Bílé Labe a jeho kaskády

Bílé Labe a jeho kaskády

Horská řeka pramení v mokřadech Úpské rašeliny východně od Luční boudy ve výšce 1432 m.

Na své pouti, kdy neprotéká žádnou osadou, přijímá zprava vody Stříbrné bystřiny, Čertova strouhy a Hřímavé bystřiny. Divoká říčka je dlouhá 8,2 km, teče střídavě přes balvany a po žulovém skalním podloží, kde vytváří řadu vodopádů – udává se jich celkem 11. Bílé Labe končí svoji cestu severně od Špindlerova Mlýna u křižovatky turistických cest Dívčí lávky, kde vtéká zleva do Labe.

Kaskády Bílého Labe lze obdivovat z modře značené Weberovy (od boudy U Bílého Labe do Špindlerova Mlýna), ze které je většina z nich dobře viditelná a relativně dobře přístupná. Výjimkou je Dlouhý vodopád, ukrytý za vegetací.

Prvním z vodopádů je Lavinová peřej s výškou 24 m, vzdálená asi 1 km od Boudy U Bílého Labe u modré turistické značky směrem k Luční Boudě.

Při Weberově cestě opačným směrem (do Špindlerova mlýna) je nejprve Plotnový vodopád (asi 200 m od Boudy U Bílého Labe), po cca 200 m následuje Dlouhý vodopád, vysoký 14 m. Za dětským hřištěm uvidíme Balvanový vodopád, jehož výška je necelých 8 m. Můžeme si ho dobře prohlédnout, když sestoupíme ke korytu za dětským hřištěm. Asi po 300 metrech pod silničkou je dobře viditelná Mřížková kaskáda, cca 150 m před ústím Hřímavé bystřiny je tzv. Velký skok, vysoký asi 2 m. Následuje Hučivá kaskáda, vysoká 4 m a u informační tabule pod ústím Hřímavé bystřiny je tzv. Schodová kaskáda. V dolní části údolí, pod ústím Černého potoka, se nachází Velký vodopád, dosahující výšky až 4 m. Na závěr, v blízkosti Dívčích lávek, jsou ještě Dívčí peřeje, které stékají po žulových plotnách.

Přístup

Od Dívčích lávek po modře značené Weberově cestě k Boudě u Bílého Labe je vzdálenost necelé 4 km.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: