Chvála vzducho-lodí

Chvála vzducho-lodí

Nafukovací lodě mají celou řadu předností oproti klasickým lodím pevným, a není proto divu, že jsou, nejen v českých zemích, stále populárnější. Netýká se to jen raftingu, který získal nálepku adrenalinového sportu, a stal se tak trochu módní záležitostí.

Nafukovací lodě mají celou řadu předností oproti klasickým lodím pevným, a není proto divu, že jsou, nejen v českých zemích, stále populárnější. Netýká se to jen raftingu, který získal nálepku adrenalinového sportu, a stal se tak trochu módní záležitostí. Největší přízni se u českých vodáků těší nafukovací kánoe.

Po mnoha letech vlády legendární Palavy se nyní objevují nové typy nafukovacích kánoí, posouvající vývoj dále kupředu. Především o nich budou následující řádky. Začněme ale trochu obecněji.

KONSTRUKCE

Souměrné raftové čluny a kánoe mnohem více tvarově připomínají lodě pevné, a jejich ovládání na tekoucí vodě je i proto mnohem snazší. Dalším důvodem lepších jízdních vlastností je celková vyšší tuhost, kterou zajistí uzavřený nafukovací obvodový válec. Ovšem bez otvorů ve dně se uzavřené čluny na divoké vodě zalévají vodou a svou dobrou ovladatelnost rychle ztrácejí. To, jak mnoho se člun zalévá vodou při jízdě v peřejích, ovlivňuje také velikost obvodových válců a celkové tvarování přídě i zádě.

Průměr vnějších obvodových válců se u klasických souměrných raftů pohybuje zhruba od 40 do 60 cm. U kánoí a kajaků se průměr obvodového válce pohybuje ve většině případů od 20 do 40 cm. Obvodové válce jsou hlavní nosnou a bezpečnostní částí člunů. Kromě toho, že určují výšku „paluby“ člunu, do značné míry rozhodují o celkové stabilitě lodi. I tady platí: čím větší, tím lepší, avšak příliš široké boční válce neúměrně zmenšují vnitřní prostor v člunu a s rostoucími celkovými rozměry člunu roste úměrně i spotřeba materiálu, a tím i celková hmotnost.

Jízdní vlastnosti

Poměr rozměrů šířka / délka určuje jízdní vlastnosti člunu. U raftů bývá doporučován poměr šířky k délce 1 : 2 až 1 : 3, což platí samozřejmě zhruba. U kánoí a kajaků je tento poměr jiný, délka je výraznější především u dvoumístných lodí – tam nejčastěji přesahuje poměr 1 : 4, ale může se blížit až k poměru 1 : 6 (u kajaků). Samozřejmě platí i tady, že širší loď bude stabilnější, ale pomalejší. Stabilitu a rychlost ovlivňují i další parametry.

Zdvižení špicí, ať už u raftu, kánoe nebo kajaku, má na jízdní vlastnosti také výrazný vliv. Loď s vysoko zahnutými špicemi se méně zalévá a lépe najíždí na vlnu. Úhel zahnutí musí být ale dobře zvolen, aby loď nebyla zbytečně bržděna. Pro jízdu ve vlnách a v peřejích by v nafouknutém stavu měla být vzdálenost špičky od roviny podložky alespoň 27 cm. U rekreačních člunů na klidnou vodu není takové zdvižení špiček potřebné.

Usazení dna vzhledem k nosným válcům je také důležité pro jízdní vlastnosti lodi. Pokud je dno nafukovací a je vlepeno na spodek nosných válců, pak je po nafouknutí vyboulené dolů (např. Palava, Helios či Colorado). Tento tvar snižuje stabilitu, zvyšuje pohyblivost a mírně i rychlost lodě. Zároveň se ale obtížněji řeší samovylévání, prakticky jediná možnost je vylévací rukáv v zadní části lodě (např. Outside od fy Grabner). Nafukovací dno vlepené na vnitřní část nosných válců má, v závislosti na konstrukci jeho vzduchových komor, většinou větší tuhost, i po nafouknutí zůstává ploché nebo mírně vyboulené dovnitř, přispívá tak k vysoké stabilitě a má velmi dobrou samovylévací schopnost buď otvory po obvodu, nebo rukávem v zadní části. To platí o všech typech nafukovacích plavidel. Pokud je dno vyztuženo ať už zvenčí nebo zevnitř (používá se protioděrová fólie apod.), jsou jízdní vlastnosti ještě lepší. Někdy je nafukovací dno vyměnitelné nezávisle na ostatních částech člunu (šněrování). Nenafukovací dno vlepené na vnitřní část nosných válců se už dnes téměř nepoužívá.

Vlastnosti materiálů

Nejen průměry a délka rozhodují o vlastnostech člunu, důležitá je i jeho vnitřní konstrukce. To však už úzce souvisí s použitým materiálem, neboť ne každý materiál je možné konstrukčně použít stejně a tak, aby maximálně odolával zatížení a přitom zachovával co nejlepší jízdní vlastnosti lodí – některé materiály jsou pevnější, jiné pružnější. Závisí na typu použité tkaniny (nejčastěji PES – pevnější a dražší, méně se používá PA – pružnější a levnější) i na typu a složení nánosu zajišťujícího nepropustnost. První skupinou nánosů jsou materiály na bázi PVC, u nás např. Valmex nebo Mirasol. Druhou skupinou jsou „sendvičové“ materiály na bázi gumy, např. u nás známý Nitrilon nebo pro profesionální použití různé varianty Hypalonu, který je považován za nejkvalitnější a nejodolnější směs (materiál je složen z vnitřní vrstvy neoprenu a vnější krycí vrstvy s obchodním názvem Hypalon). Oděruodolnost materiálu, případně jeho stabilitu vůči UV záření je možné zlepšovat různými dodatečnými povrchovými úpravami (např. PU nátěrem) nebo vícenásobným vrstvením vlastního materiálu.

Nafukovací komory

Odtok vody z člunu neboli samovylévání

Loď plná vody se nedá ovládat, a snadno se tak může dost do nebezpečné situace. Proto je možnost samovolného odtékání, potažmo jeho rychlost, vlastností důležitou a žádanou, především u člunů určených pro jízdu v peřejích. Jedním z nejrozšířenějších řešení u menších lodí jsou odtokové rukávy v zadní části lodi, které lze na klidné vodě uzavřít. Ty, jsou-li otevřené, zajistí spolehlivý, ne však rychlý odtok vody nabrané do lodi ve vlnách. Nárokům kladeným na turistické nafukovací čluny a možnostem jejich použití na divoké vodě zhruba do obtížnosti WW III tento samovylévací systém plně vyhovuje. Při plavbě po klidné vodě je navíc velkou předností možnost vodotěsného uzavření odtokového rukávu, kterým lze zabránit zpětnému pronikání vody do lodi skrz vylévací otvor. To je praktické zvláště vezeme-li těžší náklad a nafouknuté dno je díky zatížení níže než hladina vody. Oproti tomu u lodí určených primárně na divokou vodu, jimiž jsou v první řadě raftové čluny, se častěji používá dno s mnoha menšími otvory po celém obvodu. Voda v tomto případě odtéká výrazně rychleji, dno však musí být dostatečně vysoké a správně výškově umístěné vzhledem k bočním válcům. Dno umístěné příliš nízko by nejen výrazně zhoršilo stabilitu lodi, ale posádka by byla i na klidné hladině „po kolena ve vodě“.

Nosnost a hmotnost

Nosnost je důležitou hodnotou u nafukovacích lodí, někdy je také uváděna jako kapacita nebo počet osob. Závisí na velikosti plavidla, fyzikálně na objemu vzduchu v plavidle. U kajaků se pohybuje od 80 do120 kg, u kánoí až do 300 kg, rafty pak uvezou i více než 1000 kg. Hmotnost je dána především použitým materiálem a složitostí konstrukce lodi. Kupříkladu raft z Hypalonu dlouhý 4,5 m váží okolo 75 kg, zatímco hmotnost malé dvoumístné nafukovací kánoe z PVC materiálu může být i pouhých 15 kg.

ZÁKLADNÍ TYPY NAFUKOVACÍCH ČLUNŮ

Škála nejrůznějších tvarových a konstrukčních variant současných nafukovacích člunů je v dnešní době téměř stejně široká, jako nabídka tradičních lodí pevných. Navíc nové, stále odolnější materiály a nové technologie jejich spojování, případně kombinace nafukovacích komor a pevné konstrukce, dávají moderním nafukovacím člunům jízdní vlastnosti zcela srovnatelné s ostatními turistickými loděmi. Při tom zůstává zachována jejich výborná skladnost a stále se zvyšuje jejich odolnost a trvanlivost, což dále přispívá k jejich rostoucí popularitě. Důležité je jen správně si vybrat loď odpovídající našim potřebám a zájmům. Česká republika, jako správná vodácká velmoc, v posledních letech dohnala mírné zpoždění, které v nabídce nafukovacích člunů měla, a v současnosti je nabídka, především lodí domácí provenience, tak široká, že je takřka nemožné si nevybrat. Rozdělme si proto nabízené čluny do tří základních skupin podle náročnosti jejich používání a podívejme se na příklady člunů všech lodních kategorií, které je možné v každé ze skupin z domácí nabídky vybrat.

Rekreační čluny

Nejpočetnější kategorie nafukovacích člunů, do které spadá pestrá paleta výrobků počínaje nejjednoduššími koupacími člunky, které se hodí jen na rybník za chalupou, a konče poměrně sofistikovanými nafukovacími sit-on-top kajaky, s nimiž je možné bez obav vyrazit na denní túru kolem jezera nebo plout po klidné a hluboké řece. Na rekreační plavidla nejsou kladeny příliš vysoké nároky na odolnost ani na výbavu. Mají proto většinou pouze nejzákladnější vybavení, jako jsou úchyty na přenášení, bortová šňůra nebo jednoduchá síťka či pruženka pro upevnění drobného nákladu. Některé mohou mít i stojánek na láhev s nápojem nebo podobné život zpříjemňující vychytávky. Mezi rekreačními čluny se jen ojediněle vyskytují lodě více než dvoumístné, nejčastější jsou jedno a dvoumístné kajaky. Mezi jejich hlavní přednosti patří dobrá skladnost a nízká hmotnost i cena. Při nevhodném použití na divoké vodě mohou být ale nebezpečné. Z běžně dostupných lodí lze do této kategorie zařadit například Twisty či Solary z Gumotexu nebo PVC člunky Sevylor a Campingaz.

Hobby čluny

Pro aktivní vodáky je určena hobby kategorie nafukovacích lodí. Díky vysoké pevnosti a odolnosti materiálu a dobré tuhosti konstrukce člunu si s takovým plavidlem můžete troufnout i na peřejnatou vodu. Na první pohled je poznáte především podle použitého materiálu, který je silnější a tužší než u předchozí kategorie. Dalším znakem je bohatší výbava, především důležité bezpečnostní prvky. Nechybí většinou ani popruhy pro upoutání jezdce, které výrazně zlepšují ovladatelnost lodi, a umožňují tak jízdu v divoké vodě vyšší obtížnosti (WW III). Právě nafukovací lodě této kategorie jsou nejrozšířenější mezi českými vodáky. Typickým příkladem může být legendární Palava či její nástupce z Gumotexu, ale také Traveller nebo K1 a K2 téhož výrobce. Dále jsou tu nové značky s novými kánoemi Robfin Yukon, Kutlící Rio a Hrab Fileta, ale řadí se sem i populární vícemístné čluny Colorado apod.

Profesionální čluny

Čluny vhodné pro profesionální použití musí vyhovovat vysokým bezpečnostním nárokům, a hlavně musí vydržet mnohem intenzivnější provoz a zatížení než čluny předchozích kategorií. V převážné většině se proto vyrábějí z Hypalonu. Nejčastěji jsou v této kategorii zastoupeny čluny pro komerční rafting, podléhající přísným bezpečnostním normám, je ale možné k nim přiřadit i některé vysoce kvalitní a odolné jedno či dvoumístné čluny. Typickými zástupci této skupiny jsou například rafty Gumotex Pulsar nebo Denali – Profi značky Robfin, z kánoí například Orinoko z Gumotexu, či Grabner Outside.

NAFUKOVACÍ ALTERNATIVY

Poněkud stranou zájmu českých vodáků prozatím stojí nafukovací plavidla, která kombinují výhody nafukovacích a skládacích lodí. V posledních letech se tyto lodě rozšířily v USA i západní Evropě, především v Německu, kde mají skládací kajaky velmi dlouhou a silnou tradici. Hybridní čluny mají jednoduchou skládací kostru, nejčastěji duralovou, která není nepodobná kostře klasických skládacích kajaků. Je ale mnohem jednodušší, a proto se také mnohem snáze a rychleji skládá i rozkládá. Aby si loď s touto zjednodušenou a odlehčenou kostrou zachovala potřebný tvar a dobré jízdní vlastnosti, je třeba nafouknout dva nebo více menších vzduchových válců. Tím se celá loď zpevní a dotvaruje, zároveň je tím zajištěno její zabezpečení proti potopení. Tyto hybridní nebo chcete-li nafukovací čluny s pevnou kostrou známe nejčastěji jako kajaky, v menší míře i kánoe. Je možné se setkat s otevřenými sit-on-topy (ty jsou vybaveny dnem se samovylévací schopností podobně jako lodě nafukovací) nebo častěji s krytými kajaky a kánoemi, které mnohem více připomínají své plátěné skládací vzory.

VYBAVENÍ A POUŽÍVÁNÍ NAFUKOVACÍCH ČLUNŮ

Výbava raftů

Většina raftů je vyztužena příčnými válci, které zároveň slouží jako opora pro nohy. Nezkušení jezdci je mylně považují za sedačky. Mohou být pevně vlepeny, lépe a většinou jsou však různým způsobem upevněny tak, aby bylo možné je vyměnit. Úchyty bývají umístěny u raftů na bočních stranách a na špicích. Měly by být umístěny tak, aby nevadily při pádlování, a přitom za ně bylo možno člun přenášet. Ve většině případů jsou pevné a nalepené, u některých raftů šňůrové. Obvodové lano slouží zejména k zachycení posádky při zvrhnutí, při nošení a může být použito pro otočení převráceného raftu na vodě (s pomocí dalších lan či pádla nebo vesla). U některých člunů jsou na podlaze raftu nalepena poutka na nohy. Boční válce raftů bývají potaženy protiskluznou fólií pro zlepšení kontaktu jezdce se člunem, a tím jeho bezpečnější ovládání. Taktéž u profi raftů bývá dno potaženo protioděrovou fólií, která se dá vyměňovat. Snižuje to možnost poškození dna válců, které se jinak dosti obtížně opravuje. Pokud je raft uzpůsoben k pohonu vesly, bývá vybaven pevným rámem se sedačkou pro veslaře. Rám je zhotoven z lehkých kovů a vybaven pro uchycení vesel podobně jako jiné veslice. Bývá umístěn buď uprostřed – to když slouží k řízení i pohonu člunu, raft pak může ovládat jen jeden jezdec, nebo v zadní části – to pokud slouží především pro udržování směru.

Nafukovací kánoe a kajaky

U kánoí je příslušenství podobné, úchyty na nošení, obvodové lano. Sedačky mohou být nafukovací či pevné, vevázané. Nafukovací ve tvaru „řepy“ slouží ke klečení v kánoi pro divokou vodu. Podobně to může být řešeno i pevnou sedačkou (prkýnkem), které je položeno našikmo a lépe se o něj opírá při klečení. Naopak u rekreačních lodí je sedačka upevněna rovně, aby byla příjemná pro sezení. Příčných válců se u kánoí využívá výjimečně. U kajaků se ve většině případu sedí na nafukovací podlaze (zvláště u rekreačních typů), případně je vložena další nafukovací sedačka a opěradlo. Jako opěradlo slouží často jeden či dva příčné válce (jedná-li se o jedno či dvousedadlový kajak). Pevná nebo také pohyblivá a nafukovací bývá nožní opěrka. Stehenní opěrky jsou z popruhů uchycených k nosnému válci.

Bezpečnostní vybavení

Mezi základní bezpečnostní výbavu raftu patří alespoň jeden 20 – 25m házecí pytlík, ale raději dva, nejméně dvě prusíkové smyčky a tři až čtyři karabiny (vhodné jsou i kladky). Jeden házecí vak by měl mít zadák či vůdce člunu u sebe. Stejně tak šňůru na převracení raftu. Ostrý nůž a píšťalku by měl mít u sebe každý člen posádky. Lékárna ve vodotěsném obalu by na raftu měla být i při krátkých výletech – nikdy nevíte, kdy se co stane. Její vybavení – minimálně podle normy a podle konkrétního druhu aktivity.

Nafukování

Pokud nafukujeme rekreační „koupací“ člun, je postup téměř nepodstatný. U člunů pro plavbu po řece či v moři je lépe dodržet návod výrobce a nafukovat jednotlivé komory v určeném pořadí do určitého tlaku a nakonec teprve vše dotlakovat (těsně před vyplutím nebo v průběhu plavby). To proto, aby se člun nekroutil, držel tvar a byl dostatečně tuhý. U rekreačních a některých hobby člunů je důležité neustále sledovat tlak v nafukovacích komorách. Často totiž mohou z nejrůznějších důvodů ucházet a je nutné je čas od času dotlakovat, v horkých dnech je zase naopak nutné dávat pozor na přehřátí a následnou rozpínavost stlačeného vzduchu, která může mít za následek roztržení nafukovacích komor, a tím často znemožnění další plavby. Prevencí je buď důsledné ochlazování lodi vodou, nebo včasné upouštění vzduchu.

Opravy a údržba

Nafukovací lodě transportujeme sbalené na minimální objem. Pro skladování je lépe, jsou-li uloženy v polonafouknutém stavu a rozložené v suché a dobře větrané místnosti, nikoliv na slunci. UV záření je obecně největším nepřítelem lodí. Po plavbě je třeba loď zbavit nečistot, nesmí zůstat písek ve ventilech, musíme je nechat vyschnout a pak teprve balit. Značný vliv má také teplota, při nízkých teplotách zvláště lodě z PVC tvrdnou a je třeba větší opatrnosti při skládání. Pokud je loď prodřena v některém místě na textil, lze doporučit zatřít takové místo vhodným pružným lepidlem, případně i přelepit. Jakmile se poškodí textil, bývá oprava složitější. Menší proražení či propíchnutí lze opravit s dodržením doporučení dodavatele opravářskou soupravou,která bývá k člunům přiložena. Větší opravy bývá nutné svěřit odborné firmě. Vyměnitelné části jako úchyty, lana, kroužky atp. můžeme v případě poškození strhnout a přilepit nové.

© Svět outdooru 2008, převzato z MP 07, text a foto Honza Novotný

Placené odkazy k tomuto článku:
Prodejna, půjčovna a opravna nafukovacích člunů GUMOTEX na západě Čech.
Širokou nabídku vodáckého vybavení naleznete ve Vodáckém centru Hiko sport.
Nabízíme též outdoorové vybavení a půjčovnu kompletního vybavení pro vodáky.
BOATPARK – prodejna, půjčovna, bazar, servis.
BOATPARK – autorizovaný servis nafukovacích člunů: Gumotex, Zodiac,Honda, Sevylor a Rio.

Zkušenosti čtenářů

Robert Kazik

Zajímavé, jak pořád opakujete dokola o Nitrilonu coby kvalitativně lepším materiálu 🙂 Sám výrobce Nitrilonu má svůj nejdražší člun UZC z Valmexu a na Mirasol pěl jen chválu, dokud z něj vyráběl… i Mirasol i Valmex i Nitrilon mají své klady a zápory, hovořit o některém jako kvalitativně lepším je ale nekorektní. PVC nánosovaným materiálům zase není UV záření takovým nepřítelem jako gumě a čluny z PVC se tuhostí víc blíží pevným lodím. Pokud tedy má být článek objektivní.

Honz

Musím dát Robertovi zapravdu v tom, že ta věta „Druhou, kvalitativně vyšší skupinou…“ není úplně správně formulovaná. Přestože jsem neměl na mysli přímé porovnávání materiálů Valmex, Mirasol a Nitrilon, ale rozlišení dvou skupin materiálů, jejichž základem je na jedné straně PVC a straně druhé guma, může to vyznít jako tvrzení, že Nitrilon je „o třídu lepší“ než třeba Valmex. To ale v žádném případě tvrdit nechci. Každý z u nás používaných, příkladem uvedených materiálů má své silné i slabé stránky a je na zákazníkovi jaké vlastnosti preferuje – zda spíš ocení elasticitu a skladnost Nitrilonu nebo tuhost a houževnatost Valmexu. Pro běžného uživatele jsou tyto konkrétní materiály zcela srovnatelné. Slovní spojení „kvalitativně vyšší“ odkazovalo k následujícím odstavcům rozlišujícím čluny od rekreačních po profesionální, kde je vysvětleno, že právě v kategorii profesionálních člunů, kde jsou na kvalitu a odolnost materiálu kladeny nejvyšší nároky, se dosud v největší míře využívají právě materiály s obchodním názvem Hypalon, které patří do druhé z uvedených skupin. Vývoj materiálů se ale nezastavil a tak se třeba za čas dočkáme i toho, že se objeví PVC materiál, který předčí i legendární Hypalon nebo, u nás skoro neznámé, špičkové materiály na bázi PUR. Takže díky za upozornění, tu větu jsem upravil, stejně jako konec odstavce o profesionálních člunech, který hovořil o Robertových raftech Denali v budoucím čase. Článek totiž, jak je uvedeno, vznikl na počátku roku 2007.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: