Krušnohorským Semmeringem do pohádky u Nových Hamrů

Krušnohorským Semmeringem do pohádky u Nových Hamrů

Hluboké údolí řeky Rolavy s kamenitým řečištěm, půvabná oblast klidu, cesta za dalekými výhledy – jako bychom vstoupili do pohádky. A dokážeme-li navíc ocenit romantiku horské železnice, pak do rekreační obce Nové Hamry můžeme vyrazit Krušnohorským Semmeringem – tak se říká trati z Karlových Varů do Potůčků (Johanngeorgenstadtu), zprovozněné r. 1898 a přirovnávané k alpské trati. (Alpským průsmykem Semmeringem [1985 m] vedla první horská dráha v Evropě.) Trať se stavěla jako tzv. železnice nižšího řádu – to znamenalo řadu úlev a z nich i možnost více se přizpůsobit náročnému terénu, menší nároky na zařízení stanic, použité kolejnice atd. Právě od Nových Hamrů získává trať dramatický horský charakter – dosud vedla údolími, teď už šplhá po úbočí Tisovského vrchu.

Nové Hamry – Pod Čihadlem 3,5 km – rozc. s Bučinskou cestou 7,5 km – rozc. pod Perninským vrchem 11,5 km – U kapličky 12 km – Nové Hamry 14 km

Patrně podle nového hamru pod Dvorským vrchem získala svůj název horská obec Nové Hamry*, jejíž historie sahá do 15. stol. Ještě dnes se dají v terénu vypozorovat stopy po někdejší těžbě železné rudy a cínu. Současnost ale patří především turistice a lyžování, průmyslové podniky bychom tady hledali marně. Nejvýznamnější architektonickou památkou je pozdně barokní kostel sv. Jana Nepomuckého z r. 1789 (varhany pocházejí ze začátku 18. stol.). (Ubytování, stravování, občerstvení: penzion Schwarz PO–SO 12–24, NE 12–21 h; penzion Hamrovka; hotel Zívr ÚT–PÁ, NE 11–22, SO 11–24 h; Hamerská chata; koloniál U Kefurtů mj. SO 7.30–11, NE 9–10 h aj.)

Z křižovatky ve středu vsi kousek pod železniční stanicí – kostel je odtud asi 0,5 km při silnici směrem k Horní Blatné – se pustíme beze značky po silnici směrem na Jelení, proti proudu Rolavy na území Přírodního parku Jelení vrch. Míjíme lyžařský vlek na Křovité stráni (další vleky jsou na Dvorském vrchu naproti kostelu), pozdravíme koně ve výběhu a vstoupíme do lesa. Rolava tady vytváří sevřené úzké údolí*, koryto je místy balvanité. K zastavení nás vybídne nejedno romantické zákoutí, nepřehlédneme ani bizarní skalní seskupení po naší pravé ruce. Dojdeme na rozcestí u soutoku Slatinného potoka s Rolavou. Vlevo odbočuje silnička (zákaz vjezdu) podél Rolavy, my pokračujeme nepříliš frekventovanou komunikací přímo podél Slatinného potoka. Po mostku přejdeme na pravý břeh a po chvíli narazíme na červenou turistickou značku, strmě klesající zleva od Jeleního vrchu.

Od turistické orientace Pod Čihadlem se pustíme vpravo – překročíme Slatinný potok, pár kroků stoupáme a na okraji louky zatočíme vpravo kolem lavičky a ohniště, poté následuje další stoupání po svazích Čihadla (897 m). Dostaneme se do sedélka, nenecháme se zlákat širokou klesající cestou, ale zatočíme vlevo a dál nabíráme výšku, s ní se také rozšiřuje rozhledové panorama. Opouštíme vysoký les a mírně se stáčíme vlevo (po pravé ruce máme vrchol kopce, 962 m). Jdeme prakticky po rovině, až před hlubokým údolím Bílého potoka (vede jím silnice od Nových Hamrů do Horní Blatné) ostře uhýbáme vlevo a klesáme často rozblácenou úvozovou cestou k zpevněné komunikaci, z ní odbočíme po pár krocích vlevo do lesa, mírně stoupáme a v závěru jen překonáme příkop u silnice do Horní Blatné.

Po silnici se společně se značkou dáme vlevo až na rozcestí, kde zleva přichází Bučinská cesta. Stále po silnici zdoláme sedlo a začínáme klesat směrem k Horní Blatné. V místě, kde doprava odbočuje zpevněná komunikace, značku opustíme. Jdeme prakticky po rovině – po necelém kilometru se k nám zleva připojí zelená značka. Ta po pár krocích s námi opustí silničku a stoupá vpravo lesem k další širší cestě. Jdeme po svazích Liščí hory a vychutnáváme skvostný výhled* západním směrem na oblast Jelení a Přebuze. Pohodlná cesta dospěje až na rozcestí pod Perninským vrchem, kde se k nám připojí žlutá značka od Perninku. Společně klesáme na další rozcestí U studánky – tady odbočíme vpravo po žluté a lesem scházíme k okraji horské louky. Až sem se po stráních vyšplhala nejrůznější dnes převážně rekreační stavení Nových Hamrů. Nádherný výhled**, pěkně udržované okolí domků – je to příjemný kus cesty. Pod nohama už máme pevný podklad. Míjíme kapličku a strmě scházíme až na dohled železniční trati – tady pevnou komunikaci opustíme a nenápadnou pěšinou podél plotu sejdeme ke kolejím, překročíme je a cestou podle domků dorazíme na křižovatku v Nových Hamrech.

(Doporučujemeprůvodce Krušné hory – západ ze Zelené edice.)

Zajímavé tipy na další zimní sporty tipy naleznete na webu TuleníPásy.cz.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: