Koza jako dárek: Projekt organizace Člověk v tísni Skutečný dárek rozdává domácí zvířata, zdravotní služby nebo školní potřeby

Koza jako dárek: Projekt organizace Člověk v tísni Skutečný dárek rozdává domácí zvířata, zdravotní služby nebo školní potřeby

Asi každý z nás čas od času přispěje na dobrou věc – o to raději když ví, k čemu budou peníze sloužit. Právě takovou formu pomoci umožňuje charitativní e-shop skutečnýdárek.cz, kde pořídíte třeba „veselou kozu“, „kohoutek na vodu“, „bezpečný porod“ nebo „tabuli do školy“. Projekt pod záštitou neziskové organizace Člověk v tísni tak už jedenáctý rok pomáhá ve dvanácti zemích Asie a Afriky, ale i v České republice.

Skutečné dárky symbolizují určitou formu pomoci v pěti různých oblastech: obživa, voda, zdraví, vzdělání a Česká republika, kde projekt zajišťuje doučování pro děti ze sociálně ohrožených rodin.

„100 % hodnoty Skutečného dárku jde do veřejné sbírky Skutečná pomoc. Skutečné dárky popisují to, co v zemích, kde pomáháme, opravdu nakupujeme. Pokud bychom ale měli za každou nakoupenou kozu, což je nejoblíbenější dárek, jednu darovat, došlo by k ekologické katastrofě (přemnožení, zničení zbytků původních porostů atd.). Proto, když se zejména před Vánoci nakoupí spoustu Veselých koz, použijeme peníze na to, co je zrovna na místě nejvíce potřebné. Peníze však vždy jdou do sekce Obživa a nakoupí se za ně např. bioplynárna či sazenice stromků. Zkrátka se snažíme prostředky využít co možná nejúčelněji, aby pomoc skutečně pomáhala a neškodila. S tímto principem fungování se nijak netajíme a veřejně ho na stránkách e-shopu uvádíme,“ upřesňuje fungování projektu Rebeka van Overloop z neziskové organizace Člověk v tísni.

Kde pomohly Skutečné dárky v roce 2018?

Popularita této konkrétní formy pomoci stoupá. Za deset let fungování e-shopu lidé přispěli přibližně 128 miliony korun. Loni se například rozdalo 500 ovcí a koz, 10 oslíků s povozem nebo 2000 kanystrů na vodu v chudobou a etnickými konflikty sužované Etiopii, 70 000 sazenic kakaovníku filipínským farmářům či 300 kuřat rodinám ohroženým podvýživou v Zambii. 1800 farmářů na venkově v Demokratické republice Kongo dostalo motyky, rýče a osivo. Školení a potřebné vybavení získalo 127 včelařů ve venkovských regionech Gruzie, kde nezaměstnanost dosahuje až 80 %. Vyhnout se onemocněním, kterým se dá předcházet pouhým mytím rukou a dostatečnou hygienou, se díky daru „čisté ruce“ naučily v loňském roce tisíce lidí na školeních, při kterých se rozdalo skoro 18 000 mýdel.

Postavit se na vlastní nohy

Skutečné dárky se přitom snaží vyvarovat neefektivní formě pomoci. „Například darování potravinových balíčků je začarovaný kruh a v dlouhodobé perspektivě to spíše přispívá k problému, než aby jej řešilo. Cílové země pomoci se na ní totiž stanou postupně závislé a nemotivuje je to k samostatnému proaktivnímu řešení. Projekty se snažíme vnímat v širším kontextu a spolu s odborníky na daná témata hledáme dlouhodobá efektivní řešení. Zrovna distribuce zvířat drtivou většinou probíhá jako součást širších zemědělských programů nebo intervencí, které zahrnují dlouholetou znalost místního kontextu a toho, jak komunity fungují,“ vysvětluje filozofii celého projektu Rebeka van Overloop.

Na charitativním e-shopu skutečnýdárek.cz pořídíte třeba „veselou kozu“, „kohoutek na vodu“, „bezpečný porod“ nebo „tabuli do školy“.

Člověk v tísni proto spolu se Skutečným dárkem předává know-how, vzdělává obdarované v závislosti na konkrétním dárku v tom, jak se o něj správně starat a jak využít jeho potenciál na maximum. Např. u koz, které dodá naočkované, školí příjemce ve vhodné péči o zvíře, vysvětluje, jak jej krmit a následně rozmnožit. Koza tak pro rodinu představuje nejen mléko pro děti a maso, ale i cenný zdroj příjmů, když se v budoucnu část rozrostlého stáda prodá na trhu. Skutečný dárek tím umožňuje postavit se lidem na vlastní nohy, uživit se a stát se ekonomicky soběstačnými.  

Pomoc míří nejpotřebnějším

Příjemci pomoci bývají zpravidla z nejzranitelnějších skupin – například matky samoživitelky, děvčata nebo děti. Při výběru Člověk v tísni spolupracuje s experty z vládních a rozvojových úřadů, s představiteli administrativních správ a zástupci sektorů (např. ženy a mládež), dále s pracovníky v oblasti zdravotní péče a zdravotnickými dobrovolníky.

„Loni se pro kozy a ovce vybíraly domácnosti dle kritérií zahrnujících nízké příjmy, přítomnost žen samoživitelek, podvyživených dětí do dvou let a potravinové nejistoty, roli hrála předchozí praxe s chovem hospodářských zvířat a vlastnictví pozemků pro pastvu. Pro distribuci sazenic stromků a osiva se zas vybírali farmáři, jejichž farmy jsou ohroženy či zasaženy erozí půdy, analyzovala se dostupnost osiva a přítomnost hospodářských zvířat,“ uvádí zástupkyně Člověka v tísni.

TIP: Skutečné dárky se dají zakoupit v e-shopu skutecnydarek.cz nebo ve dvacítce prodejen Albi po celé republice.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: