Aplikace Záchranka: stáhni si ji do telefonu ještě dnes

Aplikace Záchranka: stáhni si ji do telefonu ještě dnes

Revoluční mobilní aplikace umožňuje pouhým podržením tlačítka přivolat záchrannou službu a zároveň odeslat data o své poloze záchranářům. Systém tísňového volání nové generace toho však umí ještě daleko víc. Přesvědčte se sami!

Moderní technologie pomáhají

Aplikace Záchranka odstartovala svoji cestu v roce 2012 jako bakalářská práce Filipa Maleňáka, studenta biomedicínské techniky na VUT. Jeho otec pracuje ve firmě, která vytváří informační systémy pro zdravotnické záchranné služby (ZZS). Filip tak měl k příběhům a práci záchranářů velmi blízko. Za největší problém v té době považovali lokalizaci pacienta volajícího z mobilu. Záchranáři měli velmi nepřesné informace, kde se asi mobilní telefon volajícího nachází, rozptyl se pohyboval od jednotek metrů až po desítky kilometrů. Výsledkem bylo vytvoření aplikace, která dokázala lokalizovat a poslat GPS polohu volajícího prostřednictvím SMS zprávy na linku 155. Od té doby se ale aplikace Záchranka značně proměnila. Už dávno není jen tlačítkem, které pouze lokalizuje volajícího. Stále se vyvíjí, rozšiřuje své funkce a cílem je vytvořit z ní pomocníka, který člověka varuje před život ohrožujícími situacemi, jako jsou požáry, povodně a v horách např. nebezpečí laviny. Pokud se ale člověk ocitne v tísni z jiných důvodů, aplikace Záchranka umožní nejrychlejší a komplexní přivolání pomoci.

Nejrychlejší přivolání pomoci

Jak tedy aplikace funguje dnes? Stačí tři vteřiny podržet nouzové tlačítko a dispečink zdravotnické záchranné služby získá GPS polohu volajícího. A nejen to. Aplikace také automaticky posílá jméno, telefonní číslo volajícího a veškeré zdravotní údaje, které si předem vyplnil ve svém profilu. Záchranáři získají také informace o stavu baterie a síle signálu. Aplikace zároveň vytáčí linku 155, kde pak hovor probíhá standardně s tím rozdílem, že pracovník dispečinku je už o několik cenných informací napřed. Výborný pomocník, nemyslíte?

Aplikaci mohou používat všichni majitelé chytrých telefonů včetně těch se zrakovým či sluchovým hendikepem. Pro neslyšící se nachází v levém dolním rohu aplikace tlačítko „Nemohu mluvit“, kde je možné vybrat typ nehody. Informace se odešle záchranářům spolu s ostatními, takže dispečeři vědí, že o pomoc volá neslyšící a přizpůsobí tomu komunikaci (většinou prostřednictvím SMS). Tlačítko „Nemohu mluvit“ mohou použít i lidé slyšící, kterým nehoda znemožnila hlasovou komunikaci.  

Jedním z nejvýznamnějších kroků bylo zapojení horské služby (HS) a vodní záchranné služby Českého Červeného kříže (VZS ČČK) do systému, které proběhlo v roce 2018. V případě, že se člověk volající o pomoc nachází na horách nebo u vody, aplikace na základě GPS polohy sama vyhodnotí, zda kontaktovat kromě ZZS také HS či VZS ČČK.

Stačí tři vteřiny podržet nouzové tlačítko Alpikace Záchranka a dispečink zdravotnické záchranné služby získá GPS polohu volajícího.
Stačí tři vteřiny podržet nouzové tlačítko Alpikace Záchranka a dispečink zdravotnické záchranné služby získá GPS polohu volajícího.

Další funkce

Jak už bylo zmíněno, aplikace Záchranka není jen nástroj určený k přivolání první pomoci. Najdete v ní například Lokátor, který vám ukáže nejbližší body zájmu – defibrilátory AED, nemocnice a pohotovosti, stanice horské a vodní záchranní služby nebo pohotovostní lékárny. V sekci Informace je užitečný nástroj, který se jmenuje Varovná upozornění. Ta slouží k varování v případě, kdy je ohroženo zdraví či život obyvatele daného města. V takovém případě pak krizový odbor magistrátu zasílá společně s IZS informaci do telefonu každému uživateli, který má funkci aktivovanou. Důležitý je také modul První pomoc, kde se může každý uživatel aplikace poučit o ošetření devíti nejčastějších typů úrazů a poranění. Zároveň je k dispozici interaktivní návod první pomoci, který slouží pro krizovou situaci, kdy je člověk nucen zahájit masáž srdce. 

Pomoc i v dalších státech

Aplikace funguje nejen v České republice, ale také na území celého Rakouska a Maďarska a v oblasti slovenských hor.  V oblasti slovenských hor tým aplikace Záchranka vytvořil speciální aplikaci přímo pro Horskou záchrannou službu Slovenska. Aplikace je primárně určena pro slovenské občany, kteří sis její pomocí můžou přivolat pomoc, v aplikaci navíc najdou i elektronickou knihu vycházek a túr (jež umožňuje snazší dohledání turistů v případě vybití telefonu a nedokončení předem určené trasy), dočtou se o varování a výstrahách pro dané území nebo najdou nejbližší „místa zájmu“ (horské chaty, stanice HZS aj.). Aplikaci si můžou stáhnout také turistky a turisté z Česka, kteří na slovenské hory zamíří na dovolenou. I nadále si ale přivolají pomoc s českou aplikací Záchranka, ve které nemusí nic nastavovat ani měnit. V případě stisku nouzového tlačítka na území slovenských hor kontaktuje přímo tamní Horskou záchrannou službu.  

Aplikace Záchranka funguje také v Rakousku, Maďarsku nebo ve slovenských horách.
Aplikace Záchranka funguje také v Rakousku, Maďarsku nebo ve slovenských horách.

Videohovor z místa nehody

Další inovací je možnost videohovorů z místa nehody. Nová technologie videopřenosu doplňuje standardní proces volání zdravotnické záchranné služby, kterou je i nadále nutné kontaktovat voláním na linku 155 nebo prostřednictvím aplikace Záchranka. Až operátoři tísňové linky rozhodují o tom, zda je třeba videohovor zahájit či ne. Pokud se pro něj rozhodnou, zašlou na telefonní číslo volajícího SMS zprávu, jejímž otevřením se aktivuje videopřenos. Jedinou podmínkou pro zahájení videohovoru je chytrý telefon s připojením k internetu a kamerou. Zároveň se otevírá i okno pro chat. Tato funkcionalita je využitelná v mnoha různých situacích, např. u vážných dopravních nehod nebo při telefonicky asistované první pomoci.

Vývoj a inovace

Vývoj aplikace Záchranka je nepřetržitý, malý tým vývojářů v čele s Filipem Maleňákem na aplikaci pracuje opravdu každý den. Je nutné ji neustále přizpůsobovat všem typům telefonů, velkému množství verzí operačních systémů apod. Je to tedy neustálá práce a v podstatě každodenní překonávání „nástrah“, které s sebou nesou chytré telefony. Aplikaci si každý může stáhnout zdarma, a to díky Nadaci Vodafone, která se významně podílí na financování celého neziskového projektu. Aplikaci Záchranka má ve svém telefonu už více než 1 500 000 uživatelů, kteří se spoléhají na to, že jim v těžkých chvílích, kdy budou potřebovat zdravotnickou záchrannou službu, pomůže. Každý den červené tlačítko využije až 60 lidí – ať už jsou ve městě, nebo se toulají v lesích, u vody či po horách.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: