Desatero správného chování na ferratách

Desatero správného chování na ferratách

Rakouský Alpenverein uvedl v souvislosti s neustále rostoucím počtem ferat (v Rakousku evidováno již 572!), lezců na nich, ale i nehod způsobených lidskými chybami deset bodů, které jsou základem bezpečného pohybu po zajištěných vertikálách. Čtěte co dodržovat, aby se nebezpečí minimalizovala.

1/ Pečlivé plánování
Nutné je zjistit obtížnost, délku cesty, náročnost přístupu pod feratu a následného sestupu. Další důležitou informací je i předpověď počasí.

2/ Vybrat si cíl odpovídající vlastním možnostem
Příliš vysoko stanovené cíle snižují zážitek z výstupu a přivádějí nás do nebezpečných situací.

3/ Používat plnohodnotné a certifikované vybavení
Nutností je správně upnutý sedák, feratový set a helma. Pro případ krizové situace mít mobilní telefon (číslo 112) a lékárničku.

4/ Při riziku bouřky na feratu nenastupovat

Blesk (kovovými jistícími prvky přitahován) představuje přímé ohrožení na životě, vlhkost a ochlazení mnohonásobně zvyšují riziko pádu.

5/ Ocelové lano a další jistící prvky stále pozorovat a testovat
Veškeré jistící prvky na feratě podléhají přirozeným vlivům (pád kamení, lavin, působení mrzu a další eroze, rezavění atd.). ! V žádném případě nenastupovat na zavřené feraty.

6/ Kontrola partnera před nástupem
Lezci se před výstupem vzájemně zkontrolují, zda mají vše správně a bezpečně upnuto a zajištěno – zejména sedák a ferata set.

7/ Udržovat dostatečné rozestupy
Mezi dvěma kotvícími prvky lana se může pohybovat pouze jeden lezec.

8/ Srozumitelně komunikovat a chovat se ohleduplně

Jasná a výstižná komunikace a ohleduplné chování při předcházení jiného družstva a při vyhýbání se sestupujícími zamezí vzniku krizových situací.

9/ Pozor na pády kamenů
Riziko pádu kamenů eliminujte opatrnými pohyby, zejména správným našlapováním v terénu s uvolněnými kameny. Při větším počtu lidí na takovémto místě do cesty ani nenastupovat.

10/ Respektovat přírodu a životní prostředí
K cestě pod feratu využívat hromadné dopravy, veškeré odpadky snést v batohu zpět a také nerušit zvěř hlukem.

Článek vyšel na lide@HORY

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: