Bezpečnost při slanění zaručuje Prusíkův uzel + VIDEO

Bezpečnost při slanění zaručuje Prusíkův uzel + VIDEO

Slaňování je pro některé strašák a necítí se při něm ve své kůži, jiní ho naopak milují, a pokud se budeme bavit o horách či více délkách, tak ho berou jako vysvobození z dlouhého a nezáživného sestupu. I zde však platí, že bezpečnost musí být na prvním místě a při slanění jí docílíte zapojením blokovacího uzlu – Prusíkův uzel.

Slaňování samozřejmě není jen otázkou horolezectví. Uplatnění najde tak ve speleologii, záchranných akcích, canoeingu a všude tam, kde je potřeba překonat strmý, vertikální či převislý terén. Pravdou však je, že patří mezi nejrizikovější činnosti a je mu přičítána zhruba čtvrtina všech smrtelných nehod.

Ke slanění slouží různé pomůcky, jako jsou kyblíky, slaňovací osmy, HMS karabiny (nouzově) a další promakané věcičky, které však vzhledem k článku nemám na mysli, protože mimo slaňování slouží také jako automatický blokant. Téměř vždy může dojít k pochybení lezce, a to ať už svým zapříčiněním či v důsledku objektivního nebezpečí (např. pád kamení), tedy že nebude schopen kontrolovat lano a slaňovací pomůcku.

Jak nouzově slanit bez jakékoliv slaňovací pomůcky?

Proto se při slanění používají tzv. samoblokovací uzly, které slouží jako sebe jištění neboli pojistka, když lezec selže. Na mysli mám Prusíkův uzel (existuje několik druhů). Ten se naváže pod slaňovací pomůcku a ne nad ni (je to bezpečnější varianta, než jej navazovat nad pomůcku). Případný pád potom nejde do prusíku, ale do slaňovací pomůcky.

V následujícím videu je ukázáno, jak Prusíkův uzel navázat na lano a propojit ho se sedákem dvěma možnostmi. Za slaňovací/jistící oko sedáku nebo za nohavičku. V případě upevnění k nohavičce hrozí při pádu vychýlení z osy kvůli nerovnoměrnému rozložení sil.

Co by se ještě k videu hodilo doplnit:

– Prusík je možné vázat také z ploché smyčky

– Platí pravidlo, že pokud použijete pomocnou šňůru, musí mít aspoň poloviční tloušťku lana (nejčastěji 5 – 6 mm)

– Pomocná šňůra musí být úměrně dlouhá, aby se při uvolnění rukou nedostala do slaňovací pomůcky. Hrozí selhání funkce uzlu jako brzdy

– K propojení jistící pomůcky a sedáku se používají výhradně karabiny se zámkem

– Na videu je pomocná šňůra uzavřena vůdcovským uzlem. Osobně bych k vytvoření smyčky použil spíše dvojitou rybářskou spojku

– Prameny lana musí být v prusíku vedeny souměrně (nesmí být překroucené)

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: