Chata pod Rysmi stržena lavinou

Chata pod Rysmi stržena lavinou

Každá zpráva o neštěstí či ztrátě milovaného nebo oblíbeného je bolestná. Pro české horolezce, kteří jezdí pravidelně do Vysokých Tater, zapůsobila informace v novinách o lavině z Českého štítu směrem k chatě pod Rysmi obdobně. Ve více jak padesátileté historii chaty zasáhla lavina chatu již po třetí. Prvně to bylo v roce 1955, kdy tam „chatarčil“ pan Bublík. Druhá přišla v roce 1981. Ta poškodila chatu tím, že zničila přístavek pro chataře a částečně i vazbu krovu. Lavina, která udeřila nyní v lednu, možná až v únoru, chatu téměř rozmetala.

Každá zpráva o neštěstí či ztrátě milovaného nebo oblíbeného je bolestná. Pro české horolezce, kteří jezdí pravidelně do Vysokých Tater, zapůsobila informace v novinách o lavině z Českého štítu směrem k chatě pod Rysmi obdobně.
Ve více jak padesátileté historii chaty zasáhla lavina chatu již po třetí. Prvně to bylo v roce 1955, kdy tam „chatarčil“ pan Bublík. Druhá přišla v roce 1981. Ta poškodila chatu tím, že zničila přístavek pro chataře a částečně i vazbu krovu. Lavina, která udeřila nyní v lednu, možná až v únoru, chatu téměř rozmetala. Přesné datum není známo. Současný chatař – Viktor Beránek to zjistil 2. 2. 2000, kdy se na chatu vracel po zimní přestávce. Chtěl chatu připravit a vytopit než přijedou první horolezci.

„Já věděl, že je zle hned, jak jsem vyšel do míst výtoku potoka z Žabích ples, kudy v zimě chodíme do doliny. Bylo poměrně hodně sněhu. I se dost bořilo, tak že jsme na lyžích měli dost práce stopu prošlápnout. Na Rampě jsem viděl nějaké dřevo nebo co to bylo, ale po předchozí zkušenosti jsem věděl, že se něco muselo stát. Bohužel to bylo horší, než jsem čekal. Lavina se odtrhla z té spodní rampy v masivu Českého štítu. Tudy se nechodí. Cesta do „kohutiku“ vede tou výše položenou. V takovém tom širokém koutě s to odtrhlo. Sjela přes dolinku přímo na chatu ze směru zhruba od sedla. Nebyla nějak moc široká – zhruba 30 metrů. Chatu zavalila. Zničila skládek a znovu i přístavek pro chataře. Ten vlastně vmáčkla do chaty. Totálně strhla celou střechu až na pozednice. Vše se to strhlo dolu, do té první muldy, kde se bere v létě někdy voda a cesta zde vede po takových upravených schůdcích. Tam je poslední štand s takovým pěkným výhledem. Tudy asi lavina pokračovala – tím směrem jako pod Kopky. Do chaty jsem se dostal vlastně po točitých schodech dolů z noclehárny. Všechno bylo odtrhané a poničené. Nádrže, potrubní rozvody i komíny padly. Nic, nic …… ! Bylo mě smutno! Za střechu byla podlaha noclehárny. Snad jen jídelna, tedy stará část chaty vydržela.“

Dá se předpokládat, že se hned bude organizovat mnoho akcí k obnově chaty.
„Nyní, po těch několika dnech, kdy jsme na chatu znovu vyšli a přemýšleli o celém rozsahu poškození ,vím, že se budeme muset zamyslet nad celým tímto problémem trochu více. Víš, že již jednou jsem pracoval při záchraně chaty, kdy lavina přišla prakticky ze stejného směru. Je pravda, že nebyla tak silná, ale i tak pobořila přístavek pro chataře i trám na chatě zlomila. Já si myslím, že se to bude v určitých intervalech, stále opakovat ! Bude se muset asi přemýšlet o jiném místě v této dolince, kam chatu přemístit či postavit. Neumím si ale představit již nyní ta jednání se všemi složkami, které toto mají v pravomoci. Vedení TANAPu, celkové veřejnoprávní projednání, hygiena, vodaři, hasiči a kde co ostatní. Vím, že to bude vyžadovat asi projekt a hlavně peníze! Ale to jsou jen takové první úvahy …!“

Hned po doznění první zprávy se zvedá hlas veřejnosti z řad turistů a horolezců a jsou zahájeny první sbírky na konto nové chaty.
„Ano, vím o tom! Klub slovenských turistů, v jehož majetku chata je, již zřídil bankovní konto. (Chata je i částečným majetkem JAMESu a Karpatského spolku turistů) Napiš si číslo konta: 137 54 25 456/0200 u Všeobecnej úverovej banky v Popradě. Heslo konta je „Chata pod Rysmi“ Toto se uvádí asi jako var. symbol. V Čechách již je otevřeno konto také. Otevřel jej Český horolezecký svaz jako účelové pouze pro chatu pod Rysmi: Také si jej poznamenej: 151 143 260 / 0600. Je to u GE Capital Bank.“

Bylo by asi vhodné tě požádat o informaci, jaký je sled současných událostí:
„Nyní jsem zván k několika rozhovorům do televize. Máme také v úmyslu vystoupit znovu na místo a posoudit celkovou situaci s pracovníky lavinové prevence. Samotná chata je na tom zle. Zjistili jsme, že jsou narušeny staticky i obvodové zdi jídelny. Tedy základové zdivo celé chaty. Pak je jen jedna cesta, jak začít obnovu! Jsem pozván k jednání i s předsedou slovenského parlamentu i k jednání s podniky. V krátké době bude nutné také odcestovat do Košic a začít shánět příkladně cement a další stavební materiál.“

Máš Viktore odvahu i statečnost začít znovu budovat chatu od základů?
„Já ano, za předpokladu, že mě vydrží nervy a nebudou do toho všeho zasahovat vnější vlivy a snahy. Pak ano. Ono je to velká výzva – vidět všechny ty lidi, jak již čekají a jsou připraveni. Nelze je zklamat, ale ani oni si nesmí myslet, že je vše jenom v tom, kdy se již staví a pracuje ! Musím ale smeknout před horolezci, protože již nyní chodí na laviniště. Mají svou dovolenou, ale berou lopaty a jdou odhazovat sníh a zachraňovat co se dá. Rovná se dřevo, které vydrželo nebo je ještě k potřebě i nějaké hrnky se našly. Pod nánosem sněhu v kuchyňce jsem viděl i cylindre a sběračky. Bál jsem se, aby to na mě nespadlo a tak až se to uvolní, tak se i toto asi zachrání. Je pravdou, že o víkendech tam je i ke stovce lidí. Proto mě to motivuje a musím do toho jít“

A kdy, že se začne stavět?
„Snad někdy v květnu či červnu. Dříve ne! Bude tam mnoho sněhu. A také záleží na tom, kde to místo přesně bude. Pochybuji, že to bude na základech této chaty. Já usiluji o to, aby to bylo jinde!“

Máš nějaký návrh?
„Tak, jak já znám tento kus přírody i tuto dolinu si myslím, že by bylo dobré místo na té velké plošině vlevo nad sedlem Váhy. Těsně pod ostruhou. Byl by zde krásný výhled. Tam by laviny nehrozily, bylo by to navíc i o sto výškových metrů výše – 2 350 m.n.m. Nabízelo by se zde dobré místo pro helikoptéru i voda by zde byla dostupná ve formě nádrží. Byl by zde i fakt, že by se dala lépe kontrolovat činnost horolezců v galerii Ganku. Blízká hranice v podobě vrcholu Rysů by umožnila i Polákům se snáze občerstvit a zase se vrátit zpět. Uvidíme ……… !“

Rozmlouval a připravil: Zdenek Teplý ©

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: