Horolezecká lana a jak vázat uzly

Horolezecká lana a jak vázat uzly

Přinášíme základní přehled druhů horolezeckých lan, šňůr, smyček, jejich použití, a při lezení využívaných uzlů.

Lana

Lano je symbolem jištění a bezpečnosti, spojuje jednotlivé členy výstupového družstva a kamarádi spojení lanem musí spoléhat jeden na druhého. Lano slouží pro jištění při výstupu, sestupu i ke slanění. Když se řekne horolezec, téměř každý si představí sportovce s lanem.

Podle pružnosti a schopnosti tlumit pád dělíme lana na lana statická a dynamická. Statické lano se při zatížení prodlouží o max. 5 % (běžně 2 – 3 %). Tato vlastnost je vhodná tam, kde lano zatěžujeme staticky zejména při šplhání nebo při slaňování.

Statické lano

Statické lano se používá jako fixní při velehorských výstupech, pro slaňování na delší vzdálenosti (speleologie, canyoning apod.), nebo pro budování lanových mostů a traverzů. Z hlediska horolezectví, skialpinismu a VHT nás však více zajímají lana dynamická.

Dynamické lano

Dynamické lano se při zatížení prodlouží o 6 až 12 % a díky schopnosti tlumit dynamický ráz (kinetickou energii padajícího předmětu nebo osoby) je vhodné pro zachycení pádu horolezce. Dynamická lana se běžně používají i pro slaňování a jako lana fixní pro zajištění kratších úseků cest. Pokud budeme dále mluvit o „lanech“, budeme tím myslet lana dynamická. V případě, že se bude jednat o lano statické, vždy to bude výslovně uvedeno.

Značení dynamických lan

Jednoduchá lana

Dynamická lana se dělí podle způsobu použití: jednoduchá lana jsou označena symbolem 1. Používají se v jednom pramenu a jsou určena zejména pro sportovní lezení na skalách, cvičných stěnách a pro vysokohorskou turistiku. Jejich výhodou je jednoduchost manipulace díky používání jen jednoho pramene. Průměry jsou od 9,5 do 12,5 mm. Nevýhodou je nebezpečí přetržení lana při pádu přes skalní hranu. Při použití běžné délky 60 m lze s tímto lanem slanit jen 30 m.

Poloviční lana

Poloviční lana jsou označena symbolem 1/2. U tohoto lana je menší nebezpečí přetržení na skalní hraně, protože je vedeno dvojitě, přičemž při výstupu se do jistících bodů jednotlivé prameny lana zakládají střídavě. Tímto způsobem je zlepšen i pohyb lana při výstupu, což je v členitém horském terénu, jako jsou skalní hřebeny, velká výhoda. Jsou-li oba prameny zapínány do stejného jisticího bodu, musí mít každý samostatnou karabinu, aby nedošlo k přepálení vzájemným třením.

Také v jisticí brzdě musí být oba prameny od sebe oddělené. Poloviční lano lze při běžném pohybu na ledovci (ne ve strmých ledových stěnách!) použít i najednoducho. Průměr polovičního lana se pohybuje od 8 do 9,5 mm. Nevýhodou je většinou vyšší hmotnost dvojice 60 m dlouhých lan (oproti jednomu jednoduchému 60m lanu) a složitější manipulace s dvojicí lan. Výhody jsou jasné: vyšší bezpečnost – při použití dvou polovičních lan 60 m dlouhých lze slanit celou lanovou délku. Poloviční lano je díky svým vlastnostem nejpoužívanějším lanem při lezení v horách.

Dvojitá lana

Dvojité lano – „dvojče“ – je označené symbolem dvou protínajících se kružnic. Dvojité lano je o něco tenčí a lehčí než lano poloviční a do jistících bodů se zakládají vždy oba prameny lana. Průměr dvojitého lana se pohybuje od 7 do 8,5 mm. Jeho pohyb v jistících bodech je díky zapínání obou pramenů lana trochu náročnější. Kromě této nevýhody má dvojité lano všechny výhody lana polovičního. Při přechodu ledovců je třeba použít lano dvojitě. Toto lano je určené zejména tam, kde je požadována co nejnižší hmotnost při zachování vysoké bezpečnosti techniky používání dvojitých lan (lezení velkých stěn).

Používání polovičních a dvojitých lan v horském terénu v posledních desetiletích prakticky eliminovalo neštěstí způsobená přetržením lana při pádu přes ostrou skalní hranu.

Ostatní lanový materiál

Pomocné šňůry (Reep šňůry) – jsou vlastně statická lana o různém průměru. Jejich použití je rozsáhlé. Používají se například jako spojovací článek mezi jištěním a lanem, ve formě prusíkovacích smyček pro postup na laně, na provázání skalních hodin při budování postupového jištění, pro blokování polohy v různých záchraných technikách, ale i jako náhrada prasklé tkaničky v botách nebo na opravu popruhu batohu. Pomocné šňůry se vyrábějí v průměrech od 2 do 12 mm s různou nosností.

Ploché smyčky mají široké použití, používají se jako postupové jištění na ovazování hrotů, provazují se jimi jistící stanoviště na skále, ledu i sněhu, ve formě sešitých expresek umožňují hladší průběh lana prodloužením jistících bodů atd. Dodávají se v různé šířce od 5 do 25 mm. Dodávají se buď v metráži, nebo sešité v různých délkách.

Uzly

Vázání uzlů je základní dovednost, kterou by měl ovládat každý horolezec a alpinista. Teprve správný uzel na správném místě umožňuje lano využít. Seznámíme se se základními uzly, se kterými vystačíte ve většině alpinistických aktivit. U popisu uzlů uvádíme i jejich německé názvy, což se vám může hodit při komunikaci s alpinisty v alpských oblastech.

Vůdcovský uzel – „švec“ (Sackstich)

Velmi jednoduchý uzel se širokým využitím. Při jeho vázání nezapomeňte jednotlivě dotáhnout všechny konce vedoucí ven a pečlivě jej urovnejte, zejména použijete-li jej na ploché smyčce. Volné konce vedoucí z uzlu by měly být délku rovnající se minimálně desetinásobku průměru lana nebo smyčky. Výhodou tohoto uzlu je právě jeho jednoduchost, rychlost uvázání a možnost vázat jej i jednou rukou. Ačkoli se to na první pohled nemusí zdát, drží dobře.

Použití: Při provazování skalních nebo ledových hodin a při zakládání jistící smyčky na skále a pískovci ve spárách a na skalních hrotech. Uzel uvážeme i na koncích lan při slaňování, aby nám neprojely osmou, což by mohlo mít tragické následky. Vhodný též na svazování lan při slanění.

Protisměrná varianta „ševce“ (Bandknoten)

Vážeme jej tak, že nejprve uděláme na konci lana jednoduchý uzel neboli „oko“ a poté druhé lano vedeme proti směru původního uzle. Slouží ke spojování plochých i kulatých smyček. Výhodou je vyšší pevnost uzle při zatížení proti běžnému vůdcovskému uzlu. Nevýhodou je naopak složitější způsob vázání vyžadující použít obě ruce, což může být podstatné zejména při budování postupového jištění v nestabilní lezecké pozici.

Použití: Spojování popruhových i lanových smyček a pomocných šňůr v jistících stanovištích a při postupovém jištění. Spojování plochých smyček jako náhrada za sešité smyčky. Od používání tohoto uzle se v současnosti ustupuje.

Vůdcovský uzel a jeho protisměrná varianta

Osmičkový uzel (Achterknoten)

Výhodou tohoto uzlu je jedna z největších nosností (rozdíl zejména oproti vůdcovskému uzlu). Je to dáno tím, že prameny lana mají větší třecí plochu a jsou vedeny s menšímy ohyby. (Lano nejčastěji praská právě v místě ohybu.) Také se tento uzel po zatažení lépe povoluje. Při protisměrném vázaní osmičkového uzlu postupujte pečlivě. Tento uzel vás spojuje s lanem! Nevýhodou tohoto uzlu je jeho vyšší složitost a větší velikost.

Navazování pomocí osmičkového uzlu

Použití: Navazování na lano (viz. obrázek), kde se váže protisměrně: na laně nejprve uděláme osmičkový uzel a poté volný konec provlečeme úvazkem. Lano pak vedeme zpět uzlem proti směru původního uzlu.

Osmičkový uzel se dvěma oky

Ideální uzel pro vytvoření kotevního bodu s možností vytvoření různě dlouhých ok a tím pádem rozložení zatížení. V případě selhání jednoho kotvícího bodu nedochází k rázu do druhého.

Osmičkový uzel se dvěma oky

Rybářský uzel (Spierenstich)

Tento uzel se musí uvazovat oběma rukama a dát pozor, aby byly obě jeho části ve správné vzájemné poloze, kdy se uzly do sebe zaklesnou. Nejlepší je po zavázání kontrolně škubnout svázanými konci od sebe.

Použití: Používá se k bezpečnému spojení dvou lan, například při slaňování – v současnosti se více používá ke svázání lan pro slanění vůdcovský uzel, který se při stahování méně zasekává o skalní hrany a výčnělky. Můžeme jím také svázat lana různých průměrů. Drží i na kevlarových a jiných méně ohebných a hladkých smyčkách. Na volné konce můžeme ještě uvázat pojišťovací uzel.

Jednoduchý rybářsky uzel
Dvojitý rybářsky uzel

Lodní uzel (Mastwurf)

Na první pohled jednoduchý uzel používaný zejména při zajištění lana „na pevno“. Přes svou jednoduchost dobře drží a je dobré se ho naučit vázat na zavěšenou karabinu jednou rukou (cvičte pravou i levou). Výhodou je, že můžete měnit délku jednotlivých konců, které z uzlu vychází bez jeho rozvázání. Takto můžete ideálně nastavit napnutí fixního lana nebo vaší polohu vůči jistícímu stanovišti.

Lodní uzel
Lodní uzel neboli „Loďák“

Použití: Sebejištění na stanovišti (nemusíte se odvazovat z lana a používat „odsedávací“ smyčky) Při natahování fixního lana použijeme tento uzel pro připevnění k jistícímu bodu přes karabinu v průběhu lanové délky. Ovazování skalních hrotů při postupovém jištění.

Poloviční lodní uzel (Halbmastwurf)

Uzel, který dal jméno jedné ze základních horolezeckých karabin HMS (Halbmastwurf Sicherung – Jištění polovičním lodním uzlem). Díky speciálnímu tvaru karabiny HMS lze spolulezci lehce povolovat a dobírat lano. Při zatížení tento uzel vytváří ideální tření pro zachycení pádu s možností pozvolného zabrždění prokluzem lana. Tento způsob zachycení pádu spolulezce má výhodu nejen menšího silového zatížení jistícího řetězce, ale i nižší rázovou sílu, která působí na padajícího a jistícího. Volný konec vycházející z uzlu je třeba vždy držet v ruce (jinak hrozí nekontrolovaný prokluz lana).

Použití: Používá se v kombinaci s karabinou HMS pro jištění spolulezce. Dále při jištění a postupu ve firnovém poli, kdy je karabina HMS zapnuta k zapíchnutému cepínu. V případě pádu spolulezce musíme nechat lano proklouznout a pád zastavit pozvolně, jinak hrozí vytržení cepínu ze sněhu. Uzel se hodí i pro nouzové slaňování v kombinaci s HMS karabinou, pokud nemáme k dispozici jinou slaňovací brzdu.

Vázání Polovičního lodního uzlu do HMS karabiny v jistícím oku sedáku
Blokace Polovičního lodního uzlu v HMS karabině v jisticím oku sedáku
Poloviční lodní uzel na jistícím stanovišti
Blokace Polovičního lodního uzlu na jisticím stanovišti

Prusíkův uzel (Prusikknoten)

Samosvorný uzel vázaný pomocnou šňůrou na silnějším laně. Šňůra a hlavní lano musí mít dostatečný rozdíl průměrů, aby po zatížení uzel po laně neujížděl. Vhodný průměr šňůry je 6 mm, tak aby byla dostatčená pevnostní rezerva při záchranných technikách. Po hlavním laně se lehce posunuje a při zatížení drží. Ideální je všude tam, kde potřebujeme nastavit polohu uzlu a po zatížení tuto polohu udržet. Vhodný kromě šplhání, záchranným technikám i na slanění.

Centrický prusík
Francouzský prusík
Asymetrický prusík, tzv. Machard

Alpský motýl

Vhodný uzel pro navazování na ledovec pomocí karabin. Naučte se nejjednodušší způsob uvázání, který vám bude vyhovovat. Třeba takový, který se dobře váže i v silných rukavicích.

Alpský motýlek

Liščí smyčka

Velmi jednoduchý uzel, pomocí kterého se přidělá šitá smyčka (odsedka) k jistícímu oku sedacího úvazku nebo se připevní feratový set ke kombinovanému úvazku (sedací a hrudní úvazek spojený šitou smyčkou). Ohnuté lano se obtočí kolem kotevního bodu a provlékne se vzniklým očkem. Pozor: tento uzel extrémně snižuje pevnost smyčky nebo lana.

Navazování na kombinovaný úvazek

Navazování na kombinovaný úvaz – přímo lanem
Navazování na kombinovaný úvazek tzv. Alpskou smyčkou

Trénujte pravidelně uzly a práci s lanem!

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: