Čeština versus outdoor!

Čeština versus outdoor!

Připravovaný zákon o povinném používání spysovného jazyka způsobil zemětřesení ještě než vstoupil v platnost. Zvlášť v oblasti outdooru prakticky již dnes nezůstal kámen na kameni. Velké změny jsou na cestě například v oblasti tisku. Redakce se z obavy před rychlejší konkurencí a ze strachu před neúplatnými šerify jazykové policie se dopředu snaží vyhovět striktním podmínkám …

Zkušenosti čtenářů

Libor

zajímavý aprílový článek :-))

Jan Z.

Aprílový článek je vtipný, navrhovaný zákon už méně – a o žádný apríl se bohužel nejedná. Před amerikanismem „outdoor“ dávám raději přednost slovu „vandr“ (což je zase germanismus) či „putování“ (snad opravdu české slovo!), to je však věc zcela osobní. Snaha poručníkovat svobodný a rozmanitý publikační svět v zájmu krásného ideálu „čistého jazyka“ poněkud připomíná Orwella. Vůbec si nedovedu představit, jak bude stát dodoržování tohoto zákona vymáhat. Nezbývá než doufat, že budeme-li podobným absurditám čelit právě humorem a zdravým rozumem, zapadnou na smětišti dějin, stejně jako jejich vlastenečtí navrhovatelé.

Jura

Obávam se, že právě v poslaneckých lavicích je humor i zdravý rozum zatraceně vzácné koření. Takže se můžeme dočkat čehokoliv. Jediná sranda jsou přímé přenosy, ale poslanci bohužel tu estrádu myslí vážně. Já nevím jak je možné, že zleva doprava je to tak jednolitý obraz bídy a utrpení.

Vojta

No co, vždyť je to naprosto v pořádku. Již leta se zabývám zádveřními pohybovými sporty, na vodě budeme přece říkat v přesném překladu „na bílé vodě“, což nakonec rusové již převzali a místo „Whitewater“ používají „bějala vada“. Pro každé cizí slovo se dá přece najít překlad – a vznikne z toho docela hezká mluva. Místo typicky „outdoorového“, pokud se nám například setmí na cestě: „Jsme v p….i“ si řekneme hezky: „Jsme ztraceni“ – no není to hezčí?
Vymejšlet blbiny je jednodušší než srozumitelné a jasné zákony. Zvlášť v parlamentu…. nebo v parlamentě?
Votja

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: