Jak začít na ferratách: návod pro začátečníky

Jak začít na ferratách: návod pro začátečníky

Lezení zajištěných cest je stále populárnější. Někoho jste viděli, jak stoupá na první pohled hladkou stěnou, někdo vám o tom povídal, něco jste četli. Chtěli byste to tedy vyzkoušet a nevíte jak na to? Sestavili jsme pro vás několik rad a tipů, jak začít a vyhnout se školáckým chybám.

Předtím, než vyrazíte na zajištěnou cestu

 • Vyberte si vhodnou ferratu (např. obtížnost B dle Schallovy stupnice)
 • Zajistěte si nákres a popis ferraty včetně přístupu, sestupu a parkování
 • Pořiďte si nebo zapůjčte vhodné vybavení
 • Pohlídejte si pěkné počasí (pozor na bouřky, na zimu, ale i na vedro!)

Jak vybrat vhodnou ferratu

Začít s lezením zajištěných cest můžete klidně i v Česku, ferraty u nás už rostou jako houby po dešti. Inspirujte se třeba na www.svetoutdooru.cz/hory. Pro začátek doporučujeme nižší obtížnost, např. B, pak postupně přidávat obtížnější a delší.

Nákres a manuál na zajištěnou cestu

Nákresu ferraty nebo cesty se též říká topo. Správné topo by mělo obsahovat údaje, jako je obtížnost, a to i jednotlivých úseků. Délku cesty. Nástup, sestup včetně délky či vzdálenosti. Odhadovaný čas na přelezení. Orientaci. Převýšení. Přístup a situační mapu včetně doporučeného parkování. GPS souřadnice a třeba i druh horniny. Ten si buď vytiskněte nebo uložte do svého chytrého mobilu.

Vhodné vybavení

 • Používejte pouze certifikované vybavení (helmu, sedák, prsák, tlumič pádu, smyčky i karabiny).
 • Pro začátek doporučujeme celotělový nebo kombinovaný úvazek (sedací a hrudní úvaz spojený pevnostní smyčkou, tzv. alpské navázání).
 • Určitě lezte s helmou. Chráníte si hlavu v případě vašeho pádu, ale i pádu kamení či výstroje někoho nad vámi.
 • Tlumič pádu používejte jenom párací. Ty lanové neboli destičkové vyřaďte nebo si vůbec nepůjčujte.
 • Nepoužívejte opotřebené nebo jinak poškozené vybavení.
 • Seznamte se dokonale se svou nebo zapůjčenou výstrojí. Čtěte návody.
 • Před nástupem proveďte vzájemnou kontrolu správného oblečení a zapnutí úvazku včetně jeho správného spojení s tlumičem pádu.
 • Věnujte navazování dostatečnou péči.
 • Važte přehledné a čitelné uzly, které se dobře kontrolují.
 • Ke spojení tlumiče a sedáku nepoužívejte nikdy karabinu, ani šroubovací. Pakliže v návodu k použití není uvedeno jinak.

ZTP neboli Zlatá tři pravidla:

1. Buďte na ferratě vždy zajištěni, a to i v lehkém terénu.

2. Dodržujte dostatečné rozestupy.

3. Používejte správné a certifikované vybavení.

Pravidlo číslo jedna: Buďte stále zajištění. 

Vypadá to jako triviální poučka. Odpovíte si na ni sami: „Jak jinak!?“ Lehce se řekne a těžko někdy udělá. Takže:

 • Nepodceňujte jištění i na vyloženě lehkých úsecích.
 • Při „přecvakávání“ mohou být na krátký okamžik obě dvě karabiny mimo jistící ocelové lano a vy jste v tomto okamžiku absolutně nezajištění, tzv. „syndrom startovacích kabelů“.
 • Karabina na ocelovém laně zůstává otevřená (není dovřená).
 • Jistěte se i na vrcholech, při focení i během odpočinku.
 • V případě odsednutí do kramle nebo příčky na žebříku, buďte stále zajištění i do ocelového lana. Kramle slouží pouze k postupu. Nejsou určeny k zachycení pádu! 
Startovací kabely: Nikdy nemanipujte oběma karabinami zároveň. V tu chvíli jste bez jištění!
Startovací kabely: Nikdy nemanipulujte oběma karabinami zároveň. V tu chvíli jste bez jištění!

Pravidlo číslo dvě: Dodržujte rozestupy.

Rozestupy se dodržují především z důvodu pádu na hlavu kolegy pod vámi. Za dodržení a udržení rozestupu zodpovídá vždy druholezec. Dodržujete si ho tedy jako volný prostor mezi vámi a lezcem před vámi. V případě, že tento lezec před vámi zastaví, zastavte také. Výjimkou jsou horizontální pasáže, kde vás může být více na jednom úseku.

Jak velký rozestup má být? 

Doporučujeme minimálně dva volné úseky, raději však více. Úsekem myslíme část lana mezi dvěma držáky lana. V případě, že jsou úseky krátké (např. v převisu nebo v těžkém místě), počet úseků adekvátně přidáte tak, aby vás kolega nad vámi v případě pádu neohrozil a to ani po vypárání tlumiče (přidejte k nohám ještě minimálně 1,5 m). Kontrolujte prostor nad vámi a nestůjte ve spádnici lezce nad sebou.

Pravidlo číslo tři: Používejte správné a certifikované vybavení.

Pro začátek toho opravdu nepotřebujete mnoho. Doporučujeme celotělový nebo kombinovaný úvazek. V případě pádu vás udrží ve vzpřímené poloze a jednoduše se spojuje s tlumičem pádu. Bez helmy na ferratu raději vůbec nechoďte. Tlumič pádu doporučujeme párací. Starý lanový typ raději vůbec nepoužívejte. Pro odsednutí do tlumiče pádu si pořiďte nejlépe twist-lock karabinu. Pak už vám stačí jenom rukavice – chrání ruce proti volným drátům, které mohou čouhat z pramenu ocelového lana, a zvyšují komfort při svírání lana. Lékárnička a nabitý mobil s patřičnými telefonními čísly by taktéž NIKDY neměly chybět na vašich vertikálních dobrodružstvích. Dále se hodí mít nákres ferraty pro plánování přestávek a zvolení dobré taktiky. A taky čelovka. Při nákupu vybavení se seznamte s návody na použití. Dozvíte se v nich, kdy dané vybavení vyřadit a najdete tam i příklady správného a nevhodného používání.

Základní vybavení na via ferraty.
Základní vybavení
 1. Horolezecká helma
 2. Celotělový nebo kombinovaný úvazek
 3. Kvalitní kožené rukavice
 4. Párací tlumič pádu
 5. Extra karabina na odsednutí na ferratě do tlumiče pádu
 6. + lékárnička
 7. + telefon

Když to nejde podle vašich představ

 • V případě, že postupujete pomalu a někdo vás předbíhá, myslete především na vlastní bezpečnost.
 • Vždy zůstávejte zajištěni! 
 • Nedovolte, aby vám někdo manipuloval s vašimi karabinami. 
 • Snažte se společně domluvit na bezpečném místě, kde si vyměníte pořadí. Nejlépe na nějaké polici nebo v jednoduchém terénu. 
 • V případě, že se necítíte komfortně, nechte se zajistit lanem. 
 • Nebojte se odpočívat a k odsednutí používejte oko přímo na tlumiči pádu k tomu určené. 
 • Kvalitní rukavice vám ušetří také spousty sil a někdy i bolesti. 
 • Když všechno selže, začněte s těmi nejlepšími – s horskými vůdci UIAGM.


Předbíhání na feratě
Předbíhání

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: