K prameni Bílého Halštrova

K prameni Bílého Halštrova

Upravený pramen Bílého Halštrova, oblíbené výletní místo, oblast klidu Halštrov, zajímavé výhledy a půvabné lesní cesty, romantická přehrada, historicky zajímavé Podhradí se zříceninou hradu – to je nabídka jedné z nejkrásnějších a nejvyhledávanějších turistických tras naší oblasti.

Od žel. st. Hazlov jdeme po zelené značce podél trati a pak po silničce vpravo k Ovčínu. Vlevo od nás je chráněný přírodní výtvor U cihelny, naleziště vesuvianu – egeranu. Vzniká kontaktem magmatu s vápencem a krystalizuje sloupcovitě. Poprvé byl popsán J. W. Goethem a pojmenován dle Chebu (Eger).Přicházíme k hezkému rybníku, využívanému ke koupání, s parkovištěm, bez dalších služeb. Vlevo klesá silnička, my se dáme po kamenité cestě mírně vpravo vzhůru, otvírají se nám hezké výhledy na vzdálené pásmo Českého lesa. Přicházíme na louku – značka nás posílá vysokou trávou vpravo podél hájku a pak v pravém úhlu vlevo podél lesa, můžeme tedy logicky sledovat širší cestu napříč loukou.

Pak jdeme podél lesa a dáváme pozor na nenápadnou odbočku vlevo do otevřeného terénu – široká cesta by nás svedla mimo značku. Jdeme podmáčenou loukou, obdivujeme nádherné výhledy a opět vstupujeme do lesa na širší cestu, později silničku, po které přicházíme do převážně rekreační osady Výhledy. Poprvé se připomíná r. 1224, kdy rytíř Bedřich z Hazlova věnoval valdsaskému klášteru desátky, které měl z Výhledů, Skalky a Hazlova.

Roku 1539 je osada uváděna jako pustá poté, co ji vyplenil loupeživý rytíř Jiří Cedvic z Podhradí. R. 1692 už byly Výhledy znovu osídleny. Při důležité cestě z Chebska na Ašsko vznikla zřejmě ve 14. století tvrz. O jejích osudech se nedochovaly žádné zprávy. Název osady Výhledy je velice příhodný – výhledové panorama patří k nejhezčím na Chebsku,Přicházíme na silnici (vlevo občerstvení: bistro) a po ní vpravo dojdeme k autobusové zastávce a informačnímu plánku lyžařské magistrály (Háj–D. Paseky–Výhledy–Nebesa).

Za zastávkou mezi hezkými rekreačními chatami a domky stoupáme ze silnice vpravo k lesu. Jdeme po širší lesní komunikaci, pak po cestě až k významové odbočce – po ní asi 100 m vpravo od cesty je upravený pramen Bílého Halštrova. Areálek byl dotvořen r. 1898 a o tom, že je tradičním cílem českých i německých návštěvníků, vypovídá „návštěvní kniha“. Tady v nadmořské výšce 722 m pramení potok, který u Doubravy opouští naše území, jeho celková délka je 11,1 km.

Zelená značka nás přivádí od pramene na lesní silničku, po ní se dáme doprava. Silnička učiní oblouk doleva takřka po vrstevnici, dáme pozor, abychom nepřehlédli odbočku vlevo – strměji scházíme k Bílému Halštrovu poblíž chat U Marty. Odtud pohodlnou širokou cestou dojdeme k silnici, přetneme ji a podél rybníka přicházíme k silnici na okraji Vernéřova a k turistickému rozcestí. (Vpravo stravování: stylová hospoda U Špreňarů, květen–říjen denně 7–20 h, listopad–duben denně 8–18 h.)Zelená značka sleduje údolí Bílého Halštrova kolem rekreačních objektů, přivádí nás na silnici a po ní do Dolních Pasek.

Zleva přichází žlutá značka od Háje, před námi jsou stopy tvrziště z 15. století, historie osídlení je však podstatně starší – Dolní Paseky jsou jedním z prvních sídlišť celého Ašského výběžku. V osadě stojí několik hrázděných domů. Po zelené značce přecházíme na pravý břeh Bílého Halštrova a po silničce přicházíme k pavilonku nad radioaktivním minerálním pramenem, jehož účinky lidé znali již v 16. století.Přecházíme na levý břez Bílého Halštrova a příjemnou pohodlnou cestou pokračujeme kolem rekračních chat k přehradě, zásobující vodou ašské továrny. Za korunou hráze pokračujeme po silničce, která od Bílého Halštrova uhýbá vlevo a otevřeným terénem nás přivádí na silnici na okraji obce Podhradí.

Před námi se objevuje věž hradu Neubergu. Procházíme po silnici obcí – vpravo k hradu, zřícenině zámku a cennému evangelickému kostelu můžeme krátce odbočit po modré značce. (Stravování, občerstvení: prodejna potravin mj. SO 9–11 h, restaurace U hradu PO, ÚT, ČT–SO 11–22, NE 11–21 h.)Na návsi u restaurace opouštíme hlavní silnici a po vedlejší komunikaci stoupáme vpravo, podél potůčku. Projdeme kolem hřbitovní zdi a stále v přímém směru jdeme podél pastvin. U rybníčku zatočíme po široké cestě vlevo, mírně klesáme kolem ohrazených pastvin a pak vpravo vystoupíme na silnici poblíž autobusové zastávky. Po vedlejší silničce stále po zelené značce pak přicházíme k železniční trati a žel. zast. Podhradí.

(Doporučujeme průvodce Smrčinami, Chebskem a Ašskem ze Zelené edice.)

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: