Bezemínské hradiště

Bezemínské hradiště

Nedaleko opuštěné obce Šipín se dodnes na soutoku říčky Hadovky a Úterského potoka vypíná skalnatý ostroh a na němž existovalo někdy mezi 8. a 9. stoletím našeho letopočtu slovanské hradiště.

Pokud o tomto místě nevíte, nejspíše vás na první pohled ničím nezaujme, ale když víte, co máte hledat, rázem zjistíte, že stopy osídlení jsou zde patrné dodnes pouhým okem. Ploché prostranství, dnes už porostlé stromy, obepíná zajímavý malý travou porostlý val, který uměle odděluje tuto plochu od srázu. Jedná se o zbytky pevnostního valu, kterým bylo hradiště obehnáno, přičemž nejvíce patrné jsou zbytky opevnění na jihovýchodní straně, kde sráz není. Hradiště bylo údajně obýváno kmenem Lučanů, a proč zaniklo, může být sporné, nejčastěji se hovoří o rozsáhlém požáru.

Z obou stran hradiště je krásný rozhled do krajiny, na jedné straně na obec Šipín, na druhé straně do údolí říčky Hadovky. Kromě zbytků opevnění se dokonce ve vzdálenosti asi 150 metrů od hradiště dochovalo mohylové pohřebiště. Věřte mi, že pokud svítí jarní slunce, vítr mírně fouká a vy slyšíte z údolí pod vámi šumět potok, uvěříte, že i v oněch neklidných dobách zde mohl být život krásný.

Přístup

K hradišti se dostanete nejsnáze z obce Šipín, a to po žluté stezce , nebo po NS Šipín. Žlutá stezka vás sem přivede i z Konstantinových Lázní, přes obec Okrouhlé Hradiště a kolem zříceniny hradu Gutštejn.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: