Výstup na Hochkogel v Tennengebirge
Treky

Výstup na Hochkogel v Tennengebirge

Tennengebirge – Rakousko

Typ
1-denní
Stát
Rakousko
Další státy
Rakousko
Vhodné měsíce
květen, červen, červenec, srpen, září, říjen
Nejvyšší bod
2281 m n. m.
Ledovec / sněhová pole
neuvedeno
Obtížnost
Mírně náročný
Horolezecké úseky
bez lezení

Mapa oblasti

Mapa oblasti

Podrobný popis

Výstup na nejzápadnější baštu pohoří Tennen můžeme spojit s prohlídkou jedné z nejvýznamnějších přírodních kuriozit Rakouska – gigantické ledové jeskyně Eisriesenwelt, která svou krásou a velikostí nemá nikde ve světě obdoby. Prvním krokem výletu je dosažení skromné chaty Wimmerhütte v blízkosti spodní stanice lanovky, vedoucí ke vchodu do jeskyně. Ze severního okraje městečka Werfen jdeme po viditelně označené silnici, která nejprve podchází dálnici A 10 a stoupá několika serpentinami k parkovišti ve výši 1 000 m (celkem 6 km). Odtud po 15 minutách cesty lesem dojdeme k chatě Wimmerhütte (1 046 m, pouze občerstvení) a ke stanici kabinové lanovky (v provozu od května do konce října, jízdné v obou směrech 9 €, jednosměrná 4,5 €, se vstupenkou do jeskyně 17 €). Lanovka překonává převýšení 500 m v těsné blízkosti skalních stěn a její využití nám ušetří více než hodinu namáhavého výstupu. Pokud však chceme pokračovat po svých – tak prosím.

Značená cesta č. 212 stoupá nejprve kolem tratě lanovky, na začátku suťového žlabu ji podchází a traverzuje skalnatý svah Achsenkogelu až do západního srázu nad údolím Salzachu. Lesem s občasnými výhledy dojdeme k horskému hostinci Dr.Friedrich-Oedl-Haus (1 573 m). Vytesaná stezka vede k zdálky viditelnému portálu jeskyně Eisriesenwelt. Po obejití kosodřevinou porostlé kupy vrcholu Achsenkogel (1 633 m) odbočuje vpravo chodník č. 212, který vede mírným stoupáním ke skalní stěně, vlevo od cesty jistě zaujme naši pozornost velká skalní brána. Již podél jištění přechází chodník na protější skalnatý hřeben, kde se stáčí doleva zpět do výrazného exponovaného žlabu (ocelové kramle a 6 m dlouhý žebřík). Dosáhneme travnatého sedla Felskopf (2 020 m, cca 40 m vlevo ve skalní prohlubni pramen vody) a nyní již jen pozvolna dojdeme k travnaté sníženině Hochkogeltief s loveckou chatkou. Traverzujeme od severu předvrchol (Vorgipfel) a táhlým jihozápadním hřebenem vystoupíme na hlavní vrchol.

Z vrcholu krásné pohledy především k západu na ledovcem zkrášlený vrchol Hochkönig, vyprahlou planinu masívu Steinernes Meer, do hloubek údolí Salzach (leží o 1 800 m níže!) a na zelené štíty Nízkých Taur. Sestup vedeme stejnou cestou nebo pokračujeme dle předešlého popisu na nejvyšší vrchol pohoří Raucheck, příp. můžeme sejít na severní stranu přes chatu Leopold-Happish-Haus do údolí Salzach (+ 4–5 hod). 

Ledová jeskyně Eisriesenwelt

Název Svět ledových obrů je zde zcela na místě. Gigantické ledové prostory (dodnes propátráno na 40 km chodeb, zpřístupněno je však jen 800 m, mocnost ledových mas je 30 000 m3) svou tajemnou ledovou krásou zcela určitě vyrazí každému návštěvníkovi dech. Ledové masy v jeskyni nejsou pozůstatkem žádného ledovce, který by pronikal z povrchu do podzemí, ale jsou výsledkem cirkulace studeného vzduchu. Ten proudí podzemními prostorami celkem asi třiceti, až 500 m dlouhými komíny, ústícími na povrch hory. Dešťová voda nebo voda z tajícího sněhu, prosakující z povrchu zemského je pak proudícím vzduchem ochlazována a mrzne. Při prohlídce tohoto jedinečného útvaru nesmíme zapomenout především na teplé oblečení (včetně rukavic a čepice), neboť teplota v jeskyni nepřekračuje teplotu 0 °C. Hned u vchodu vyfasují všichni návštěvníci karbidové lampy. Záhy pochopíme, jak báječný to je nápad. Každý se tak může vcítit do role objevitele a magnéziová světla, občasně zapálená průvodci, dokáží vykouzlit fantastickou atmosféru. Chodba hned za vchodem je pokryta čistým ledem a vede do jakéhosi pohádkového hradu Hymiru, kde nás čekají ledové hrozny, sloupy a vodopády. Cesta pokračuje podél krápníkového lesa ke smaragdově zelenému závoji Friggas. Podle starověké ságy Edda se obr bouře jmenoval Thrym a právě po něm je pojmenována další ledová síň. O kousek dále dosáhneme nejvyššího bodu prohlídky – 134 m nad vchodem do jeskyně u tzv. Ledové brány. Před námi je vyvrcholení celé prohlídky. Je jím Dóm Alexandra von Mörk vysoký 40 m. Po zhruba hodině a půl úžasných zážitků prohlídka končí. Jeskyně je otevřena od května do poloviny října v době od 9.30–15.30 hod. (v červenci a srpnu do 16.30 hod.), doba prohlídky 75 min., vstupné činí 8 €.

Ubytování a jídlo

Pro výstup na Raucheck od jihovýchodu dobře poslouží příjemná chata Werfener Hütte(1 969 m, majetek ÖTK, 40 míst, otevřeno od 15. 5. do 31. 10., tel. 0043 663 9864828, info: www.werfenhuette.com). Nejvýše položenou chatou v pohoří je na severozápadě stojící Leopold-Happisch-Haus (1 925 m, majetek ÖTK, kapacita 129 míst, v provozu 1. 6.–30. 9., tel. 0043 664 9566470).

Přístup na začátek

Horská obec Werfenweng (910 m, 450 obyvatel) pod jižními srázy pohoří je výchozím místem pro výstup na Raucheck a další štíty cent- rální části. Pro návštěvu ledové jeskyně Eisriesenwelt a následný výstup na Hochkogel je dobrým odrazovým můstkem městečkoWerfen (548 m, 3 320 obyvatel ležící v hlubokém údolí Salzach. Nad městem zaujme naši pozornost mohutný romantický hrad Hohenwerfen z r. 1077 s dodaleka zářícími červenobílými okenicemi. Z Werfenu vede úzká horská silnice k restauraci Eisriesenwelt (1 076 m, parkoviště), odkud pokračuje až ke vchodu ledové jeskyně malá kabinová lanovka (stezka pro pěšáky vede v její blízkosti). Pro celkový přechod od výcho- du na západ se jeví jako ideální startovní místo nádherně položená obec Annaberg im Lammertal, ležící v kouzelném Lammertálském údolí, dělící Tennengebirge od masívu Gosauskamm a Dachstein.

Základní trasa

Werfen – Friedrich-Ödl- Haus 2,5–3 hod. – Hochkogel 2 hod. Cel- kem 4,5–5 hod. ve výstupu. Při výjezdu autem a použití lanovky se celá túra zkracuje na pouhé 3 hod. v obou směrech.

Zajímavé vybavení

Pomoz ostatním a přidej informace o této túře

Odpovídáte na komentář: