vypnut), ale v opačném směru.

Z praxe

Obsluha pípáku Arva A.D.vanced je opravdu velice intuitivní. Ovládání v rukavicích není problémem. Přepínání mezi módem vysílání a vyhledávání pomocí vytahovacího plastového přepínače je funkční a přiměřeně tuhé. Kdo si již zkusil čistě analogové vyhledávání a zkusí poprvé vyhledávání v digitálním módu bude nadšen rychlostí a snadností nalezení zasypaného. Pokud máte dostatek praxe, vědomostí a zkušeností můžete dokonce ještě malinko vyhledávání v digitálním módu urychlit a cestu k zasypanému si mírně nakrátit. Přestože vyhledávání v digitálním módu zvládne opravdu skoro každý po minimálním zaškolení, není vůbec na škodu dozvědět se něco o teorii hledání, o tom jak pípáky fungují a začít se vše učit na hledání v analogovém módu. Jen tak vám budou dostatečně zřejmé některé skutečnosti a souvislosti a jen tak budete mít dobré předpoklady poradit si v situaci s více zasypanými (více signály). Každé ulehčení, např. zde v podobě SCAN módu, vám nebude k ničemu pokud si vše v klidu dostatečně neodzkoušíte v praxi a nebudete trénovat při každé vhodné příležitosti. Příručku si můžete přečíst stokrát, ale nikdy vám nedá tolik co praxe.

lavinový vyhledávač Arva A.D.vanced - v terénu - bezproblémová oblsuha v rukavicíchlavinový vyhledávač Arva A.D.vanced - v terénu, bezprostřední blízkost zasypaného

Co se týče výdrže, z mých dosavadních měření lze předpokládat že si výrobce nevymýšlí a avizovaných 250 hod vysílání je skutečně dosažitelných. Přístroj zobrazuje stav baterii „skokově“ v uvedených 11 úrovních (99,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0). Pro ilustraci uvádím několik hodnot z praxe (použity nové alkalické baterie AAA Wonder Gold):

čas (hod)01948143169193201215238289312
kapacita (%)10090908080807070705040

Pozn.: Měření probíhalo dále. Do delší doby provozu se může promítat i teplota okolí 27°C, při které měření probíhalo.

lavinový vyhledávač Arva A.D.vanced - ilustrace upevnění postroje na tělo

Měřit odběr přístroje klasickým způsobem nemá smysl, Odběr je nespojitý, impulzní a proměnlivý i s ohledem na různé autotesty apod. Každopádně lze konstatovat, že mód vyhledávání je několikanásobně energeticky náročnější než mód vysílání. Neoficiálně uváděná výdrž při vyhledávání (v režimu příjmu) je 50 hod. Baterie drží v kontaktech dostatečně pevně. Kontakty jsou navíc jemně vroubkované. Testovanému kusu bych vytkl jen nepřesné nalepení štítku na zadní (vnitřní) stranu krytu bateriového prostoru, které narušovalo stejnoměrný dosed těsnící roviny krytu vůči hraně a těsnění na straně vlastního přístroje. Přestože konektor pro připojení externích sluchátek není zvenčí nikterak kryt proti průniku vody, během mého testování a pokusování ve sněhu nedošlo k žádnému zjevnému narušení vodotěsnosti přístroji nebo ohrožení jeho funkce. Celkově je vodotěsnost řešena zalitím šroubových spojení, těsněním v bateriového prostoru, bezkontaktním magnetickým zapínámím pomocí přezky a membránovými tlačítky ovládání.

Výrobcem udávaný teoretický dosah přístroje 60 m (poloměr 30 m), nemluvě o doporučované hodnotě poloměru 20 m, je v praxi dosažitelný. Při testování bylo možné zachytit první signál dokonce i na vzdálenost okolo 40 m. Vše ale výrazně závisí na poloze pípáku, hloubce, ve které se zasypaný nachází, a okolních podmínkách. Přesnost pípáku při lokalizaci zasypané oběti je velmi dobrá. Přístroj neruší běžná okolní elektronická zařízení (mobil, PMR), avšak je na tom hůře s náchylností na vlastní rušení. Jen pro zajímavost, zhruba na jeden metr od počítače nebo notebooku je přístroj v módu vyhledávání zmaten a indikuje nahodile přítomnost signálu. Notebook se jeví jako nejsilnější zdroj rušení. Ale zpět do reálu, v terénu přece kontakt s běžícím PC nebo notebookem nepřichází v úvahu. Jak je to tedy s případným rušením mobilním telefonem nebo čelovkou s elektronickou regulací? Oba tyto přístroje pípák v módu vyhledávání v určité míře ruší, nicméně v podstatě pouze při velmi blízkém těsném kontaktu ke kterému v praxi v 99% nedochází.

Přístroj jsem testoval s dvěma jinými pípáky (Tracker DTS a Ortovox F1) a všechny jmenované přístroje spolu pracovaly navzájem bez sebemenších problémů. Kompatibilita je tedy s ohledem na normu zachována. Během veškerého testování jsem nezaznamenal žádný chybový stav nebo situaci, se kterou by si pípák nedokázal poradit. K přístroji je dodáván český návod, který doplňuje originální návod v několika jazycích s povedenými názornými ilustracemi. V tomto ohledu je ale nutné zmínit nesprávný piktogram na zadní straně přístroje. Na něm je bohužel chybně naznačeno upevnění postroje na tělo. Černý popruh je zde nakreslen navlečený pouze přes krk (hrozí uškrcení!) a nikoliv přes rameno jak tomu má správně být a jak to je také správně uvedeno v dodávané příručce.

lavinový vyhledávač Arva A.D.vanced - špatně uvedený způsob připnutí postroje - přes krk ne!lavinový vyhledávač Arva A.D.vanced - samolepka přes hranu dosedající na těsnění

Zajímavosti

Podle neoficiálních informací výrobce je výrobce schopen pomocí speciálního adaptéru provést upgrade software přístroje. Antény přístroje jsou uspořádány do tvaru písmene T. Anténa „v noze“ písmene T je kratší a v analogovém módu je využívána jen jediná delší anténa. Pokud jste ostřílení záchranáři a máte dostatečnou praxi můžete být v analogovém módu schopni sluchem rozeznat počet signálů (zasypaných) a ti nejlepší dokonce typy přístrojů které signály vysílají (podobně jako dokáže rozlišit obsluha u sonaru v ponorce zvuky různých drůhů velryb).

Na závěr

Výrobce upozorňuje na zvýšenou pozornost, pokud mají vaši spoluhledající pípák Barryvox firmy Mamut. Barryvox má totiž zabudovanou bezpečnostní funkci (otázka je zda je to přínos či nikoliv), která při hledání, pokud nedojde ke stlačení jakéhokoliv tlačítka během 5 minut, automaticky přepne přístroj na vysílání. Pokud se nemýlím, tak je to i případ pípáku Tracker DTS. To by mohlo vyvolat zmatek v diagnostice počtu a lokalizaci zasypaných. Výrobce poskytuje garanci na všechny vady způsobené výrobou. Datum uplynutí záruky je uvedeno na samolepce uvnitř prostoru pro baterie. Absence nebo zfalšování samolepky popř. otevření přístroje ruší poskytnutou záruku. V záruční době všechny nezbytné opravy nebo výměna přístroje je poskytovaná zdarma, kromě nákladů na zaslání.

Arva A.D.vanced - mód vysílání - problikává protřední LEDArva A.D.vanced - mód hledání - zubatá šipka (nezachycen signál), poté již stav  kdy je zachycen signál ve vzdálenosti 2,7 a indikace směru k oběti
mód vysílání (problikává střední LED)                              mód hledání (zachycení signálu a indikace směru)

Arva A.D.vanced se může bezpochyby řadit mezi současnou digitální špičku lavinových vyhledávačů. Pokrok, jaký učinila Arva od předchozího modelu, je více než znatelný a chvályhodný. Uživateli jsou k dispozici vyspělé funkce nápomocné při vyhledávání více zasypaných a při vzájemném rozlišení jednotlivých signálů. Ovládání je jednoduché a intuitivní, udávané technické parametry odpovídají skutečnosti. Během testování se nevyskytly žádné zásadní nedostatky, méně podstatné připomínky jsem uvedl. V obchodech byste mohli narazit také na velice podobný model Arva Evolution+ . Ten na rozdíl od modelu A.D.vanced pracuje pouze v digitálním režimu a je zhruba o 2000 Kč levnější. Jeho obsluha je tak mnohem snažší a hodí se pro méně zkušené osoby a půjčovny. Model A.D.vanced doplněný analogovým režimem pak zkušeným uživatelům právě v analogovém režimu nabízí možnost naslouchání signálům „v éteru“a tím za jistých situací pomoci ke správné identifikaci polohy a počtu zasypaných (např. dva zasypaní nad sebou nebo v těsné blízkosti které by měl digitální přístroj tendenci považovat za jediného zasypaného).

Pokud zvažujete vlastní bezpečnost v zimním období (dobře činíte) a přemýšlíte nad koupí vhodného lavinového vyhledávače, tak se rozhodně vyplatí uvažovat i o tomto modelu.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: