Krátký výlet z Krásné Lípy k betonovým pevnostem

Krátký výlet z Krásné Lípy k betonovým pevnostem

Pozoruhodné seskupení několika betonových pevností, součástí našeho opevnění ze 30. let 20. stol., objevíme kousek od silnice z Chomutova k hraničnímu přechodu. Krátkou nenáročnou vycházku výhradně po neznačených cestách si zpestříme odbočkou k místům, kde stával hrad Hausberk.

Krásná Lípa – Domina 1 km – Hausberk 3 km – opevnění 4,5 km – Krásná Lípa 6 km

Výchozím místem putování je Krásná Lípa, ležící při silnici z Chomutova do Hory Sv. Šebestiána. „Exponovanou“ trasu dnes charakterizuje nabídka erotických služeb a penzionů – nočních klubů. Ze středu Krásné Lípy od autobusové zastávky jdeme po silnici do osady Domina – na jejím okraji před novorománskou kaplí Povýšení sv. Kříže z konce 19. stol. odbočíme kamenitou cestou vpravo – přejdeme železniční trať, která tady činí rozmáchlý oblouk, a stále stejnou pohodlnou cestou směřujeme k lesu. Přejdeme nevelké návrší, přiblížíme se k trati a v místech, kde široká cesta směřuje vpravo, zatočíme vlevo k lesu v trávě vyšlapanou pěšinou.

Na zalesněném ostrohu stával hrádek Hausberk* – jeho existenci připomínají terénní nerovnosti. Strážní hrádek, převážně dřevěný, vznikl ve 14. stol. Z místa se vracíme k železniční trati a podél kolejí se dáme vlevo, cesta se mění v nevýraznou pěšinu, vedoucí střídavě po obou stranách náspu. S krátkým úsekem si dobře poradíme, brzy podejdeme trať a staneme na širší komunikaci, stoupající k nám z Bezručova údolí. Po ní zatočíme vpravo, jdeme volným terénem mezi pastvinami a po pár krocích pozorujeme soustavu pevnůstek**, budovanou tady na ochranu státní hranice v letech 1936–37. Na nevelké ploše 1,3 × 1,5 km to bylo celkem 16 (!) objektů. Na rozcestí se můžeme pustit pár kroků vlevo k chráněnému území Krásná lípa. Přírodní památka byla vyhlášena r. 1992 na ploše 1,2 ha – předmětem ochrany jsou dnes již v Krušných horách ojedinělé některé druhy hájové květeny. Pak se vracíme, pokračujeme cestou k silnici a po ní vpravo pod tratí k autobusové zastávce v Krásné Lípě.

(Doporučujemeprůvodce Krušné hory – střed ze Zelené edice.)

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: