HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Do Račího údolí přes zříceninu hradu Rychleby

Do Račího údolí přes zříceninu hradu Rychleby

Hluboce zaříznuté sedm kilometrů dlouhé Račí údolí, jehož ústí leží zhruba dva kilometry jihozápadně od Javorníka, bývalo již v minulosti oblíbeným cílem výletů a dnes tomu není jinak. Oblíbenost tohoto kousku přírody pramení z jeho opuštěnosti a panenské přírody.

Na skalnatém ostrohu vrchu Přilba, nad levým břehem Račího potoka se nachází rozsáhlá zřícenina gotického hradu Rychleby (Reichenštejn), založeného v 13. – 15. století ke střežení solné stezky z Nisy přes Kladsko do Hradce Králové. Do současnosti se z něj dochovaly pozůstatky obvodových hradeb a při amatérském archeologickém výzkumu vlastivědnými pracovníky z Javorníka kolem r. 1900 proběhla i rekonstrukce v romantickém stylu a byla zpřístupněna věž s výhledem do Račího údolí. Zhruba kilometr od hradu se nacházejí bizarní rulové skalní útvary Čertovy kazatelny, z nichž se naskýtá jedinečná vyhlídka na Račí údolí i hřebeny Rychlebských hor.

Na tuto romantickou túru se lze vydat buď pěšky po modré značce z Javorníka, či od autobusové zastávky Račí údolí na silnici mezi obcí Horní Fořt a Javorník, či dojet autem až k rekreačnímu středisku Račí Údolí. Modrou turistickou značku, jež prochází údolím proti toku Račího potoka opustíme u odbočky v ústí údolí, odkud začneme po zelené značce zhruba půl kilometru pozvolna „šněrovat“ pěšinku se stometrovým převýšením ke skalní vyhlídce Čertovy kazatelny. Tento bizarní skalní útvar připomíná skutečnou kazatelnu; výstup na něj je zajištěn ocelovým zábradlím, takže je možno si v klidu vychutnat nádherně panoramatického výhledu do hlubokého údolí, sevřeného zalesněnými vrcholy i hřbety. K příjemnému posezení poslouží turistům dřevěný altánek, postavený na svahu několik metrů nad vyhlídkou.

Rychleby mají specifickou atmosféru

Ještě několik metrů vystoupáme po zelené značce, než se dostaneme k turistickému rozcestníku na vrstevnicové asfaltové lesní cestě, označené jak červenou turistickou značkou, tak i jako cyklotrasa i zimní lyžařská cesta. Vydáme se po ní ke zřícenině hradu Rychleby, přičemž značka po chvilce z cesty odbočí vlevo na lesní pěšinu, která sestupuje až ke zřícenině. Dochované zbytky hradeb i věží dávají tušit rozlehlost a mohutnost tohoto strážního hradu, vysoko nad údolím Račího potoka.

Ze zříceniny pokračujeme dál dolů půl kilometru k rozcestníku „Pod Rychleby“, na modře značené lesní cestě údolím. Modrá značka nás bude provázet proti toku malebného nádherně čistého Račího potoka, klikatícího se lesnatým údolím, z jehož svahů místy vystupují skalní bloky i skaliska, ukrytá mezi stromy. Čekají nás asi 4,5 km cesty podél potoka, kolem rozcestníku zvaného „Kaštanová alej“ (nevím podle čeho, neboť žádné kaštany tu nerostou), až k závěru údolí s rozcestníkem modré a žluté značky u památného buku, starého přes 300 let.

Pokud vás Rychlebské hory zaujaly, tak si přečtěte také článek o výstupu na nejvyšší vrchol Rychlebských hor – Smrk

Zastřešeného odpočívadla vedle něj využijeme k přestávce, po níž už pokračujeme po žlutě značené pěšině, stoupající vlevo do svahu směrem na Roveň. Ta po chvíli přechází v kamenitou cestu a úzkým průsekem v hustníku  stoupá dál asi 2,5 km k rozcestníku s červenou značkou kousek od okraje lesa. Jakmile vyjdeme již po červené značce z lesa na louku, otevřou se nám pohledy na Žulovskou pahorkatinu, táhnoucí se od klesajících hřebenů Rychlebských hor až k polské rovině.  Kolem památníku člena stráže obrany státu, zastřeleného henleinovskými ordnery 21. 8. 1938 projdeme horskou obcí Nové Vilémovice, jejích historie sahá až do 13. století.

Prověřena bude také orientace

Od rozcestníku v obci vyjdeme stále po červené doleva mezi chalupy na polní cestu malebnou krajinou zvlněných náhorních luk, připomínajících Vysočinu. Srdce každého romantika a milovníka přírody zaplesá nad touto nádhernou cestou, lemovanou běloskvoucími březovými alejemi, jakož i nad panoramatickými výhledy na Račí údolí, táhnoucí se pod zalesněným protějším hřebenem.

Cesta nás provede náhorními loukami a poté mírným klesáním kolem kapličky k rozcestníku v horní části osady Červený Důl. Značka pokračuje vlevo mezi dvěma chalupami; brankou v ohradě se dostaneme na louku, kterou projdeme vpravo podél ohrady k lesu. Po opuštění lesa jsme na okraji další louky, kde může nastat problém s orientací, neboť červená šipka na suchém kmeni nenaznačuje zcela jednoznačně správný směr.

Je třeba se vydat vlevo cestou přes louku až k okraji lesa, odkud již správně dál pokračuje červené značení a ne směřovat rovně přímo k lesu. Zmýlit nás může na protějším stromě viditelná červená značka, která zřejmě patří ke špatně zamalovanému staršímu značení. Prudším sestupem sejdeme lesem opět k rozcestníku „Kaštanová alej“, odkud nás čeká poslední tříkilometrový úsek tohoto 18 km dlouhého okruhu, zpět k ústí Račího údolí.

Praktické informace

Doporučené mapy

Edice KČT č. 54 RYCHLEBSKÉ HORY A LÁZNĚ JESENÍK 1:50 000

SHOCART č.57: JESENÍKY, RYCHLEBSKÉ HORY 1:50 000

Ubytování

Rekreační středisko Račí Údolí – tel.584 440 161, 584 437 018, 777 946 373, raciudoli.cz

Hotel Taverna Javorník – tel. 584 440 363, hotel-taverna.cz

Hotel Pod zámkem Javorník – tel. 584 440 154, 602 770 019,podzamkem.hotel-cz.com

Spoustu užitečných informací o tomto regionu, jakož i o ubytování je možno nalézt na výborně vedeném internetovém serveru rychlebskehory.cz

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: